Osamění může přivést děti k návykovým látkám, řešením je zájem o ně

Rubrika: Market

Vandalismus, psychické strádání, záškoláctví a návykové látky. To je jen pár příkladů, kam může samota dětí vést. Otevření tématu ve společnosti si dala za cíl Nadace Naše dítě prostřednictvím nové osvětové kampaně Dětská samota.

Zvyšující počet sporů o děti, obtíže v dospívání či nevraživost kolektivu může dítě dostat na okraj zájmu těch, na nichž mu záleží. Hledání východiska v návykových látkách důsledkem překonání osamělosti může zprvu přinášet nové obzory, postupně ho ale žene na okraj společnosti. „Samota, jíž měly návykové látky nahradit, se naopak stává tíživější,“ vysvětluje riziko psychoterapeut Mgr. Jan Dobeš.

Podobných příběhů je nespočet

Samotu poznal každý, příběhy o ní sepsala desítka osobností do formy Dopisů dětem, které jsou poselstvím pro děti. O své příběhy se podělili například badmintonista Petr Koukal nebo spisovatelka Petra Soukupová. K Dopisům dětem se může připojit každý a svým příběhem inspirovat osamělé děti.

Někdy se děti cítí opravdu samy a neví si s tím rady. Jejich rodiče selhali. Děti si myslí, že je nikdo nemá rád, nikdo jim nepomáhá, nestará se o ně. A to moc bolí. Kvůli samotě začnou třeba chodit za školu, ubližují jiným dětem nebo sobě,“ napsala ve svém dopise poslankyně Miroslava Němcová.

Víc hlav, víc ví

Dlouhodobý nezájem a strádání může vést u dětí k řadě rizikových chování. Aby se nejenom téma dětské samoty dostalo do povědomí veřejnosti, ale současně se hledala i řešení, v rámci kampaně byla vyhlášena soutěž Jak bojovat proti dětské samotě. Do ní se může zapojit veřejnost bez omezení věku na webu kampaně detskasamota.cz do 30. listopadu 2014.

Řešením mohou být nízkoprahová centra

Vyhnout se poflakování v ulicích nebo vysedávání u počítače nabízí nízkoprahová centra pro děti a mládež, která se nachází po celé republice. Jejich vstup je bezplatný a aktivita v nich je zcela na dítěti samotném.

Mohou nastat chvíle, kdy se člověk cítí opuštěně a potřeboval by radu, pomoc pak poskytují telefonická krizová centra. Seznamy klubů i center, včetně kontaktů, lze najít na stránkách kampaně Dětská samota.

Osamění může přivést děti k návykovým látkám, řešením je zájem o ně