U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

POSELSTVÍ ZLATÝCH KVĚTŮ

Kategorie: Volný čas | Autor: rb

O PREVENCI NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ 1.

Měsíček lékařský, neboť právě o něm je řeč, je někdy také lidově nazýván barometrickou květinou. Otevírá totiž ráno svoje květy jenom tehdy, má-li být pěkné počasí. I letos se rozzářily po celé naší republice statisíce zlatých kvítků se stužkou v barvě lila, které se staly symbolem touhy, aby lidí s nádorovými onemocněními stále ubývalo.

Pro barometrickou schopnost měsíčku vlastně můžeme použít také medicínský výraz “příznak” vývoje počasí. A právě o příznacích rakoviny, které bychom neměli přehlížet a bagatelizovat, hovořil i profesor Zdeněk Dienstbier na besedě ke “Květinovému dni”. Právě on založil spolu s několika spolupracovníky v roce 1990 Ligu proti rakovině, která zmíněné dny organizuje. Získaných peněz se vy-užívá například na provoz telefonní linky 224 920 935, na níž lékaři hovoří s nemocnými touto chorobou a radí zdravým (od roku 1992, kdy zahájila činnost, se na ně obrátilo přes 22 tisíc lidí), dotují se rekondiční pobyty pacientů, přispívá na zkvalitnění výuky lékařů o zobrazovacích metodách, jež mají v onkologické diagnostice klíčový význam. Liga rovněž financuje tři výzkumné studie o podvazování nádorů, pořádá přednášky i kulturní akce. Vraťme se však k úvodem zmíněným příznakům. Jsme lidé různí. Někdo se neustále sleduje a konzultuje s obvodním lékařem každou jaterní skvrnu nebo škrábanec, další, a těch je bohužel víc, své starosti tají, stydí se za ně. “To je nejhorší, co mohou udělat,” přidal se k profesoru Dienstbierovi režisér Jiří Weinlich. I jeho nedávno zaskočil problém, jehož příčina mohla mít vysvětlení zcela jednoduché. “Raději jsem hned druhý den zašel k doktorovi a neuplynulo ani deset dnů a byl jsem po operaci,” vzpomínal pan režisér. Už zase se cítí báječně a všem, kdož se ocitnou v podobné situaci, vzkazuje: “Neváhejte a nestyďte se za své problémy. Šťastný ten, kdo zjistí, že šlo o záležitost banální. Dvakrát šťastný ten, kdo si okamžitou reakcí připsal možná několik dalších desítek let plnohodnotného života.” Stejným písmenem jako příznaky, začíná i další slovo, které mají i v Lize proti rakovině raději než ono předchozí. Jde samozřejmě o prevenci. Pokud jsme schopni přehodnotit své dosavadní stravovací zvyklosti, ovlivněné velmi často tím, že naše maminky neměly dostatek informací o vlivu potravin na zdraví a vařily podle Sandtnerky (a my působíme svým příkladem zase na další generaci), a máme vůli omezit některé své závislosti, je prevence v zásadě snadná. Uvědomila jsem si to nad letáčkem American Cancer Society, nazvaným výstižně “Zdraví máme ve svých rukou”. Pod tímto názvem oněch deset rad, které mohou ovlivnit chování našich buněk, a tedy i vznik rakoviny, najdete v příštím čísle.

FOTO JIŘÍ BRUNÍK A ZI

POSELSTVÍ ZLATÝCH KVĚTŮ