Opravy dřevěných podlah

Dřevěná podlaha bývá ozdobou chalupy. A teprve stopy času a opotřebení jí dávají tu správnou patinu. I když je podlaha poškozená, snažte se ji raději opravit než rovnou vyměnit.

Staré dřevěné podlahy se postupně opotřebují z nejrůznějších důvodů. Stopy let používání v podobě škrábanců, vrypů, ošlapání či vyštípnutí třísky lze řešit poměrně snadno. Větší problém však způsobí například dlouhodobý vliv vlhkosti kvůli nedostatečné izolaci podkladu nebo obvodových stěn. Podlahová prkna či palubky se mohou zvlnit a praskat, někdy také uhnívají v místech, kde se dotýkají vlhkých zdí. Závažná poškození vznikají v místech, kde je podlaha ze dřeva pokrytá neprodyšnou krytinou, například linoleem, PVC pásy nebo některými typy koberců. Poškozená místa můžete objevit i při přesunech nábytku a léta stabilní dřevěná podlaha může začít „pracovat“ například i po zateplení chalupy nebo výměně oken.

Před opravou je tedy nejprve nutné odhalit příčinu poškození a odstranit ji. Pokud podlahová prkna vlhnou a hnijí kvůli nedostatečné izolaci podkladu, obvykle nezbude než podlahu odstranit, udělat izolaci a položit přinejmenším nový rošt z trámků (polštáře) nebo podkladovou vrstvu z OSB desek či cementotřískových desek.

I při kompletním odstranění staré podlahy však vezměte v úvahu možnost, že se původní prkna položí znovu. Staré a dobře proschlé fošny či prkna jen tak něco nenahradí a můžete je použít znovu i za cenu, že se některé části podlahy vymění za nové. Na možnost opětovného použití původních prken je nutné myslet už při jejich odstraňování a rozebírat starou podlahu co nejšetrněji, aby se dřevo nepoškodilo víc, než je nutné.

Nejdříve pečlivý průzkum

Podlahová prkna bývají ve starých chalupách často jednoduše rovně sámovaná a přiložená k sobě na sraz nebo spojovaná na polodrážku, či na pero a drážku. Zatímco sámovaná prkna či fošny odstraníme poměrně snadno, s prkny či palubkami spojenými na pero a drážku je to o něco složitější.

V obou případech nejdříve zjistěte, zda jsou prkna přibitá hřebíky, nebo přišroubovaná vruty. S vruty bude v každém případě jednodušší práce, zvláště když použijete „zpětný chod“ na akumulátorovém šroubováku. Snadno tak po odstranění několika prken zjistíte i to, jak vypadá podklad a v jakém stavu jsou polštáře. To vám napoví, zda bude stačit vyměnit jen některá prkna, nebo zda budete muset rozebrat celou podlahu.

Rovně sámovaná prkna se nejsnáze odstraní tak, že zasuneme páčidlo v podobě plochého sekáče či dláta nebo „pajcru“ do mezery mezi prkny a opatrně začneme prkno uvolňovat. Začínáme páčit po délce prkna u jeho konce. Nadzdvihneme prkno, abychom mohli na opačné straně zasunout druhé páčidlo. Postupujeme s páčením podél prkna a po vypáčení konce prkna pod něj zasuneme kovovou tyč, trubku nebo dřevěnou lať. Tlakem na volný konec prkno postupně uvolníme. Vyplatí se opatrný trpělivý postup, protože prkno může poměrně snadno prasknout zvláště v místech, kde je přitlučeno k polštáři.

Při rozsáhlém poškození nosných polštářů je musíme kompletně vyměnit a odstranění celé podlahy využijeme i k položení izolace. Jestliže je potřeba vyměnit pouze části polštářů, například uhnilé dřevo kolem stěn, vyřízneme poškozené kusy a nahradíme je novými. Nové části latí navážeme na staré s pomocí latí přibitých po obou stranách. Ke zdivu je můžeme fixovat do ocelových podpěr, našroubovaných na zeď, nebo uchytit do trochy malty. I když zachováme původní nosný rošt, je dobré ošetřit polštáře ochranným nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Oprava podlahy

Měníme­li některá podlahová prkna, je třeba přizpůsobit nová prkna tloušťce těch původních. K polštářům upevňujeme prkna podlahovými či kolářskými hřebíky (63 mm) nebo je šroubujeme 50 mm dlouhými a 3,5 mm širokými vruty s kuželovitou hlavou (aby z prkna nevyčnívaly). Prkno přibíjíme ke každému polštáři dvěma hřebíky. Ty případně vkládáme do původních otvorů a prkno přibíjíme ke středu polštáře. Pro doklepnutí hřebíků do původních otvorů použijeme ocelový důlčík. Hlavu hřebíku nebo vrutu je vždy dobré částečně zapustit do materiálu a překrýt tmelem na dřevo, aby nerezavěly.

Podobně lze postupovat při výměně části prkna či fošny. Někdy to postačí a není nutné měnit celé prkno. V některých případech můžete rovněž měnit část několika prken vedle sebe (tzn. odstranit z podlahy výřez obdélníkového nebo čtvercového tvaru, který zahrnuje šířku několika prken). V takovém případě plochu prken či palubek určenou k výměně nejprve vyřízněte. Nejlépe to jde kotoučovou pilou (mafiem), k dokončení řezu pak můžete použít malou ruční pilku, abyste se vyhnuli příliš hlubokému zaříznutí do podkladového polštáře. Pro snadnější odstranění lze prkna v měněné ploše proříznout i do kříže. Odstraněná prkna pak nahradíme novými. Prkna je nutné vyříznout a vyměnit vždy minimálně v délce od středu dvou rovnoběžně sousedících podkladových polštářů, aby bylo nová prkna na co přitlouct nebo přišroubovat!

Při kompletní výměně nebo i při částečném nahrazení původních prken novými tato prkna především správně utáhněte. Položte čtyři až pět prken a přibijte k polštáři kousek dřeva. Mezi položenými prkny a tímto dřevem nechejte mezeru. Do mezery zatloukejte dvojici klínů. Tím docílíte utažení prken k sobě. Na závěr přibijte prkna k polštáři a odstraňte klíny a přibité dřevo.

Pokud jsou nová prkna přece jen slabší než původní, můžeme je podložit kousky dřev, vloženými mezi polštář a prkno. Jestliže jsou naopak silnější, vydlabeme v místě napojení na polštáře zádlab pomocí širokého dláta.

Jestliže se časem vytvořily mezi podlahovými prkny štěrbiny a nejsou příliš široké, můžeme je vyplnit tmelem na dřevo. Do širších štěrbin je možné zatlouct na míru přiříznuté laťky.

text: Richard Guryča
foto: Český kutil, Shutterstock, Thinkstock

Opravy dřevěných podlah

Uložit

Opravy dřevěných podlah