Ponorná čerpadla

Rubrika: Dílna

Ponorné čerpadlo můžete použít při čerpání vody z velmi hlubokých studní nebo vrtů, ale také třeba jen k zálivce zahrady ze sudu nebo k vyprazdňování rybníčků a bazénů.

Kalové čerpadlo Gardena 13000 aquasensor s výtlakem 9 m, průtokem 217 l/min. Cena 3981 Kč

Ponorná čerpadla dokážou čerpat vodu až do výšky 50 metrů. Existují však i méně výkonná čerpadla. Jsou vhodná k občasnému vyčerpání vody z nádrží, naplněných například dešťovou vodou a bývají vybavena plovákovým spínačem, který reaguje na dosažení určité výšky hladiny vody a zapne čerpadlo. Po snížení hladiny se motor zastaví.

Jaké čerpadlo vybrat?

Kalové čerpadlo Unilifit APB, přepravní objem 35 m3/hod, výtlak 18 m, cena 8101 Kč

Protože se ponorná čerpadla ponořují do vody, rozhoduje v první fázi výběru čerpadla kvalita vody – vybíráme čerpadlo buď na čistou vodu, nebo kalové čerpadlo. Při výběru je dalším rozhodujícím faktorem výtlačná výška (převýšení mezi hladinou čerpané kapaliny a místem, kam se voda dopravuje) a množství dopravené tekutiny. Dalšími hledisky může být, jak často budeme potřebovat vodu čerpat, cenová dostupnost apod. Z nabídky ponorných čerpadel si můžete vybírat odstředivá na čistou vodu nebo kalová na vodu znečištěnou, vřetenová, elektromagnetická vibrační či sudová.

Odstředivá čerpadla

Některá mají tvar protáhlého válce o malém průměru, aby se dala spustit do vrtané studny. Mohou se však v závěsu na lanku spustit i do běžné kopané studny. Ve výtlaku bývá osazena zpětná klapka zabraňující vytečení vody po zastavení čerpadla.

Můžete je použít pro čerpání ze studní nebo z vrtů bez omezení hloubky, na pitnou nebo čistou užitkovou vodu, vyprazdňování jezírek a bazénů, pro fontány a jiné odčerpávání v domácnostech a zahradách, domácí vodárny rodinných domů a chat, pro postřik a zavlažování zahrádek. Pro čerpání závlahové vody ze sudů a nádrží lze použít nejmenší ponorná čerpadla s plochým dnem.

Odstředivá kalová

Konstrukce těchto čerpadel umožňuje jejich použití při čerpání kapalin s obsahem nečistot různé velikosti. Některé typy jsou vybaveny vířičem, který při čerpání míchá obsah nádrže, a tím zamezuje usazování nečistot.

Můžete je použít na čerpání špinavé vody z praček, sprch a dřezů umístěných ve sklepních částech domů do kanalizace, vyčerpávání zaplavených sklepů. Nesmíte je použít pro čerpání splaškové vody.

K tomu však poslouží odstředivá kalová čerpadla s řezacím zařízením (s noži). Jejich konstrukce umožňuje čerpání kapalin s obsahem nečistot různé velikosti včetně dlouho vláknitých. Tedy zejména právě splaškové vody ze septiků a žump, čerpání vody ze studní, bazénů, sudů a sklepů.

Vřetenová čerpadla

Odstředivé čerpadlo Grundfos SPO do studny s výtlakem 50 m stojí 10 341 Kč

Princip čerpání vřetenového čerpadla spočívá v otáčení nerezového šneku pomocí elektromotoru v gumovém statoru. Jeho předností je velká výtlačná výška. Nevýhodou je vysoká pravděpodobnost zničení hydraulické části čerpadla při chodu na sucho (bez vody) nebo při zavřeném výtlačném potrubí a snížení životnosti při čerpání kapaliny s obsahem abrazivních nečistot. Toto čerpadlo využijete při čerpání z větších hloubek než 8 metrů. Vhodné je pro pitnou i čistou užitkovou vodu, studny, domácí vodárny, pro zavlažování zahrady apod.

Vibrační čerpadla

Elektromagnetická vibrační čerpadla mají místo elektromotoru elektromagnet, který podle frekvence střídavého napětí v rozvodu elektřiny přitahuje ocelovou kotvu uloženou v gumě a vhání vodu do potrubí.

Gardena 6000 S vyčerpá vodu z bazénů, průtok 6000 l/hod., cena 1307 Kč

Jejich předností je dopravní výška až 40 m, nedostatkem choulostivost na vniknutí nečistot, malý maximální průtok a omezená doba provozu. Jsou vhodná pro čerpání pitné a čisté užitkové vody ze studny.

Sudová čerpadla

Jsou určena k čerpání kapalin například z transportních sudů a kontejnerů. Kompletní sudové čerpadlo se skládá z čerpadlového nástavce, komutátorového motoru (pohonné jednotky), hadicového nástavce a případně dalšího příslušenství, které svým materiálovým provedením (nerez, hliník, polypropylen, PVDF) odpovídá doporučenému použití. Čerpadlo je vhodné pro vodu, ropné produkty, kyseliny apod. Chataři, chalupáři a zahrádkáři využijí sudové čerpadlo především pro vyčerpávání čistých kapalin ze sudů (dešťové vody k zálivce) popřípadě znečištěné vody z jímek.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: GARDENA, AL-KO, GRUNDFOS, CALPEDA

Ponorná čerpadla