Pojiva do malty šetří práci

míchačka

Foto: Shutterstock

Cementová pojiva slouží k výrobě malt pro zdění a omítání a jejich přípravu urychlí zejména proto, že obsahují v dodávané suché směsi více složek, které byste jinak museli dávkovat zvlášť.

Výhodou maltovinových pojiv je zejména to, že po jejich smíchání v doporučených poměrech s pískem a s vodou získáte směs na omítání či zdění obsahující nejen cement či vápno, ale i další složky, které směs zkvalitní. Práce s nimi dává smysl zejména při přípravě většího množství uvedených materiálů. Zatímco u menšího rozsahu prací postačí připravit maltu ve vědru a s pomocí míchadla, pojiva je vhodnější používat v kombinaci s odpovídajícím množstvím písku a rozmíchávat směs v míchačce, což použití ručních elektrických míchadel samozřejmě nevylučuje.

S omítáním stěn je potřeba počkat 2 dny po úpravě podkladu maltovým postřikem

Pro zdění i na stěnu

Nejznámějšími produkty tohoto typu na českém trhu jsou Unimalt a Multibat Plus. Jejich použití je podobné, doporučené poměry míchání najdete nejen na pytlích, ale i na internetových stránkách výrobců.

unimalt

Unimalt v „červeném“ provedení se prodává jako směs pro přípravu zdicích a omítacích malt, do nichž
dodá cementovou a vápennou složku. Foto: Unimalt

multibat

Multibat Plus se prodává v pytlích po 25 kg, stejně jako běžné suché omítkové směsi a zdicí malty. Foto: Multibat

U Unimaltu výrobce uvádí, že jde o cementové (hydraulické práškové) pojivo pro zdění a omítání dostupné v baleních po 25 kg. Hmota je určena k výrobě malty pro zdění a omítání všech typů zdiva. Ze zkušeností uživatelů na diskusních fórech vyplývá, že omítky z Unimaltu jsou velmi pevné a soudržné, což je ve většině případů ku prospěchu, jen je nutná určitá obezřetnost při použití hydraulických pojiv u zdiva, kde je potřeba ponechat do jisté míry „otevřené“ omítky, aby se ve zdech neuzavřela vlhkost. U některých starých domů z kamene, smíšeného zdiva nebo z hliněných cihel je potřeba zvážit vhodnost použití méně odolných, ale prodyšných vápenných nebo hliněných omítek.

Totéž platí pro Multibat Plus, u nějž výrobce doporučuje pro přípravu malty pro zdění míchání v poměru 1 díl Multibatu Plus + 4,5 dílu písku a pro omítací maltu 1 díl Multibatu Plus a 6 dílů písku. Z jednoho 25kg pytle Multibatu PLUS můžeme namíchat až 90 litrů čerstvé zdicí malty.

Dobré rady

  • Malty z Multibatu PLUS nejsou vhodné pro lepení pórobetonu.
  • Před omítáním se doporučuje postřik (špric) podkladu, kdy se malta připravená z 1 dílu pojiva a 2 dílů písku rozředí vodou na dostatečně řídkou konzistenci vhodnou pro nahození špricu.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock a se svolením firem Unimalt a Multibat

Pojiva do malty šetří práci