Plevele jako indikátory druhů půdy

Pořízení nového pozemku nebo chuť kultivovat nevyužívanou část stávajícího s sebou nesou otázku, kterým rostlinám se tu bude dařit. Odpověď ohledně typu půdy nabídnou v místě rostoucí plevele.

Pro rámcové určení typu půdy si nemusíte nechat dělat laboratorní rozbor. Stejně jako okrasné a užitkové rostliny upřednostňují i plevele či divoké druhy rostlin různou půdu co do hutnosti, zásoby živin a pH. Stačí umět rozpoznat zelené nájemníky a budete vědět, kterým šlechtěným rostlinám to bude na daném stanovišti svědčit.

černohlávek obecný

Bohatou zásobu živin potřebuje černohlávek obecný. Foto: Shutterstock

Na živiny bohaté půdy

Ideální místo pro pěstování na humózní zeminu náročných květin, ale i zeleniny signalizují vzrostlé kopřivy. Na dostatek živin si potrpí černohlávek obecný a pryskyřník plazivý. Oba se vyskytují na vlhkých stanovištích, pryskyřník upřednostňuje jílovité a hlinité půdy.

Chudé půdy

Podle jejího názvu si snadno zapamatujete, že sedmikráska chudobka roste v půdě s minimem živin. Na jejich nedostatek, zvláště dusíku, upozorňuje i výskyt mechů. Dopředu tak víte, že bez obohacení půdy se tu sen o anglickém trávníku nenaplní. Současně mech vypovídá o zadržování vlhkosti.

violka trojbarevná

Půdu s kyselou reakcí upřednostňuje violka trojbarevná. Foto: Shutterstock

Kyselé půdy

Nejčastěji se v kyselých půdách vyskytuje heřmánek, violka trojbarevná, šťovík menší, přeslička rolní, máta polní, vlčí bob, chmerek roční, jitrocel kopinatý. V oblibě je mají z okrasných dřevin například azalka, borůvka a červený rybíz. Bohatě plodit v nich bude jahodník.

svlačec rolní

V místech se zásaditou půdou pokvete svlačec rolní. Foto: Shutterstock

Zásadité půdy

Zásadité půdy hostí obvykle podběl, pryskyřník, stračku polní, hořčici, hlaváček letní, komonici lékařskou, drchničku rolní, pryšec kolovratec, mléč hladký, čičorku pestrou, vojtěšku a ostřici nízkou. Vyhovují také svlačci rolnímu a kokošce pastuší tobolce, musí jít ale o půdu suchou a vápnitou. Vyšší obsah vápníku v půdě hlásí rovněž různé druhy vrbiny, které si však žádají dostatek vlhkosti.

kokoška. pastuší tobolka

Suchá vápnitá půda vyhovuje kokošce pastuší tobolce. Foto: Shutterstock

Neutrální půdy

Na neutrální až slabě kyselou půdu dobře zásobenou živinami poukazuje mléč zelinný, dále známá jarní květinka jaterník podléška anebo travina psárka luční. Na jejich místě se bude dařit velké většině zahradních rostlin.

Ověření testem

Chcete-li mít ohledně pH půdy jistotu, můžete si v zahrádkářských prodejnách zakoupit jednoduchý pH test.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Plevele jako indikátory druhů půdy