Kočky mají sněm

Přidejme ještě pár slov o výzdobě dřevěných štítů, kterým se říká „kočičí procházky“. Vznikaly od konce 18. po celé 19. století v česky mluvících oblastech severních Čech.

V obci Jesenný na Semilsku je pod střapatou stříškou v koruně štítu schována také kočičí procházka

Lomenice zvané kočičí procházky patří k nejkrásnějším. Od ostatních se odlišují tím, že je zhruba uprostřed předěluje balustráda, zábradlíčko složené z vyřezaných kuželek = balustrů, v němž jsou malé okenní otvory. Balustráda bývá jednoduchá nebo dvojitá.
Název kočičí procházka nevznikl proto, že by se za kuželkami protáhla kočka, ale proto, že svým tvarem připomínají obrys sedících koček při pohledu zezadu. Vžil se v severovýchodních Čechách, kde se tyto zdobené štíty nejčastěji vyskytují.

Lomenice s kuželkovým vlysem může být ukončena valbičkou (skosením střechy), která často ukrývá tzv. záklopové prkno s nápisem a datací domu. Jindy bývá vrchol štítu zakončen dekorem slunce, paprskovitě složenými prkénky, a vše je doplněno vyřezávanými lištami, někdy sdruženými do svazků (lidově vánoček). Ty ostatně najdeme i na ostění oken či bednění pavlačí roubených chalup.

Lomenice s ozdobnou balustrádou na jedné z tradičních chalup v Pasekách nad Jizerou – Havírně

V Podkrkonoší, na Semilsku, Turnovsku, Jičínsku, v okolí Nové Paky, Lomnice nad Popelkou a Hořic uvidíme štíty domů s balustrádami předstupujícími vlastní plochu štítu; většinou jsou vyneseny dvojicí profilovaných nebo i jinak zdobených lišt (především oblast Lomnicka, Jilemnicka a Novopacka).

Směrem na jihovýchod se dostaneme do Železného Brodu, kde je znát vliv všech okolních oblastí (Pojizeří i Podkrkonoší). Štíty domů zde mají mnoho podob, ale „kočky“ tu nejsou úplně typické, spíše jsou vzácností.

Ukázka balustrované galerie z Víchové nad Jizerou

Krásné lomenice s balustrádami najdeme i na severním Kokořínsku, v okolí Dubé a na Litoměřicku. Jsou mimořádně náročně řešené a bohatě zdobené. Proč se o nich zmiňujeme? Mají totiž místo obvyklých dělicích lišt kuželky na způsob slepé balustrády. Tady zkrátka sněmují placaté „kočky“.

Lomenice se v některých regionech, např. v Podkrkonoší, natíraly pestrými barvami -červenou či zelenou, někdy šedou, krycí nebo dekorativní lišty a prvky bíle. Ve východních Čechách, na Českomoravské vysočině nebo na Valašsku se zase bílily a doplňovaly nápisy a dekorativními malbami, většinou s rostlinnými motivy.

Minulý čas je bohužel namístě. Na mnohých chalupách se lomenice s kočičími procházkami nejen nenatírají, ale ani neopravují. A tak možností, kde můžeme obdivovat tento velmi pěkný ozdobný prvek, zvolna ubývá. Ve veliké výhodě jsou lomenice památkově chráněných chalup, jak dokládá například Běliště v Železném Brodě.

 

Text: Hana Veselá

Foto: Autorka a Martina Lžičařová

 

Kočky mají sněm