Zvonky a zvoničky

zvonička na chalupě

Zvoničky nemusely stát jen samostatně, mohly být také součástí hájoven, kováren či školních budov

K obrazu našeho venkova v minulosti neodmyslitelně patřily zvoničky, jejichž zvony se rozeznívaly při ohlašování požáru nebo při jiných významných událostech. Mnohé z nich se dochovaly dodnes, jiné vznikají nově, často i v soukromých zahradách, i když už slouží spíš pro potěchu oka.

Zvonice není totéž co zvonička. Zatímco zvonice je součást kostela, zvonička stojí samostatně jako solitérní stavba, která slouží pouze k zavěšení zvonu. Mnohé vznikly po roce 1751, kdy Marie Terezie vydala ohňový patent, jenž nařizoval mít zvonek v každé obci. Ponocný pak v případě požáru zvoněním varoval obyvatelstvo.

zvonička

Zvonění pro radost si dopřávají u svých domů i mnozí chalupáři

zvonička

Dřevěná stříška chrání zvon před nepřízní počasí (Dřevořezby Belfín)

zvonek na zápraží

Zvuk zvonku na zápraží ohlašuje příchod návštěvy

keramická zvonička

Motiv zvoničky inspiroval autorku keramického artefaktu (Veronika Hejhalová, Keramika Veronika)

zvonička

Zajímavě rostlý kmen stromu k zavěšení zvonku sám vybízí

zvonička

Zvoničky jednoduché konstrukce snadno podléhají zubu času a je třeba o ně pečovat

V horských oblastech zvoničky za špatného počasí, mlhy nebo sněhové vánice plnily funkci zvukového majáku a pocestným udávaly směr.

Malá keramická zvonička

Malá keramická zvonička potěší i na prostorově skromné terase (Fler, still JM)

zvonička v zahradě

Vzrostlá zeleň vytváří příjemné prostředí pro vychutnání zvuku zvonění

kamenná zvonička

Kámen s okénkem budí dojem svatozáře (Fler, kampa70)

zvonek na chalupě

Svolání strávníků na oběd je se zvonkem otázkou pár minut

zvonek na chalupě

Rozeznít opravdový zvonek namísto stisknutí tlačítka má pro mnoho lidí stále nenapodobitelné kouzlo (Ala-decor.cz)

kamenná zvonička na kopci

Díky umístění zvonku na vyvýšeném místě je jeho zvuk slyšet do širokého okolí

moderní zvonička

Zvonička v moderním pojetí kontrastuje s přírodní kulisou (Kovaný Petr)

dřevěná zvonička

Bouda vystavěná kolem kůlu se  zvonkem poskytovala zvoníkovi přístřeší při nepříznivém počasí

TEXT: Veronika Cerhová
FOTO: Veronika Cerhová, Lucie Dvořáková, Vladimír Hájek, Martina Lžičařová,
Martin Mašín, Zdeněk Roller, Pavel Veselý, Shutterstock a archiv firem

Zvonky a zvoničky