Krbová kamna s výměníkem

Jedním z možných řešení pro vytápění domu i ohřívání vody jsou krbová kamna s výměníkem. Můžete je propojit s radiátory a přitom si dál užívat pohledu do plamenů i sálajícího tepla.

Využití krbových kamen na dřevo, brikety či pelety k vytápění celého domu lze přirovnat k otopnému systému s kotlem na tuhá paliva. Není to přirovnání zcela přesné, ale v každém případě lze krbová kamna využít k vytápění celého domu i ohřevu užitkové vody podobně jako jiné kombinace topidel a radiátorů s uzavřeným okruhem.
Nabídka těchto typů krbových kamen se zvláště v posledních letech velmi rozšiřuje a výrobci jednotlivé typy zdokonalují do té míry, že u některých modelů uvádějí účinnost spalování i přes osmdesát procent. To mimo jiné umožňuje dosažení velmi zajímavých emisních hodnot a úsporného provozu.
Výrobce krbových kamen Haas+Sohn Rukov například uvádí, že tepelný výměník dokáže předávat do topných těles či připojeného zásobníku na ohřev vody zhruba 47 až 75 % z celkového tepelného výkonu kamen. Uvedená procenta závisí na typu kamen, účinnost se samozřejmě odráží i v ceně.
Výkon výměníku krbových kamen může být až 11,3 kW. Řada těchto topidel má navíc vyjímatelný tepelný výměník. To umožňuje přechodné využití kamen i bez propojení s teplovodním systémem. Pro chalupy a chaty může být takové flexibilní řešení výhodou.
Různé typy kamen s výměníky se však mohou vyrovnat i se složitějšími systémy vytápění a v případě potřeby nabídnout i ochranu před přetopením v případě výpadku elektrického proudu. Jde například o kamna, která výrobce dodává s příslušenstvím v podobě takzvané vychlazovací smyčky. Jinou možností pasivní ochrany je v těchto otopných systémech i automatická regulace primárního spalovacího vzduchu. Ta funguje tak, že při výpadku elektrického proudu, kdy voda ve výměníku dosáhne 95 °C, se uzavře přívod primárního přísunu vzduchu do spalovací komory. To zastaví hoření.
Kombinace krbových kamen, výměníku, radiátorů, akumulačních nádrží či jiných typů zásobníků na teplou vodu a dalšího příslušenství pro větší bezpečnost a komfort tak může z topidla s výměníkem udělat atraktivní systém vytápění. Pro chaty a chalupy je takové topení výhodné třeba díky snazší dostupnosti dřeva na venkově a zázemí pro jeho skladování a zpracování, ale i kvůli možnosti výrazného snížení nákladů na teplo oproti elektřině nebo plynu.

výměníky vybavená kamna od běžných krbových nerozeznáte, vytopí však celý dům (haas+sohn arKtic 12)

Kolem pětadvaceti tisíc zaplatíte za kamna Grand max s výměníkem a antracitovými obložkami (haas+sohn)

Voda i vzduch

Pořízení kamen s výměníkem a jejich propojení se stávajícím nebo nově vybudovaným topným okruhem je dobré už od počátku řešit s vybraným dodavatelem na základě vašich požadavků na vytápěnou plochu a další parametry včetně rozpočtu, který máte k dispozici Vybírat lze podle typu paliva a kromě dřeva připadají v úvahu i dřevěné brikety či kombinace dřeva a uhlí, ale i z řady důvodů praktická kamna na pelety.
Pro nezkušené uživatele je třeba připomenout, že jde vždy o na pohled standardní krbová kamna, která nevyžadují pevné spojení s konstrukcí domu. Je nutné je pomocí komínové roury odpovídajícího průměru připojit ke komínu, stejně jako běžná kamna mají i systém přikládání paliva z přední strany skrze prosklená dvířka. Odlišné konstrukční prvky mají kamna na pelety, zpravidla zesílené topeniště pak mívají topidla, u kterých výrobce umožňuje kromě dřeva také spalování dřevěných a uhelných briket či kusového uhlí nebo koksu.

Design řady teplovodních kamen obstojí i v moderně zařízených interiérech chat a dřevostaveb (romotop riano)

Konstrukce krbových kamen s výměníkem je zpravidla dvouplášťová ze zesíleného ocelového plechu, která může být zvenčí doplněna obložkou z keramických kachlů či jiných materiálů. Topeniště je obvykle vyzděno šamotovou vložkou, které dokáže udržet akumulované teplo ještě nějakou dobu po vyhasnutí. Tepelný výměník je komorový systém obepínající topeniště. Tvoří ho dvouplášťová ocelová nebo litinová konstrukce zapouzdřující topeniště krbových kamen. V přední části má dvířka se žáruvzdorným sklem anebo plná dvířka pro přikládání do krbových kamen, ostatní stěny tvoří komoru teplovodního výměníku, kterou protéká voda otopného systému.
Teplovodní výměník je opatřen vtokovým a výtokovým otvorem, který se přímo napojí na teplovodní okruh vytápění domu, případně na zásobník teplé užitkové vody.
Teplovodními kamny můžete vytápět kromě prostoru, v němž jsou kamna umístěna, také další místnosti pomocí teplovodních otopných těles (radiátorů), případně ohřívat teplou užitkovou vodu. Zvláště v trvale obývaných rodinných domech se taková kamna často doporučují i jako doplňkové topidlo napojené na hlavní otopný systém například jako alternativa k plynovému kotli. Mohou však být i hlavním topidlem.
Existují i kamna s teplovzdušným výměníkem. Ta představují systém, který ohřívá vzduch v komorách kolem topeniště. Ten je vyfukován do okolí kamen, případně slouží jako zdroj tepla pro rozvody teplovzdušného vytápění do dalších prostor v domě.
Komfort vytápění domu krbovými kamny znásobí pořízení akumulační nádrže, která je řízena termostatem a „přidá“ do okruhu teplou vodu ze svých zásob v době, kdy začne topení vychládat. To je určitým řešením problému poměrně rychle vyhořívajícího paliva ve většině typů krbových kamen.

Výhody a nevýhody

Instalace krbových kamen pro ústřední vytápění může být náročná například z hlediska nutnosti přizpůsobení komína. Ten je často potřeba vyvložkovat, případně zvětšit průměr komína frézováním.
Propojení otopného systému by měl dělat instalatér, často však veškeré instalační práce nabízejí i firmy, které kamna s výměníkem prodávají. Navýší to ovšem cenu topidla.
Pro kompletní vytápění domu teplovodními kamny je nutné zajistit dostatečné množství dřeva. Ušetřite, pokud si dřevo zpracujete sami, chce to ovšem prostory pro skladování zhruba deseti kubíků paliva do doby, než dostatečně proschne. Případně můžete dřevo nakupovat po kubíkových baleních, které vám dodavatelé obvykle bez problémů dovezou až před dům. To je ovšem nákladnější varianta.
Ani sebelepší krbová kamna nelze naložit dřevem tak, aby vydržela topit bez dalšího přikládání několik hodin. To vyplývá z jejich konstrukce a do jisté míry je to daň za možnost pozorovat hořící dřevo za sklem. Pro víkendové vytápění chalup, kdy jsou jejich obyvatelé většinou doma nebo na zahradě, však tato nevýhoda nemusí hrát podstatnou roli.

www.krbari-kamnari.cz, www.haassohn-rukov.cz, www.krbova-kamna.com, www.lanordica.cz, www.romotop.cz

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Krbová kamna s výměníkem

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Krbová kamna s výměníkem