Položte si podlahu svépomocí a vyvarujte se přitom chyb

Rubrika: Market

Suché podlahy od společnosti Rigips jsou podlahové konstrukce realizované bez, nebo s minimem mokrých procesů. Představují vhodné řešení do všech staveb s běžným provozem, nehledě na to, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci staršího bydlení. Jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním a při dodržení montážního postupu na ně můžeme položit téměř jakýkoliv druh finální podlahy. Jednotlivé díly suché podlahy jsou vyrobeny ze sádrokartonových desek RigiStabil nebo sádrovláknitých desek Rigidur.

Suché podlahy Rigidur a RigiStabil jsou plovoucí podlahy montované ze samotných desek nebo podlahových dílců. Skladba podlahy může být doplněna o dodatečnou izolační vrstvu, jako je suchý vyrovnávací podsyp, dřevovláknitá deska, stabilizovaný polystyren či minerální izolace. „Mezi hlavní výhody patří nízká hmotnost, neprůzvučnost a rychlý postup při pokládce. Obě podlahy můžeme používat pouze v místech s přerušovanou vzdušnou vlhkostí do 90 % (např. i koupelny a sociální zařízení). Navíc na místech, kde desky přijdou do přímého styku s ostřikující vodou, doporučujeme použít tekutou hydroizolaci. Sádrokartonové desky RigiStabil společně s podlahovým vytápěním zaručují vyšší ekonomickou efektivitu,“ dodává Ing. Zdeněk Černošek, produktový manažer společnosti Rigips.

Šest důvodů, proč použít suché podlahy od Rigips:

1. Nízká hmotnost, která nezatěžuje stávající konstrukci.
2. Rychlý postup stavby bez zdlouhavých technologických přestávek.
3. Suchá výstavba, při které nehrozí zanesení vlhkosti do stávajících konstrukcí.
4. Snadné opravy chyb a konstrukce bude navíc vždy v rovině.
5. Skvělý poměr ceny a výkonu, který je navíc doprovázený výbornými akustickými vlastnostmi.
6. Jednoduchá instalace se snadnou aplikací podlahového vytápění.

Díky podlahovým dílcům od společnosti Rigips budete mít své podlahy hotové do 3 dnů.

Montážní chyby aneb Čemu se při pokládce suché podlahy vyvarovat

Suché podlahy Rigidur a Rigistabil jsou při dodržování zásad funkční a spolehlivé produkty. Přesto se v praxi setkáváme s montážními chybami. Ty jsou způsobeny technologickou nekázní anebo neznalostí při používání nesprávných prvků.

Příklady montážních chyb, které způsobují poruchy konstrukcí podlah a kterých je třeba se vyvarovat:

1. Nepoužití krajové pásky

Podlahové desky musí být od obvodových stěn odděleny okrajovou páskou z důvodu zamezení přenosu kročejového hluku z podlahy do stěn. Když pásku vynecháme, dochází tím k přenosu hluku skrz podlahy, a prostor tak ztrácí na svém akustickém komfortu.

2. Vynechání roznášecí vrstvy mezi suchým podsypem a izolantem

Z důvodu zamezení vtlačení zrn suchého vyrovnávacího podsypu Rigips do izolantu je nutno tyto vrstvy od sebe oddělit separační deskou Rigidur minimální tloušťky 10 mm nebo deskou RigiStabil 12,5 mm.

3. Nepoužití geotextilie

Abychom zamezili porušení hydroizolace zrny podsypu, společnost Rigips doporučuje mezi podsyp a hydroizolaci použít geotextilii. Tu je nutno použít i u dřevěného záklopu stropu, kde zabrání vysypání podsypu pod záklop.

4. Neodříznutá polodrážka podlahového dílce přiléhajícího ke stěně

Přesazení podlahového dílce přiléhajícího ke stěně se musí vždy odříznout, neboť dutina pod polodrážkou může způsobit deformace podlahy po zatížení (např. nábytkem na nožičkách).

5. Špatné vedení kabeláže pod podlahou

V případě vedení většího množství elektroinstalací v podsypu je nutno kabely umístit do uzavřeného kastlíku. Mezi nejvyšším bodem instalace a podlahou Rigidur nebo RigiStabil musí zůstat minimálně 10 mm podsypu.
V případě, že se těmto montážním chybám vyhnete a dodržíte správný postup, dosáhnete kvalitního položení suché podlahy, která bude v domácnosti sloužit i několik desítek let.

Více informací na www.rigips.cz.

Komerční prezentace

Položte si podlahu svépomocí a vyvarujte se přitom chyb