Bezpečná zahrada pro děti

Dětem by měla sloužit jako bezpečné hřiště i místo pro realizaci jejich fantazií. Pod dohledem rodičů se v ní mohou naučit poradit si také s nástrahami, jež na ně čekají venku za plotem.

V prvé řadě je nutné venkovní prostor přizpůsobovat věku dětí, a to co se týče jak bezpečnosti, tak způsobů zábavy. Jedná se hlavně o hrací prvky, kdy je při výběru třeba zohlednit jejich rozměry a stabilitu v souvislosti s šikovností a sportovní zdatností dětí, větším dětem pak zejména vysvětlovat, kde by mohly z neopatrnosti přijít k úrazu, učit je poznávat rostliny a jejich plody, aby rozeznaly jedovaté od jedlých, ukazovat, jak se chovat k živým tvorům. V tom totiž spočívá nejlepší ochrana.

děti na trávníku

Na krátce střiženém a nezastíněném trávníku je mnohem menší šance, že děti chytí klíště. Foto: Shutterstock

Zrádná hladina

Bazény se každoročně stávají dějištěm rodinných tragédií, přitom stačí, aby byl bazén zastřešený či krytý speciální plachtou, která neklesne pod hladinu, když na ni někdo vstoupí. Zabrání i utonutí domácích a volně žijících zvířat. Řešením může být také dostatečně vysoký plůtek, který menší dítko nepřeleze. Dočasně jím lze ohradit rovněž okrasné jezírko. Pro menší plochy lze použít ochrannou mřížku.

Lákavé plody

Ani otravy jedovatými rostlinami, jako jsou např. lýkovec, tis, ptačí zob, brslen, hlohyně či pámelník s oblíbenými bílými práskacími kuličkami, v lehčím případě nevolnosti se dětem na zahradě nevyhýbají. Nemusíme hned likvidovat zeleň, opět pomohou zábrany, dále včasné odstraňování vyvíjejících se nejedlých plodů a samozřejmě poučení dětí, že bez dovolení nic sami jíst nesmí. Touhu po zahradničení jim můžeme splnit jejich vlastním záhonkem, kde budou mít vysázeno své oblíbené ovoce nebo zeleninu. Za práci na něm je bude čekat chutná odměna i pocit důležitosti.

Obtížný hmyz

Zabíjet vše živé jako prevenci je nejen nesmysl a někdy i protiprávní jednání, ale především velmi špatný příklad pro dítě. Nejjistější je nevytvářet podmínky pro střet. Velký strašák s malým tělem je klíště. Má rádo vlhko, a tak postačí udržovat trávník určený ke hrám krátce střižený, nenechávat větve keřů zasahovat do cestiček. Hmyzem, který v rodičích často vyvolává paniku, jsou vosy a sršně. Z prvně jmenovaných představuje vyšší riziko bodnutí vosa útočná, která hnízdí v zemi. Oč hrozivěji vypadá, o to méně konfliktní je sršeň. Od místa hnízdění vetřelce odhání bzučením a kroužením, nebudou-li ji dítka dráždit, nezaútočí. Zásadní je neponechávat venku nepřikryté jídlo a pití, vyvarovat se neprůhledných skleniček a brček, do nichž rády zalézají vosy, naučit děti kontrolovat, do čeho koušou.

Chraňte, raďte a učte

  • Podívejte se na zahradu z dětské perspektivy, co by je mohlo lákat, kam dosáhnou, a buďte o krok před nimi v odstraňování rizik.
  • Vysvětlujte dětem nástrahy, naučte je plavat, lézt po stromech, rozdělat i uhasit oheň. Větším dejte více důvěry.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Bezpečná zahrada pro děti