U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak ušetřit při vytápění chalupy

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

aneb než vyhodíme starý kotel

Bývalo běžné, že v listopadu se z chaty nebo z chalupy “vypustila voda”, majitelé zavřeli okenice – a vrátili se až na jaře. Dnes stále více lidí využívá svá víkendová sídla po celý rok. Pro ně je nyní za dveřmi topná sezona a zima se jich již brzy zeptá, jak jsou připraveni. Všem přezimujícím chatařům, chalupářům, ale i majitelům rodinných domků proto “na poslední chvíli” přinášíme inspiraci, rady a informace, jak topit úsporně a ekologicky.

Ušetřit při vytápění chaty, chalupy

nebo rodinného domu neznamená jen vyhodit starý kotel na uhlí a pořídit si plynový. Problém ekonomického a ekologického topení má mnoho dalších souvislostí. Co všechno tedy musíme vzít v úvahu?

Informace z úřadu

Především bychom měli na obecním úřadě zjistit, zda má obec zpracovanou územní energetickou koncepci a jaká paliva bude pro vytápění preferovat. Schválenou koncepci je pak dobré respektovat, protože způsob topení volíme nejen podle aktuální ceny paliva, ale i podle jeho přístupnosti, náročnosti na manipulaci a skladování. Kromě toho je třeba odpovědně zhodnotit, jaké množství finančních prostředků opravdu chceme do nového vytápění nebo jeho modernizace vložit.

Energetický audit

Dále bychom měli investovat do energetického auditu, který nám nabídne více variant řešení – včetně ekonomických propočtů. Součástí auditu může být návrh možnosti získání státní dotace jak na instalaci topení, tak i na částečnou úhradu auditu. Předběžný energetický audit si můžeme udělat i sami: jde o vizuální posouzení stavu oken, izolací, elektroinstalací, střechy a podobně. Zjištěné závady a odchylky je nutno odstranit, nicméně experimenty se nevyplácí a jsou navíc finančně náročné. Lepší je problém konzultovat s nezávislými odborníky, nejlépe v krajských či okresních energetických poradenských střediscích.

Topení a regulace

Při volbě topného systému bereme v úvahu především dostupnost paliva v dané lokalitě, pořizovací náklady a technické a časové nároky na obsluhu. Musíme také zvažovat vývoj cen, a proto se v současné době doporučuje více využívat dostupné alternativní zdroje, neboť se zkrátila doba jejich investiční návratnosti. Hospodárné vytápění je závislé na přesném měření a kvalitní regulaci, umožňující řízení teplot v jednotlivých místnostech podle potřeby. Nový topný systém totiž bývá často předimenzován. To vede nejen k tepelným ztrátám, ale snižuje se životnost systému. Nízkoteplotní teplovodní soustava kromě toho umožňuje lépe využít alternativní zdroje.Topidla na pevná paliva je vhodné doplnit o akumulátor teplé užitkové vody (TUV), který podstatně zvyšuje roční účinnost využití paliva, prodlužuje životnost komínu a kotle a umožňuje lépe regulovat spotřebu energie. Při návrhu na příkon a objem akumulátoru se u rodinného domu vychází ze spotřeby 3,8-4,3 kWh na osobu a den. Toto množství energie ohřeje 80-90 litrů TUV na 40 °C. K ohřevu vody lze s výhodou použít i sluneční kolektor nebo tepelné čerpadlo.

Zateplení stěn

Největší podíl na tepelných ztrátách domu mají obvodové stěny – u malých budov je to asi 25 %, u vícepodlažních až 40 %. Těmto ztrátám nelze zcela zabránit, ale můžeme je snížit výběrem vhodných stavebních a izolačních materiálů. Zatím nejdokonalejším způsobem zateplení je aplikace izolačního materiálu na obvodový plášť z vnější strany. Tloušťka tepelné izolace (polystyrenu, kamenné vlny aj.) je obvykle 80-120 mm. Návrh zateplení obvodového pláště by měl vždy provádět zkušený odborník a jeho součástí by měla být ekonomická rozvaha o návratnosti vynaložených investičních prostředků.

Střechou rodinných domů a chalup uniká asi 15-20 % tepla. Tyto ztráty lze izolací střechy snížit až na polovinu. Také podlahy a stropy lze dodatečně izolovat nejrůznějšími tepelně izolačními materiály, které se aplikují dovnitř konstrukce nebo na rovný, pevný a suchý podklad. Pouhým položením koberce ztrátám tepla příliš nezabráníme… Ponechá-li se místnost bez dobré izolace, bude nutné ji pro dosažení tepelné pohody přetápět o 2-3 °C.

Kvalitní okna

Utěsněním oken až na požadovanou mez větrání lze uspořit 5-8 % spotřeby tepla, u samostatně stojících domů a ve větrných lokalitách i více. Nyní se většinou používají okna s dvojitým zasklením, ale brzy nebudou výjimkou okna s trojitým sklem.

Užitečné jsou různé tepelně izolační fólie, které nejen snižují úniky tepla, ale chrání interiér před účinky ultrafialových paprsků. Úniku tepla se lze bránit i roletami, žaluziemi a okenicemi – například svinovací žaluzie mohou snížit ztrátu tepla okenní plochou až o 40 %.

Větrání a rekuperace

Nedostatečným větráním se v objektu zvyšuje vlhkost, což vede ke vzniku plísní, hnití organických prvků stavby a ke snížení její životnosti. Nadměrné větrání zase zvyšuje spotřebu tepla a nepříjemný průvan ovlivňuje tepelnou pohodu člověka. Problém řeší klimatizační jednotka s rekuperací tepla z odvětrávaného vzduchu. Ještě efektivnější je kombinace s tepelným čerpadlem, které teplo z odcházejícího vzduchu využívá k vytápění domu.

Jak ušetřit při vytápění chalupy