Obrana majetku na katastru

Rubrika: Právo

Od 1. ledna se stal zápis v katastru nemovitostí nezpochybnitelným důkazem o vlastnickém právu k nemovitosti (dům, byt, parcela, jednotka). Jestliže vlastník s jakoukoliv změnou na svém výpisu nemovitostí nesouhlasí, obrana je nejúčinnější a nejlevnější v úvodní dvacetidenní lhůtě. Proč tomu tak je?

Stovky promyšlených podvodů ročně, chyby úředníků, v lepších případech exekuční nároky zapsané v katastru nemovitostí, to vše jsou informace, které zjistíme pravidelnou kontrolou zápisu v katastru.

Pakliže se zápisem z nějakého důvodu nesouhlasíme, máme ze zákona několik možností, jak se bránit. Leckdy je obrana složitá, dlouhá a prakticky ve všech případech finančně náročná, až na jeden: během prvních dvaceti dní, kdy každý nový vklad čeká na provedení.

Pozemek ani dům nám nikdo neodnese, ale změnit vlastníka nemovitosti lze až nebezpečně jednoduše. Nejčastějšími podvody, kdy zloději nemovitostí dosáhnou podvodného přepisu vlastníka, je zfalšování smluvních dokumentů potřebných pro převod; může ale dojít i k úřednické nebo systémové chybě.

Každý návrh na vklad nejprve na katastru čeká minimálně 20 dnů, než jej úřad provede. Veřejnost tuto lhůtu nese s nelibostí a má za to, že katastrální úřad nic nedělá a jen jejich zápis zdržuje. Dle Mgr. Michala Klusáka, advokáta serveru Katastr365.cz, je tato lhůta nejlepším obdobím, v němž může poškozený vlastník zasáhnout nejúčinněji a zdarma bez nákladů za advokáty. Všechny pozdější formy obrany s sebou nesou automaticky potřeby žalob a mnohdy i trestního řízení.

Jak se bránit po lhůtě?

Kontrolovat stav své nemovitosti není složité, ale kontrola by se měla dělat v pravidelných intervalech. Vlastník má několik možností, jak svůj majetek pravidelně kontrolovat. Zdarma může svou nemovitost ověřovat elektronicky prostřednictvím služby „Nahlížení“ v systému ČUZK, kde jej ale čeká poměrně složitý kontrolní kód, zamezující automatickému vytěžování informací ze systému. Nebo v případě požadavku na placenou automatickou službu musí majitel osobně navštívit nejbližší katastrální úřad. Také si může vybrat třeba z online nabídky služby Katastr365.cz. Ta bude denně sledovat zadanou nemovitost a dá vlastníkovi okamžitě vědět o každé změně, která se jeho nemovitosti týká, a to e-mailem nebo formou SMS. Poškozený tak bude mít dostatek času na svou obranu a uvedení věcí na pravou míru. Ceny začínají na 199 Kč za rok.

www.spotrebitel.net

Obrana majetku na katastru