Proč a jak správně impregnovat dřevo proti škůdcům

Rubrika: Market

 

V příznivých podmínkách nám dřevo použité na stavbu může sloužit dlouhou dobu, musíme ho však chránit před rozvojem podmínek vhodných pro napadení škůdci. To je zejména vlhkost, déšť, UV záření, změna teplot, přímý kontakt s půdou nebo dokonce vodou. Týká se to jak dřeva pod střechou (krovy, nosné i dekorativní prvky), tak dřeva venku (pergoly, altány, ploty, přístřešky pro auta, dětské domečky a průlezky, kůlny, dřevníky, lavičky), které je navíc vystaveno vyššímu riziku napadení díky působení deště.

10 důvodů pro preventivní impregnaci:

 1. Rozdíl ceny impregnovaného a neimpregnovaného dřeva není příliš velký. Náklady spojené s následnou sanací napadeného dřeva mohou i mnohonásobně převýšit náklady na prevenci.

  Srovnání nákladů na impregnaci a sanaci při použití impregnace Bochemit

 2. Impregnace prodlouží životnost dřevěných prvků a bezúdržbový stav.
 3. Použité impregnační přípravky musí být registrované. A registrované jsou pouze přípravky, které nezhoršují mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva, nejsou toxické ani neohrožují životní prostředí.
 4.  Ani u dřeva umístěného v interiéru (pod střechou) nelze nikdy úplně zabránit náhlému zvýšení vlhkosti např. důsledkem zatékání do dřevěné konstrukce vlivem extrémních povětrnostních podmínek.
 5. Nebezpečí ohrožení dřeva hmyzem může nastat už při vlhkosti dřeva nad 10 % a teplotě nad 10 °C, tzn. ohroženo je i dřevo velmi dobře vysušené. Přitom se často stává, že dřevo na stavbu přichází s mnohem vyšší vlhkostí, než je žádoucích 20 %.

  Krov napadený tesaříkem

 6. Nebezpečí ohrožení dřeva plísněmi nastává už při vlhkosti povrchu dřeva vyšší než 25 %.
 7. Optimální teplota pro rozvoj dřevokazných hub, mezi které spadá i obávaná dřevomorka, je 22 – 25 °C. Přitom přirozená odolnost běžně používaných dřevin (smrk, borovice, jedle, modřín, dub, buk) proti dřevokazným houbám není velká.

  Proti obávané dřevomorce pomůže jen preventivní impregnace dřeva

 8. V současnosti neexistují výrobky pro jejich prokazatelnou likvidaci. Zde skutečně existuje pouze prevence.
 9. Dřevo je i po zapracování do stavby stále živý materiál. V důsledku teplotních výkyvů dochází k jeho rozpínání a smršťování, při kterém ve dřevě vznikají prasklinky. A ty jsou ideálním místem pro pronikání škůdců. Běžný krycí lak nebo barva dřevo před škůdci neochrání.
 10. Nákupem profesionálně impregnovaného dřeva získáte čas na jiné aktivity, které máte rádi.

Jak impregnovat? Profesionálně s Bochemitem!

Nejjednodušší je koupit už profesionálně impregnované řezivo na pilách. Dřevo v kontaktu s půdou dostatečně ochrání pouze vakuo-tlaková impregnace Bochemitem Forte Profi, pro ostatní dřevo postačí máčení Bochemitem QB Profi. Na pilách hledejte certifikát o správné impregnaci dřeva fungicidními a insekticidními přípravky značky Bochemit.

I v případě, že se rozhodnete impregnovat si dřevo sami, má Bochemit řešení, a to Bochemit Opti F+ nebo Bochemit QB hobby (vhodný pro menší plochy). Aplikaci nátěrem nebo postřikem zvládne skutečně každý.

Bochemit Opti F+ k preventivní ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním

Bochemit QB Hobby k preventivní impregnaci zejména menších ploch

Abyste dosáhli profesionálně ošetřeného dřeva, nepodceňujte návod na etiketě.

 • Nemusí platit, že čím je roztok méně naředěný, tím lépe. Voda působí jako nosič, který dopraví účinné látky do dřeva. Koncentrovanější roztok může zasychat na povrchu dříve, než stihne vsáknout. Dodržte tedy předepsané ředění.
 • Dodržte doporučenou teplotu okolí pro ošetření dřeva. Obvykle to je +5 °C až +30 °C. Nejlépe tak dosáhnete celistvého a stejnoměrného nánosu impregnačního roztoku po celém povrchu dřeva. Do zmrzlého dřeva roztok nevsákne. Pokud na dřevo praží slunce, roztok se odpaří dříve než stačí vsáknout.
 • Prach, předchozí nátěry nebo stará vrstva zkorodovaného dřeva brání průniku impregnace do dřeva, proto vždy dřevo očistěte.
 • Čím je dřevo vlhčí, tj. čím více vody obsahuje, tím méně je schopno nasát impregnační roztok.
 • Do hoblovaného dřeva vsakuje impregnační roztok hůře než do nehoblovaného.
 • Dodržte předepsaný počet aplikací, obvykle jsou potřeba jedna až dvě. Vždy však spotřebujte všechen připravený roztok pro požadované m² ošetřeného dřeva. Pomůže vám kalkulátor spotřeby.
 • Nezapomeňte ošetřit řezy, zářezy, plátování a jiné spoje provedené až po impregnaci, protože právě tato místa jsou škůdci ohrožena nejvíce.
 • Dřevo použité venku po impregnaci ošetřete vhodným krycím nátěrem (např. Bochemit Estetik), a to po zaschnutí impregnace, což je zpravidla po 4 – 24 hodinách od poslední aplikace. Kromě požadovaného barevného odstínu získáte i ochranu proti UV záření a vlhkosti.

Bochemit Estetik – krycí nátěr po impregnaci dřeva v exteriéru

Další informace, rady i video návody, jak a čím kvalitně impregnovat dřevo, najdete na www.bochemit.eu.

Komerční prezentace

Proč a jak správně impregnovat dřevo proti škůdcům