Odhalený “plovoucí” kámen

Při rekonstrukcích zdí někdy narazíte na tak hezký kousek kameniva, že se vám nechce jej schovat. Necháte tedy kámen „plavat“ v jinak omítnuté zdi jako připomínku materiálu, ze kterého zeď byla postavena.

Některým zdem v interiéru může prospět jejich odkrytí. Kameny mohou suplovat obrazy a bíle omítnutá zeď získá na barvě. I zařizovací předměty můžou být co do barevnosti jednotvárné (nejčastěji přírodní dřevo) a odhalený kámen sem vnese novou, jinou barvu.

kámen v exteriéru

Nejenom kamenný překlad, ale i nároží poskládané z drobných kamenů zůstaly v keramické dílně odhaleny. Majitelé-výtvarníci měli cit pro to, co nechat a co skrýt pod omítku

kámen v exteriéru

Tady chalupáři příliš neváhali, stěny chlévů byly příliš velkým pokušením, nechali je tedy z velké části neomítnuté. Foto: Petr Živný

kámen v exteriéru

Nový kamenný sokl zvolna „přerůstá“ do obložení dveří. Foto: Petr Živný

kámen v exteriéru

Když není zdivo zatepleno, dají se s ním podnikat různé věci…Foto: František Vaňásek

kámen v exteriéru

Zkušený architekt dokáže určit zdi, kterým prospěje, že kameny budou zůstávat na očích. Foto: Martin Mašín

Nesmíme se nechat unést přílišným romantismem. Kamenu sluší jeho strohá podoba. Ani pečlivé vyhlazení spár není v pořádku. Chceme-li potlačit barevný kontrast mezi odkrytými plochami zdiva a omítkou, vždy si pomůžeme vápenným nátěrem.

kámen v interiéru

Také stavaři dokážou přispět. Kámen vypadá přirozeně, ale byl sem dodán na radu stavitele. Foto: Jaroslav Hejzlar

kámen v interiéru

Nejenom částečně odhalené zdi, ale i strop vznikly pod vedením architektů (Foto: TV Prima)

kámen v interiéru

Smíšené zdivo zůstává málokdy odhaleno. Většinou je totiž nehezké. Tady mu byl dán řád přísným orámováním. Na cihle se dosud zachovala značka majitele cihelny. Foto: Pavel Veselý

kámen v interiéru

Ve staré chalupě zůstaly neomítnuté některé kameny. Před kamennou zdí se hezky vyjímají rostliny v květináčích. Kdyby zeď byla celá bílá, působila by smutně. Foto: Martin Mašín

kámen v interiéru

Původní kamenný překlad nade dveřmi majitelé využili ke vtipnému ztvárnění řady velbloudů, jak jej překonávají, jako by to byla poušť. Foto: Vladimír Hájek

kámen v interiéru

Stavělo se z velkých kamenů, které ozvláštňují prostor. Foto: František Vaňásek

kámen v interiéru

Zeď byla sestavena z drobného kamene, jak je vidět z „okna“, které bylo ponecháno obnažené. Foto: Ondřej Getzel

kámen v interiéru

Bloky pískovce jsou zajímavou protiváhou kamenného oblouku naznačeného vpravo. Foto: Vladimír Hájek

kámen v interiéru

Zůstává záhadou, zda kousky žuly vystupující ze stěny měly nějaký účel. Foto: Vladimír Hájek

Text: Martina Lžičařová
Foto: Ondřej Getzel, Vladimír Hájek, Jaroslav Hejzlar, Martin Mašín, Zdeněk Roller,
František Vaňásek, Pavel Veselý, Petr Živný a se svolením TV Prima

Odhalený “plovoucí” kámen