Zbourání štítové zdi

Rubrika: Právo

Vlastním řadový rodinný dům postavený ve 40. letech minulého století, na kterém chceme vybudovat nadstavbu (povolení máme). Sousedka však nemá od poloviny výšky našeho domu svoji vlastní zeď. Štítovou stěnu musíme zbourat, ale ona s tím nesouhlasí. Potřebujeme sousedčin souhlas k jejímu zbourání, přestože zeď je prokazatelně naše?
T. N., střední Čechy

Tazatele také zajímá, kdo má povinnost vzniklý otvor zabezpečit. V případě, že by stačilo pouze oznámit, že zeď bude zbourána, jak dlouho před termínem a jakou formou to má být sousedce sděleno? Co nastane v případě, že bude upozorněna písemně, ale ona si dopis nepřevezme?

Souhlas se zbouráním štítové zdi

Dle tohoto dotazu předpokládáme, že se zbouráním štítové zdi je výslovně počítáno ve schválené projektové dokumentaci, to znamená, že tato stavební práce vám byla stavebním úřadem – v rámci změny dokončené stavby dle § 2/5 písm. a) stavebního zákona – povolena. Dle § 115/1 stavebního zákona platí, že ve stavebním povolení stavební úřad mimo jiné stanoví podmínky pro provedení stavby, to znamená, že v tomto povolení by měly být obsaženy i podmínky pro zbourání štítové zdi.

Jelikož se vaše sousedka (jak předpokládáme) stala účastnicí stavebního řízení (§ 109 stavebního zákona), měla šanci vyjádřit svůj nesouhlas se zbouráním štítové zdi právě v rámci tohoto řízení, jakýkoli její další souhlas tak již zapotřebí není.

Zabezpečení vzniklého otvoru

K zabezpečení vzniklého otvoru je samozřejmě povinen stavebník. V rámci budoucích stavebních prací je nezbytné mít na paměti, že stavebník odpovídá rovněž za škody, které zaviněně způsobí; za splnění podmínek dle § 2904 občanského zákoníku nelze vyloučit ani stavebníkovu odpovědnost za škodu vzniklou náhodou.

Dle § 1022/1 občanského zákoníku platí, že nemůže-li se stavba stavět nebo bourat nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku (lze vztáhnout i na stavbu na tomto pozemku), má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné. Této žádosti nelze vyhovět, převyšuje-li sousedův zájem na nerušeném užívání pozemku zájem na provedení prací.

Doručení oznámení o zahájení stavebních prací

Máte-li v úmyslu svou sousedku na zahájení stavebních prací předem upozornit, lze doporučit učinit tak s dostatečným časovým předstihem, a to písemně, přičemž toto oznámení své sousedce zašlete doporučeně s dodejkou. Jedno vyhotovení tohoto oznámení si samozřejmě ponechte.

www.bezplatnapravniporadna.cz

TEXT: BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Zbourání štítové zdi