Proměňte přístavky

letní kuchyně na chalupě

Původní přístřeší pro zemědělské stroje se poměrně jednoduchou přestavbou proměnilo v letní kuchyni s posezením. Foto: Richard Guryča

Venkovské chalupy často skrývají netušený potenciál v podobě různých staveb či přístavků, které mohou nejprve dělat majitelům vrásky na čele. Jejich opravou a přestavbou však lze hodně získat.

Chlívky, komory, dřevníky, prádelny nebo i vhodně disponovaný průjezd, to vše mohou být kandidáti na přestavbu, jíž získáte další obytný prostor, hygienické zázemí nebo třeba jen zastřešené posezení či pokoj pro hosty. Řada lidí užívá a opravuje chalupy, které sloužily jinému účelu než rekreaci. A takové objekty mnohdy zahrnují prostory, nebo dokonce samostatné stavby, které byly pro provoz domu v minulosti nezbytné, ale v současné době už svůj účel ztratily, přestože jsou v mnoha případech stále zachovalé a funkční. Možná proto, že v domě už se neohřívá voda na praní ve velkém obezděném kotli, nejsou zde ustájená zvířata, není už potřeba zázemí pro skladování zásob potravin nebo přístřeší pro zemědělské stroje.

Nejčastější nástrahy přestaveb přístavků

Pustíte-li se do oprav takových prostor, kde může vzniknout nová koupelna, sauna, nebo dokonce další obytná místnost, počítejte s překážkami, které je nutné překonat. Řada takových staveb například nemá dostatečně izolované základy a zdivo, stěny tam mohou být vlhké. V přístavcích sloužících ke skladování nemuselo být v minulosti teplo. Tomu odpovídá tloušťka zdiva, ale i kvalita, někdy i absence stropu. Okna jsou jednoduchá, počítat je nutné i s různými větracími průduchy, které dobře plnily svůj účel, ale při přestavbě je bude nutné uzavřít. Stropy hospodářských budov mnohdy tvořily cihlové klenby, které je třeba opravit. V chlévech budou podlahy a stěny pravděpodobně nasáklé močůvkou a sanace takových prostor je pracná.

Jsou-li někdejší hospodářské či pracovní prostory součástí domu, můžete jejich přestavbou získat třeba velkou a pohodlnou koupelnu

koupelna ve valašské dřevěnici

Do staré valašské dřevěnice se musela vejít koupelna v místě někdejší komory pro skladování potravin. Foto: Richard Guryča

Co vás čeká?

Počítat je obvykle nutné s výměnou oken, někdy i s proražením nového stavebního otvoru. Často je vhodné zateplit stěny, ať už snadnější cestou zvenčí, nebo zevnitř. V mnoha prostorách, které nesloužily k bydlení, bude potřeba vyměnit podlahy a vyřešit se musí i vytápění, pokud má jít o novou obytnou místnost.

Asi nejnáročnější je sanace zdiva v bývalých chlévech či stájích. Je nutné dokonale odstranit původní omítky včetně spárování cihel či kamenů. Náhrada sanační omítkou nezabrání prostupu solí a případného zápachu čpavku, ale i tak se tyto omítky v některých případech mohou osvědčit. Jednoznačný recept na úspěch tady neexistuje, ale mnozí chalupáři mají dobrou zkušenost s přizdívkou, tzn. obezdění stěn například pórobetonovými tvárnicemi. Na stěny se před obezděním upevňuje parozábrana.

Text a foto: Richard Guryča

Proměňte přístavky