Vyznáte se ve světelné signalizaci?

Na červený signál je řidič povinen zastavit vozidlo. Foto: Shutterstock

Se světelnou signalizací se na našich křižovatkách můžeme setkávat již od roku 1930, kdy se v tehdejším Československu rozsvítil první automaticky řízený semafor na Václavském náměstí.

Dnes jsou semafory na silnicích zcela běžné, přesto není na škodu si připomenout, co přesně barevné světelné signály znamenají. Mnohé z nich znají již malé děti, u některých však i znalí řidiči často trochu znejistí.

Některé světelné signály mohou být pro řidiče matoucí. Foto: Shutterstock

Svítí-li na semaforu červená, tak máme povinnost zastavit a nevjíždět či nevstupovat do křižovatky. V tuto chvíli pomineme světelné signály pro chodce a pro cyklisty. Pro řidiče tak platí, že pokud se rozsvítí červené světlo, znamená to povinnost zastavit vozidlo před hranicí křižovatky. Ta může být vyznačena například dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, kterou mohou doplňovat i další symboly, například „Dej přednost v jízdě!“ nebo i nápis „STOP“. V případě, že tyto dopravní značky na komunikaci nejsou, má řidič povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením (semaforem).
Žluté (či oranžové světlo) na semaforu značí signál „Pozor“, a přijíždí-li ke křižovatce, má řidič povinnost zastavit před již zmíněnými dopravními značkami vyznačenými na vozovce. Platí zde však, že pokud je vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. A žluté světlo má ještě jeden význam. Když na křižovatce svítí přerušovaně, nejedná se o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály a platí zde všechna pravidla jako u běžných křižovatek. Svítí-li žlutá spolu s červeným světlem, tak to pro řidiče značí povinnost připravit se k jízdě.
Zelené světlo pak znamená „Volno“ a řidič může pokračovat v jízdě, pokud dodrží všechna ostatní pravidla, například pro odbočování.

Jak je to se šipkami?

V případě světelných křižovatek doplněných o směrové šipky řidiči často chybují. Foto: Shutterstock

A tím se dostáváme také k semaforům, na kterých jsou směrové šipky. Ty můžeme najít na semaforu s tříbarevnou soustavou. Jsou zde šipky s červeným světlem – ty znamenají „Stůj“, žlutým světlem („Pozor“) a zeleným světlem („Volno“). Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo pokračovat v jízdě ve směru, kterým šipka ukazuje. Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům (ale i jezdcům na zvířeti, protijdoucím útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen).

Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály (tedy šipkami) opět znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipky ukazují. Pokud směřuje zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočující doprava povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.

Doplňková šipka doprava

Aby to nebylo tak jednoduché, tak se můžeme setkat ještě s dalšími šipkami. Doplňková zelená šipka často bývá na některých světelně řízených křižovatkách, kde svítí současně s červeným světlem, případně se světlem žlutým. Pro řidiče to znamená možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje. Pozor na to, že řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve volném směru (ale také dalším účastníkům silničního provozu). Při tomto manévru nesmí řidič ohrozit ani omezit přecházející chodce.

S touto šipkou se nejčastěji můžeme setkat na křižovatce, kde nám umožní při červeně svítícím světle na semaforu odbočit doprava. Řada řidičů si myslí, že při této svítící šipce může bez jakýchkoliv omezení odbočit. Není tomu tak, opravdu je potřeba pamatovat na to, že je zde povinnost dát přednost všem těm, kteří se pohybují ve volném směru, a také chodcům na přechodu.

Signál pro opuštění křižovatky

Další šipku můžeme najít v protilehlém rohu křižovatky. Jedná se o signál pro opuštění křižovatky. Jestliže nám tato šipka svítí, tak neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům zvířat se zvířaty a také tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen. Znamená to tedy, že můžeme na křižovatce bez problémů odbočit vlevo.

Foto: Shutterstock

Šipky pro řízení provozu v jízdních pruzích

Speciální šipky jsou pak určeny pro řízení provozu v jízdních pruzích. V případě, že nad jízdním pruhem svítí zeleně šipka, může řidič tento jízdní pruh použít. Šipka mířící vlevo a svítící žlutou barvou znamená, že řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku vlevo, obdobně to platí pro takto svítící světelnou šipku žluté barvy směřující vpravo. Červeně svítící kříž pak značí to, že řidič nesmí příslušný jízdní pruh použít, nesmí do něj vjíždět a do něj následně přejíždět. Setkat se ještě můžeme se žlutě svítícím křížem, ten označuje překážku provozu na pozemní komunikaci vedle vozovky.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Vyznáte se ve světelné signalizaci?