U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Předjarní ošetření ovocných dřevin

Kategorie: Zahrada | Autor: KRA

NEZAPOMEŇTE

Předjarní ochrana ovocných dřevin postřikem, který by se nikdy neměl vynechat: OLEOEKALUX či OLEOEKOL (1% roztok) nebo TORANT (0,1 % roztok) – ten však používat jen jednou za dva nebo tři roky. Možno přidávat přípravky proti houbovým chorobám NOVOZIR MN 80 (0,3 % roztok).

JÁDROVINY – období od myšího ouška až do růžového poupěte. SLIVONĚ, TŘEŠNĚ, VIŠNĚ, BOBULOVINY stejné období. Teplota při postřiku minimálně 7 °C, na květopasa jabloňového musí být nad 15 °C.

MERUŇKY, TŘEŠNĚ, VIŠNĚ, SLIVONĚ proti moniliovému úžehu květů – přípravek ROVRAL 50 WP, 0,2%. První postřik při začátku rozkvétání, druhý po opadu květních plátků.

JABLONĚ – postřik na pilatku jablečnou, SLIVONĚ na pilatku švestkovou – při dokvétání, při opadu 90 % květních plátků. Přípravek ZOLONE 35 EC(WP), 0,2 % aplikujeme večer, kdy nelétají včely.

ANGREŠT – postřik BAYLETON 25 WP, 0,03 % na americké padlí – aplikujeme před květem a pak po sklizni.

JAHODY – při začátku rozkvétání postřik proti plísni šedé přípravkem ROVRAL 50 WP, 0,2 %.

Předjarní ošetření ovocných dřevin