U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DŘEVĚNÉ ZVONĚNÍ mezi horami

Kategorie: Návštěva | Autor: Bořivoj Teichmann

Jako zvonící slzičky jsou rozsety zvoničky v obcích Pobeskydí. Stojí v osadách i u samot na hřebenech; některé prošly staletími, jiné jsou úplně nové. Mnohdy ještě vyzvánějí k pobožnostem, jindy duši na poslední cestu. Jejich hlas se kdysi stavěl do cesty bleskům a bouřkám, anebo jen prostě po hodinách odměřoval a stále odměřuje čas.

Je jich, jak vidíte na obrázcích, celá škála: od těch nejjednodušších až ke kombinacím s kapličkami. Dosud neexistuje jejich souborný seznam ani bližší popis umístění zvoniček v jednotlivých lokalitách či jejich stáří nebo typu. A tak vás zvu alespoň na malou procházku.

Zvonky z ocele a litiny

Všechny zvoničky jsou dřevěné, roubené či deštěné (z desek postavené), s ocelovými nebo litinovými zvonky ve vidláku či zouváku. Krytina bývá šindelová, plechová i lepenková a na hrotě makovice s korouhvičkou nebo křížkem. Dveře jsou na zámek, na petlici nebo pouze na obrtlík, plné nebo s průhledy. Větší zvoničky mívají různě vyřezávaná a ozdobená okénka, jiné jsou bez oken, jen s ozvučnými horními otvory. Jsou to stavbičky prosté, účelové, anebo i zasvěcené. Shromáždili jsme jich na 65, zpracovali jejich rodné evidenční listy s údaji o vzniku, rozměru, jejich popis s fotodokumentací, nechybí ani historie obcí, v nichž stojí. Patří k nim i některé malé kapličky bez zvonků, u kterých poutník pokleká k tiché modlitbě a rozjímání. A u některých stojí kamenné sochy a kříže s vročením, původními nápisy či jmény donátorů, jako by nás vyzývali: Nezapomeňte. Jeden najdete v Domaslavicích-Volovci u čp. 139:

A já budu povíšen od země všecko potahnu

k sobě samemu 1840.

Nakladem obce Wolovce

Wiry katolicke.

A každá je jiná

Uveďme si základní typy zvonic, s nimiž se můžete na Moravě setkat:

* závěsný trámek se zvonkem v rozsoše stromu (ojedinělý typ v Morávce-Dolinkách u Blahutů, čp. 273);

* vidlák se zvonkem pod stříškou, samostatný vysoký kmen do vidlicovité rozsochy (Horní Domaslavice-Podlesí a Kozlovice-Měrkovice);

* zouvák se zvonkem pod stříškou, samostatný vysoký kmen do oblé rozsochy (Huslenky-Kýchová a Staré Hamry);

* zvonička na střeše obytného či hospodářského stavení (Malá Lhota, Morávka-Velký Lipový, Stanovnice-Zabité);

* deštěná zvonička (Brňov, Hutisko-Solanec, Velké Karlovice-Tísňavy);

* roubená zvonička (Morávka, Prlov, Rožnov pod Radhoštěm, Trojanovice);

* deštěná zvonička s kapličkou (Velké Karlovice-Leskové, Vyšní Lhoty;

* roubená zvonička s kapličkou (Čeladná-Skalky).

Samostatné velké zvonice jsou na Moravě pouze čtyři: v Kamenné Horce a ve Štramberku jsou zděné s dřevěným patrem, v Třebařově je zděná přístavba s dřevěným patrem a v Knínicích u Boskovic zvonice deštěná. Některé obce a jejich místní části mají větší počet zvoniček různého typu: Morávka (4), Rožnov pod Radhoštěm včetně skanzenu (5), Trojanovice (5), Velké Karlovice (6), Vyšší Lhoty (3). Zasloužily by si památkovou ochranu, aby nezmizely, a údržbu, aby nechátraly.

Prostředek komunikace

Navštivme nakonec jednu z těchto obcí a vyberme několik zajímavostí z jejího rodného listu. Trojanovice, podhorská obec s rozptýleným osídlením v Radhošťském podhůří Frenštátské brázdy Podbeskydské pahorkatiny leží v okrese Nový Jičín. Celá její jižní část se nachází v území CHKO Beskydy. Dvě třetiny z celkové výměry 3583 hektarů tvoří lesy. V roce 1999 měla 2050 obyvatel. Podle první písemné zmínky byla založena v roce 1754 za panování Marie Terezie olomouckým biskupem kardinálem Ferdinandem Juliem, hrabětem Troyerem, a to jako součást hukvaldského panství na základě předešlé salašnicko-pasekářské kolonizace; biskup spojil paseky v jednu obec, která byla po něm nazvána Troyerovice (dnes Trojanovice). Paseky vznikaly na místech, která dřevorubci sami vymýtili a pak dostávali do užívání; museli však odevzdat panství tolik sáhů dříví, kolik měřic lesa vymýtili. Roztroušené paseky se prostírají v půlkruhu kolem Frenštátu na úpatí Stolové, Nořičí, Mjašího, Kyčery a Malého a Velkého Javorníku; dodnes ohraničují malá a neúrodná políčka kamenné hráze na mezích, vytvořené ze sbíraného kamení. Pospolu nejsou nikde ani dvě původní chalupy. Není divu, že pro komunikaci bylo zapotřebí mnoha zvoniček…

DŘEVĚNÉ ZVONĚNÍ mezi horami