Pojištění psů a koček

Pojištění zajistí ochranu pro krytí různých léčebných výloh při nemoci či úrazu čtyřnohých členů rodiny. Zahrnuje i možnost připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem.

Když si pořizujete domů malé zvířátko, nikde nemáte stoprocentně zaručeno, zda půjde o zdravotně silného jedince, kterému se navíc budou vyhýbat úrazy, nebo zda nebude způsobovat maléry v podobě potyček s jinými zvířaty apod. Pojištění majitele ochrání před značnými finančními výdaji na území České republiky. U psů lze sjednat i pojištění v rámci Evropské unie, což se vyplatí vždy, berete-li je s sebou, například na dovolené.

Pojistitelná rizika

Základem pojištění psů je pojištění veterinární péče, které stoprocentně oceníte v případě léčby nemocí nebo nezbytného zákroku po úrazu. Stejně tak pojištění koček přináší jistotu proplacení výdajů za veterinární ošetření nemocného nebo zraněného domácího mazlíčka. Pokud má zvíře vysokou finanční cenu, můžete si k základnímu pojištění zvolit doplňkové pojištění úhynu, ze kterého se hradí finanční cena zvířátka v případě jeho smrti.

Podmínky k uzavření pojištění veterinární léčby

Pojišťované zvíře musí být označeno čipem nebo tetováním, být očkované, musí mít platný pas v zájmovém chovu, vyplněný dotazník s potvrzením veterinárního lékaře v určitém časovém limitu, že zvíře je zdravé. Také musí být v imunitě proti nemocem vyjmenovaným ve všeobecných pojistných podmínkách a chováno v odpovídajících zoohygienických podmínkách. Ke smlouvě musí být obvykle přiložena také dokumentace k preventivní prohlídce v rozsahu určeném pojišťovnou.

Další podmínkou je dosažení minimálního vstupního věku, což je u psů 6 měsíců a u koček 5 měsíců a nepřekročení určitého věku, který si pojišťovny určují individuálně. Některé mají tento věk jednotný pro všechna plemena, jiné mají stanovenu nižší věkovou hranici u velkých plemen, která se obecně dožívají nižšího věku.
Pojištění proti úhynu či utracení zvířete také obvykle zaniká po dosažení seniorského věku. Z pojištění veterinární léčby jsou hrazeny náklady vynaložené na veterinární ošetření nebo léčení pojištěného psa nebo kočky, také vyšetření veterináře, anestezie, hospitalizace, veškeré chirurgické zákroky, ale také náhradní ubytování v hotelu pro zvířata v případě hospitalizace majitele nebo náhradní chovatelská péče v případě hospitalizace majitele. Toto pojištění se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž pojistným obdobím bývá 1 rok. Pojištění se sjednává se spoluúčastí.

Výjimky z pojištění

Je jich celá řada, opět si je každá pojišťovací společnost upravuje dle svých preferencí, ale naprostá většina nepojišťuje psy myslivecké, policejní, vojenské. Pojistit sice můžete i nemocné zvíře, ale plnění se pak nevztahuje na nemoci vzniklé na základě dědičných vad nebo na nemoci chronického charakteru apod. Rovněž vám neproplatí škodu způsobenou v důsledku aktivní účasti na dostizích, závodech a sportovních podnicích všeho druhu (včetně výstav), jakož i na přípravě k nim. Samozřejmě se také nepojišťují úrazy či úhyn zvířete způsobené úmyslným jednáním majitele nebo rodinného příslušníka, tedy týráním zvířete.
Pojistné plnění se často nevztahuje na ošetření chrupu a ostatní zubní lékařské zákroky, pokud nebyly prováděny z důvodu poranění chrupu, léčbu spojenou s graviditou a porodem pojištěného zvířete, kastraci či sterilizaci, není-li nutná z důvodu bezprostředního ohrožení zvířete na životě (např. záněty dělohy, záněty varlat atd.), ani na kosmetické úpravy, jako je kupírování ocasu, krácení drápků atd.

Výběr z limitních tříd

Na výběr máte z různých typů pojištění. Výše pojištění se určuje podle zvolené limitní třídy, kategorie zvířete a vstupního věku. Kategorie zvířete je určena druhem zvířete, tedy jednoduše, zda jde o psa, či kočku, přičemž psi se ještě zařazují do hmotnostních kategorií, která se stanoví tak, aby příslušnou hmotnostní hranici pes v dospělosti nepřekročil. Rozhodující je vstupní věk, jde tedy o počet celých ukončených let života ke dni uzavření pojistné smlouvy. Pokud zvíře ještě nedosáhlo jednoho roku, věk je nula. Limitní třída je volitelná a určuje roční limit plnění pro léčbu nemocí a roční limit plnění pro léčbu úrazů.

Pojištění úhynu

Toto pojištění, z něhož je hrazena škoda vzniklá úhynem nebo nutným utracením pojištěného zvířete, se sjednává jedině k pojištění veterinární péče. Pojištění úhynu, které je bez spoluúčasti pojištěného, se uzavírá na dobu neurčitou a pojistným obdobím je jeden rok. Pojištění je limitováno věkovou hranicí, která bývá rozdílná u velkých a malých plemen psů. K pojištění úhynu je proto třeba kromě sjednaného pojištění veterinární péče prokázat věk zvířete.

Pojištění odpovědnosti

Tento druh připojištění se vyplatí u aktivních zvířat, notorických útěkářů, zvířat, s nimiž provozujete aktivní sporty, cestování apod. Pojišťovna pak zaplatí škodu (do výše sjednaného limitu) vzniklou tím, že váš pes způsobí například dopravní nehodu, zranění jiné osoby či zvířete nebo třeba zakousne slepici.

Na co si dát pozor

  • Informujte se nejprve, jaké podmínky pro sjednání smlouvy a pojistného plnění ta která pojišťovna má.
  • Zvláštní pozornost věnujte tomu, zda vám proplatí výkony vašeho dvorního veterináře, nebo jen ty, které provede veterinář, jenž má s pojišťovnou smlouvu.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Pojištění psů a koček