Není plot jako plot

Plot ochraňuje pozemek a soukromí jeho uživatelů, ale také může být velmi důležitým architektonickým prvkem, dotvářejícím exteriér chaty či chalupy.

Příklad zděného oplocení se zajímavým doplňkem v podobě vstupní brankyO výšce, použitém materiálu a celkovém charakteru plotu rozhoduje především to, kde se nachází pozemek či objekt, který chcete oplotit. Pokud požádáte o radu architekta, pravděpodobně navrhne vycházet z toho, zda je vaše chalupa či chata v zástavbě ostatních domů, v otevřené krajině, u lesa nebo v blízkosti silnice, případně zda potřebujete chránit své soukromí před pohledy zvenčí, nebo spíše jen vytýčit pozemek a zajistit, aby vám neutekl pes.

Důležitým rozhodovacím faktorem je i cena materiálu a stavby plotu a také to, jak rychle by měl plot začít plnit svoji funkci.
Plot je stavbou poměrně finančně náročnou a jeho charakter výrazně doplňuje a ovlivňuje i pobyt na vnitřním prostoru pozemku, který ohraničuje. Vysoký plot může části pozemku zastiňovat, zejména ráno a v podvečer, na jaře a na podzim.
Je samozřejmě důležité, jak plot vypadá zevnitř, ale při výběru materiálu a určení výšky plotu je nutné brát v úvahu i to, jak bude plot souznít s charakterem domu, okolní zástavbou a krajinou. Je například vhodné přizpůsobit jeho výšku oplocení okolních objektů a sladit i materiál.
Pokud je vaše chata či chalupa na samotě, nebo ve středu rozlehlého pozemku, klade se na oplocení jiný nárok než v případě, kdy je nutné oddělit pozemek od rušné silnice, sousedů, nebo i turistické cesty či navštěvovaného lesa. Důležitou součástí oplocení, která by měla korespondovat s materiálem plotu i architekturou domu, jsou rovněž vstupní brány a branky.

Výška hraje roli

Živý plot vyžaduje trpělivost a pravidelnou údržbu

Ne každého budovatele plotu napadne, jak důležitá je při úvahách o jeho funkci výška. Často tak vzniknou ploty zbytečně naddimenzované, které pak mohou ohrazené pozemky dokonce opticky „zmenšit“. Při určení výšky plotu je tedy nutné odpovědět i na otázku, proč vůbec plot budujeme. Pokud chceme pozemek vymezit, oddělit od okolí, ale ochranná funkce plotu není až tak důležitá, postačí výška jeden metr. Takový plot se dá vhodnou výsadbou dokonale zamaskovat a nemá-li stavba tohoto typu na pozemku dominovat, je nízký plot dobrým řešením.
Plot, vysoký metr a půl ohraničuje pozemek velmi zřetelně, ale ještě netvoří optickou překážku. Dvoumetrový plot už ovšem ano, takže chcete-li výrazně vymezit své soukromí, je výška 190 centimetrů odpovídající. S vyšším plotem se ovšem zvyšují náklady na materiál i stabilitu konstrukce. Za ideální výšku plotu lze tedy podle zkušeností architektů považovat rozsah mezi 150 až 180 centimetry. V místech, kde by se tato výška ukázala jako nedostatečná, například na úpatí svahu, je možné dosázet k plaňkám či pletivu živý plot.

Dráty, plaňky, prkna

Pokud jde o materiál, dělí se oplocení na neprůhledné, kombinované a průhledné. Neprůhledné oplocení je obvykle zděné a pro zdění můžeme použít cihly, kámen či nejrůznější typy tvarovek. Zajímavé plotové zdi mohou vzniknout z očištěných starých cihel, oblíbeným materiálem bývaly ve své době i vyřazené železniční pražce. Mezi neprůhledné ploty patří i klasická prkenná ohrada, případně ploty z fošen, horizontálně kladených mezi sloupky.

Kovaný či litinový plot je velmi dominantním estetickým prvkem

Neprůhledné oplocení zaručuje soukromí ohrazeného pozemku, chrání před pohledy zvenčí, prachem a z části i před hlukem. Funkci neprůhledného oplocení může plnit i živý plot.

Průhledné oplocení obvykle sestává ze sloupků, umístěných ve stejných vzdálenostech, mezi nimiž je zavěšena plotová výplň. Tu tvoří drátěné pletivo či plaňky. Subtilní plotový materiál nezastiňuje pozemek, nezabírá příliš mnoho místa, ale zároveň nesplňuje ochrannou pohledovou funkci a nechrání ani proti prachu a hluku. Je však obvykle nejlevnější variantou oplocení a může se kombinovat s výsadbou živého plotu.
Kombinované oplocení se skládá z neprůhledné linie a průhledných výplní. Neprůhlednou část tvoří podezdívka a sloupky a průhledné výplně mohou být z různých materiálů – ze svisle kladených dřevěných latěk nebo z kovových profilů, vodorovně umístěných dřevěných prken, drátěného pletiva v rámu nebo samonosných keramických plotovek.
Poloprůhledný typ oplocení je velmi vhodný pro oddělení veřejného a soukromého prostoru ve vstupní části pozemku.

U všech typů plotů se doporučuje dodržet vzdálenost mezi nosnými sloupky zhruba 200 až 250 centimetrů.

Typy plotů

  • Živý plot K výsadbě se volí cypřišky, túje, listnaté keře, stále zelené nebo opadavé. Udržuje se zastřiháváním dvakrát do roka. Je možné kombinovat živý plot s drátěným plotem.
  • Ohrada Jednoduché a levné řešení k vytýčení pozemku, je spíše symbolickým krajinným prvkem. Většinou navazuje na klasické oplocení. Má za úkol zamezit vstupu či vjezdu nezvaných hostů na pozemek.
  • Plaňkový plot Tradiční oplocení z dřevěných latěk, kombinovaných s dřevěnými nebo kamennými sloupy. Je esteticky zajímavý, dotváří exteriér a snadno se opravuje.
  • Prkenný plot Je variantou dřevěného plotu, ale místo planěk se staví z prken. Poskytuje větší soukromí. Umístění prken může být vertikální nebo horizontální.
  • Drátěné oplocení Je nejlevnější variantou kovového oplocení. Tvoří jej drátěné pletivo s trubkovými sloupy, variantou mohou být i sloupky dřevěné. Použít lze i drátěné pletivo, chráněné plastem.
  • Kovové ploty Kované ploty či lité repliky kování tvoří dominantní estetický prvek, souzní jen s určitým typem staveb a jsou poměrně náročné na údržbu. Lze je kombinovat se zděnými nebo s dřevěnými sloupky.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ, PAVEL VESELÝ, ZDENĚK ROLLER, FRANTIŠEK MALÝ A SHUTTERSTOCK

 

Není plot jako plot