Čištění odpadních vod

čistička odpadních vod

Domácí čističky vyžadují výrazně menší stavební jámu než septik, přístup do nich zajišťuje nenápadné víko (foto: Topas)

Nejjednodušším řešením je kanalizační přípojka. Nejde ji však zřídit všude. Mnoho chalup a chat proto potřebuje odpadní vodu někde shromažďovat nebo rovnou čistit.

V domě s vodovodem jsou odpadní i splaškové vody obvykle odváděné potrubím do veřejné kanalizace. Pokud dům na kanalizaci z nějakého důvodu připojit nelze, je možné zvolit řešení v podobě septiku, domovní čistírny odpadních vod.

Fungují a nepřekáží

Nevíte-li o čističkách nic, je důležité začít informací, že jde o poměrně malé nádrže umístěné v zemi. Zabírají mnohem menší zastavěnou plochu než třeba septik. Jejich průměr totiž nepřesahuje ani metr a půl. Domácí čističky odpadních vod mají vysokou účinnost (až 97 procent). Doporučují se především pro trvale či alespoň celoročně pravidelně obývané objekty. V případě, že využíváte chatu či chalupu pouze od jara do podzimu či jen občas, je někdy lepší volbou například septik s filtrem, ale je možné vybrat i pro tyto podmínky vhodnou čističku.

Jak vybrat čističku

čistička odpadních vod

Aquatec AT6 je čistička určená pro domy s 1–5 obyvateli a vhodná i pro nepravidelně obývané objekty typu chat a chalup (foto: Aquatec)

Velikost čističky se doporučuje podle počtu uživatelů objektu a množství odpadní vody, kterou vyprodukují. Je to vlastně plastová nádrž, která se umístí do stavební jámy s betonovou deskou na dně a uzavře se plastovým víkem. Pokud není v místě zvýšená hladina podzemní vody, zasype se jen zeminou. V opačném případě je nutné obetonování do výše hladiny spodní vody. Potrubí na přívod odpadní vody a odvod vyčištěné vody se k čistírně připojí při instalaci.

Čištění odpadních vod v těchto malých domovních zařízeních spočívá na biologickém principu. Z odpadní vody jsou nejdříve odstraněny hrubé nečistoty, vlastní organické znečištění již odstraňují mikroorganismy. V nádržích čističek jsou technologické vestavby pro účinné biologické čištění. Proces čištění zpravidla zahrnuje hrubé předčištění, které oddělí od odpadní vody pevné nečistoty. Poté čistička vodu v druhé nádobě aerobně vyčistí a oddělí kal a nakonec, ve třetí fázi, čistou vodu a kal odčerpá do příslušných nádob.

Čističky obecně potřebují pravidelný přísun odpadní vody, ale jejich provoz není vyloučen ani v domech, které nejsou obývány tak často. Jen je nutné vybrat z nabídky na trhu příslušný typ, který je určen právě do domů s nepravidelným a nárazovým provozem.

kompost

K výhodám domácích čističek patří i možnost přidávat ekologicky nijak nezávadné kaly k dalšímu bioodpadu na kompost. Foto: Shutterstock

Odpadní vodu v běžných čističkách pročišťují bakterie, které žijí v nádrži. Čištění je proto zcela na přírodní bázi a nevyžaduje chemii. Pro průběh aerobního biologického procesu je nutný přístup vzduchu. O ten se postará dmychadlo velikosti autobaterie. Zařízení proto vyžaduje připojení k elektřině. Provoz čističky je tichý, zhruba dvakrát za rok je nutné provést odkalení čističky. Kal můžete přidat do kompostu.

Po vyčištění máte k dispozici vodu, která poslouží jako užitková, odpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům a je možné zalévat s ní zahradu.

zalévání záhonů

Vyčištěnou odpadní vodu můžete bez obav použít třeba na zalévání záhonů se zeleninou. Foto: Shutterstock

Méně účinný septik

Pro chaty a chalupy, které majitelé využívají pouze část roku nebo jen k občasným pobytům, je někdy vhodnějším řešením likvidace odpadních vod septik. Ten vodu nejen shromažďuje, ale i čistí, ovšem s mnohem menší účinností než čistírna.

Rozdíl mezi septikem a dříve nejrozšířenější jímkou spočívá v tom, že v jímce (žumpě) se splaškové vody pouze shromažďují a je nutné ji vyvážet, zatímco ze septiku přečištěná voda opět vyteče ven. Septik má minimální náklady na provoz, zatímco u jímky opakovaně platíte za odvoz jejího obsahu.

Septik ve spojení s filtrem může být stejně účinný jako domovní čistička odpadních vod

Septik lze při požadavku na vyšší účinnost vybavit filtrem. V nádrži zemního filtru je štěrk frakce 16–32 mm a říční písek frakce 2–6 mm. Nádrž je opatřena větracím potrubím a musí být od okolního prostředí vodotěsně oddělena. Biologický filtr je sestaven z přítokového a odtokového potrubí, plastové nádrže, speciální filtrační náplně, pracího systému a zařízení na odtah kalu (biomasy). Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže, kde proudí přes filtrační náplň, která je nepřetržitě zaplavena předčištěnou vodou a poté je odvedena pomocí sběrného potrubí do odtoku. Filtrační vrstva je uložena ve střední části nádrže a je postupně obalována vrstvou biomasy, která přispívá k čištění.

kořenová čistička

Kořenová čistička je vhodná pro příznivce ekologických řešení, kteří mají k dispozici velký pozemek pro čisticí jezírko s rostlinami. Foto: Wikipedia

Víte, že…

Tzv. kořenová čistička má nejlevnější provoz a je ekologická. Vyžaduje však dost místa, protože je nutné vybudovat kořenové pole, tedy zhruba metr hluboké osázené jezírko s plochou alespoň 5 m² na jednoho obyvatele domu.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock, Wikipedie a archiv firem

Čištění odpadních vod