Pořiďte si vlastní elektrárnu

Zbavte se závislosti na centrálních dodavatelích energie! Pořiďte si malou sluneční, větrnou nebo vodní elektrárnu…

Malé elektrárny, ať již větrné, vodní, či solární, nejsou dnes už takovým hitem, jako tomu bylo před pár lety. Důvodem je, že stát přestal finančně zvýhodňovat cenu elektřiny vyrobenou těmito zdroji. Prodávat elektřinu elektrárenským společnostem je tak kvůli tomu v současnosti nepříliš rentabilní. Přesto se pořízení malých elektrárenských zdrojů stále vyplatí, zejména pokud vlastníte větší nemovitost a chcete ušetřit na výdajích za elektřinu. Využít jich pak můžete i v případě, kdy vaše nemovitost stojí na místě bez rozvodné sítě.

Když vyrábí elektřinu voda

Když se řekne malá elektrárna, většině lidí se vybaví ta vodní. Na trhu najdeme různé modely, ale princip zůstává v podstatě stejný. Malá vodní elektrárna přeměňuje energii proudícího potoku nebo říčky na elektřinu prostřednictvím turbíny, která pohání generátor. Množství vyrobené energie závisí na spádu a průtoku vody.
Vodní elektrárna má několik výhod: využívá obnovitelný zdroj energie, prakticky nevytváří odpad a šetří životní prostředí. Znamená také ale jistá rizika: závisí na stabilním průtoku vody a málokde najdeme vhodnou lokalitu pro její výstavbu.
Jestliže náhodou plánujete zrekonstruovat k bydlení starý vodní mlýn, mohli byste být ve výhodě. Tady se voda pro pohon kola, později nejspíš i turbíny, už používala, takže se vhodné podmínky dají předpokládat, pokud se ovšem nezměnila situace na vodním toku.

Zvažte místní podmínky

Jestli uvažujete o vybudování malé vodní elektrárny, potom začněte nejdříve studiem říčky nebo potoka, přesněji celoročního spádu a průtoku. Pro představu: například říčka klesající o 3 ‰ (3 metry výšky na 1 kilometr délky), kterou protéká kubík vody za sekundu, poskytuje energii přibližně pro výkon 25 kW. Nemá smysl, aby malá vodní elektrárna svými možnostmi přesahovala realitu říčního toku.
Následně zvažte, jestli technologii pracně sestrojovat svépomocí, anebo koupit. Když započteme vstupní investici, malá vodní elektrárna by měla vyrábět elektřinu maximálně za 5 Kč/kWh, abyste neprodělali oproti odběru z centrální distribuční sítě. Než technologii koupíte, ještě požádejte o stavební povolení místní vodoprávní úřad.

Šetřete se sluncem

Dnes nejpopulárnějším alternativním zdrojem energie jsou sluneční paprsky. Malou sluneční elektrárnu si může doma vybudovat prakticky každý. Stačí mít jen vhodnou střechu či pozemek, na kterých můžete nainstalovat solární panely. Kvůli změnám v zákonech už dnes nemůžete počítat s tím, že byste na výrobě elektřiny ze solárních panelů nějak výrazně vydělali, ale rozhodně ušetříte nemalé finanční prostředky při chodu vaší domácnosti.
Solárním panelům pro výrobu tepla se také říká sluneční kolektory. Technologie o ploše jednoho čtverečního metru dokáže v našich podmínkách ročně vyrobit přibližně 350 až 500 kilowatthodin (kWh) energie. Pokud chcete doma využívat solární kolektor k přípravě teplé užitkové vody, počítejte s plochou 1 až 1,5 metr čtvereční na osobu. Běžné domácnosti pohodlně vystačí, podle výpočtů společnosti E.ON, se čtyřmi až šesti metry čtverečními solárních panelů.
Instalace solárního kolektoru o ploše jeden metr čtvereční mívá různou cenu. Můžete zaplatit třeba jenom 6 000 korun, ale i 20 000 korun. Oproti ohřevu vody elektřinou v bojleru ušetří metr čtvereční solárního panelu zhruba 1 000 korun ročně. Snadno tak spočítáme, že pokud by nás kompletní solární systém na ohřev vody (v přepočtu na čtvereční metr solárního kolektoru) stál 20 000 korun, návratnost investice bude 20 let.
Dřívější návratnosti investice můžete docílit za pomoci dotace, kterou stát na vybudování solárních elektráren poskytuje. Získat je možné až 150 tisíc korun.

Síla větru

Třetí významnou alternativou ke klasickým uhelným a jaderným elektrárnám jsou malé větrné elektrárny s plochou rotoru do 200 m². V dnešní době se zcela běžně využívá těchto technologií pro získání elektrické energie, a to nejen v místech, kde není veřejná rozvodná síť. Takto získaná energie může sloužit pro osvětlení, napájení spotřebičů, ohřev vody a vytápění. Malé větrné elektrárny generují čistou energii a mohou tak pomoci redukovat emise CO2.
Malé větrné elektrárny je ideální instalovat v místech, kde je zaručena vyšší průměrná rychlost větru, jako doplňkový zdroj k fotovoltaickému systému. Vyrábějí elektřinu jak v noci, tak v nepříznivém počasí či zimním období.
Většina výrobců větrných turbín už dnes zaručuje výrobu elektřiny i v malých rychlostech větru, a to od 2,5 m/s. Větrné elektrárny mají bezpečnostní brzdu a vysokou výrobní efektivitu do 10 m/s. Elektrická energie je z větrné turbíny napojena na řídicí a ochranný systém a přivedena na invertor, kde dochází k její přeměně. Elektřina je pak využita v objektu. Možnosti, jak naložit s vyrobenou elektřinou, jsou různé. Ideální stav je, že veškerou svoji spotřebu pokryjete z obnovitelných zdrojů. Je to zaručená úspora na dlouhé roky dopředu.

Kombinujte a staňte se nezávislými

Alternativní zdroje energie můžeme na chalupách a domech využívat k významným úsporám na dodávkách elektřiny z centrálních zdrojů, ale můžeme je využít i v místech, kde není zavedena rozvodná soustava. V tomto případě se vyplatí kombinovat více alternativních zdrojů a vybudovat si takzvaný ostrovní systém. Ten funguje na principu jednoho nebo více solárních panelů či větrných turbín, které během dne dobíjejí akumulátorové baterie. Z nabitých baterií poté můžete čerpat energii pro vaše spotřebiče, a to i když slunce nesvítí, případně je venku počasí pod psa.

Výhody a nevýhody alternativních zdrojů vhodných pro získání elektrické energie:

+ Energie zdarma (nepočítáme-li vstupní náklady)
+ Soběstačnost a nezávislost na dodavatelích energií
+ Možnost využívat elektrickou energii i tam, kde neexistuje rozvodná soustava
+ Bezodpadová výroba energie
– Závislost na počasí (slunečné dny, dostatečně silný vítr a průtok vody)
– Vhodné podmínky jsou jen někde
– Návratnost vstupních nákladů může být dlouhá

Text: René Flášar
Foto: Shutterstock

Pořiďte si vlastní elektrárnu

Pořiďte si vlastní elektrárnu