Pojištění nemovitosti a domácnosti

Jsou situace, jejichž vznik ani průběh nedokážete ovlivnit a které chatu či chalupu dokážou poškodit, či dokonce zcela zničit. Právě pro takové případy je důležité mít sjednané pojištění.

Žít bez pojištění domácnosti a nemovitosti je v současné době dost velký risk. Škoda na vašem majetku může vzniknout kdykoliv, aniž byste se o to sami přičinili. Pojištění samozřejmě nezabrání vzniku události, ale pomůže adekvátně nahradit vzniklou škodu prostřednictvím pojistného plnění.

pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti a domácnosti velice oceníte v případě živelní pohromy (Foto: Direkt pojišťovna)

Domácnost, nebo nemovitost?

Pojištění majetku se dělí na pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Každé se vztahuje na něco jiného, společně však ochrání celé vaše jmění, tzn. nemovitosti a vše, co v jejich interiérech je.

Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavbu a veškeré její pevné součásti, tedy na podlahy, stěny a stropy, střechy, okapy, dveře, okna, schody, vytápěcí systémy, klimatizaci, tepelné čerpadlo a solární panely, vedlejší stavby, jako je skleník, studna, bazén, kůlna nebo plot, garáž, případně chodník.

Pojištění domácnosti je určeno nejen pro vlastníky nemovitosti, ale i další uživatele, například nájemníky bytu. Vztahuje se na vybavení, tzn. například počítač, televizi a další elektroniku, nábytek a domácí spotřebiče, peníze, šperky, obrazy, cennosti, oblečení, sportovní potřeby, věci uložené ve sklepě nebo v garáži, zahradní vybavení, také na věci, které nevlastníte, ale máte je v nájmu nebo vypůjčené, ale i na domácí mazlíčky.

vytopená kuchyn

Vytopení domu nebo bytu může mít různé příčiny, ale u všech mohou být škody hrazeny z pojištění. Foto: Shutterstock

Rozeznat, co kam patří

Spornými položkami často bývají kuchyňské linky, vestavěné spotřebiče, vestavěný nábytek nebo například závěsné skříňky. Toto vybavení řadí pojišťovny většinou ještě do pojištění domácnosti, avšak při uzavírání smlouvy je třeba dát si na tyto součásti pozor a zkontrolovat jejich skutečné zařazení.

Rozhodnete-li se totiž pouze pro pojištění domácnosti, často se můžete setkat s nabídkou připojištění kryjící vybavení standardně spadající pod pojištění nemovitosti. Za navýšené pojistné tak není výjimkou, že máte „v domácnosti“ pojištěné i výše zmíněné radiátory či okenní rámy.

Rozeznat, jaké vybavení bytu spadá do pojištění domácnosti a jaké naopak už do pojištění nemovitosti, bývá někdy oříšek. Platí tady jednoduchá pomůcka: když pomyslně obrátíte byt vzhůru nohama, vše, co z něj vypadne, je zařízení domácnosti. Součásti pevně spojené s bytem či domem, které po tomto manévru nezmění svou polohu, se řadí k vybavení nemovitosti.

Krytí škody

Pojištění domácnosti nebo nemovitosti bývá ve smlouvě rozděleno na základní a rozšířenou variantu lišící se od sebe nejen rozsahem krytí, ale často také pojistnými limity. Základní varianta pojištění obvykle kryje živelní rizika zahrnující požár, blesk, výbuch a pád letadla, povodeň a záplavu, vodovodní škody způsobené vodou vytékající z vodovodních zařízení, loupež či krádež vloupáním a vandalismus, přičemž rozsah krytí závisí na variantě produktu.

U rozšířené varianty pojistná ochrana zahrnuje například zatečení atmosférických srážek, přepětí v elektrické síti či zkrat, poruchu chladicího zařízení, tedy lednice nebo mrazáku, rozbití skel (all-risk).

Výčet variant se u každé pojišťovny liší, protože jejich produktová oddělení bývají často velmi kreativní a přicházejí se stále novými možnostmi. Kromě pojištění samotného objektu či předmětů v něm povětšinou daný produkt zahrnuje i soubor věcí v těsné blízkosti vaší domácnosti, například vybavení garáže, jízdní kola, lyže nebo věci ponechané v zaparkovaném autě. U všech předmětů však musíte počítat s jejich „obvyklou hodnotou“.

blesky

Blesk dokáže zničit stavbu či vybavení přímým i nepřímým úderem. Foto: Shutterstock

Pozor na výluky

To, co má jedna pojišťovna kryto už v základním rozsahu, jiná může mít ve výlukách. A těch je u pojištění nemovitosti a domácnosti skutečně nespočet. Pozornost proto při sjednávání pojištění věnujte tomu, zda se pojištění vztahuje pouze na domácnost, nebo kryje i její příslušenství, tedy právě zmíněné sklepy, garáže a ostatní nebytové prostory. Ve výluce mnohdy bývají i předměty umístěné na oploceném pozemku u domácnosti, například nářadí v kůlně nebo zahradní nábytek na terase. Problém může nastat také tehdy, bude-li vám odcizena nebo poškozena dočasně zapůjčená zahradní technika, nejste totiž jejím vlastníkem. Běžná výše pojistného se také nebude vztahovat na sbírku drahých obrazů a jiných uměleckých děl.

Třecí plochou mezi pojistníky a pojišťovnami bývá způsob odcizení pojištěné věci. Mějte na paměti, že krádež a loupež nejsou identické zlodějské techniky a důkazní břemeno překonání překážky leží vždy na vašich bedrech.

Neuklízet, ale fotit!

  • Dojde-li k situaci, že svou nemovitost naleznete vytopenou, vykradenou či jinak poškozenou, potlačte v sobě veškerou snahu po pořádku a nezačněte hned uklízet. Důležitá je totiž dokumentace poškozeného objektu.
  • Udělejte pouze nutná opatření vedoucí k zabránění dalších škod, poté událost ohlaste pojišťovně, v případě vloupání i policii.
  • V mezičase, než k vám dorazí příslušný likvidátor, vzniklou škodu pečlivě nafoťte. Čím víc fotek budete mít, tím lépe.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock a se svolením firmy Direkt pojišťovna

Pojištění nemovitosti a domácnosti