U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Biomasa jako palivo

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor:

Biomasa je materiál organického původu. Pro energetické účely se využívají zbytky dřeva po jeho vytěžení z lesa, dřevní odpad z dřevařských závodů, rostlinné zbytky z rostliné výroby, exkrementy hospodářských zvířat a zbytky z potravinářské výroby. Biomasa se termochemicky nebo biochemicky zpracuje na vysoce ekologické a výhřevné palivo. Důležitou výhodou spalování biomasy je, že se nezvyšuje obsah CO2 v ovzduší. Jeho únik totiž jen nahradí předchozí spotřebu při růstu rostlinné hmoty. Známým palivem z biomasy jsou pelety – granule o průměru 6-12 mm a délce 1-5 cm. Pro dřevní hmotu a pelety jsou určeny speciální kotle s pyrolytickým spalováním. Biomasa pro energetické účely se také aktivně pěstuje. Sázejí se rychle rostoucí dřeviny, seje konopí, některé obilniny, řepka olejná, slunečnice a další rostliny.

Biomasa jako palivo