Viděli jsme cestou LXXX.

První dům jsme vyfotili na Moravě, na Vyškovsku, druhý je z okolí Plzně.

Snížit převýšení stěn

Stavení je čisté, elegantní, v kontextu běžné venkovské architektury nerušící až přínosné. Střecha je tradičně nesymetricky usazená na spodku a přesah chrání zápraží, veranda s oknem děleným na menší tabulky je vlastně dnes už taky klasická a stodůlka s horním dílem vrat širším než vrátka pod ním je roztomilá. Pěkné jsou i staré betonky na stodole. A krajové tašky nové krytiny na obytném stavení nevadí.
Střešní partie je však oproti té stěnové proporčně trochu poddimenzovaná. Pomohlo by, kdyby plasticky vystupující sokl nebyl bílý, ale třeba šedý nebo šmolkový. Dalo by se také stáhnout spodek štítu zhruba o 30 cm dolů. Jenže to by bylo nutné nastavit krokve námětky a protáhnout na obou stranách střechu. Mnohem jednodušší by bylo udělat místo úzkého podlomeníčka klasické velké podlomení, které by přední linii srazilo. Chalupě by to prospělo i proto, že stěny jsou zateplené a štít je s nimi téměř v jedné rovině.
Plot by mohl být světlejší a ozdobné špičky jsou tu zbytečné, jde spíš o městský prvek. Sokl, který je dost zvednutý proti silnici, by zasloužil nově omítnout. A branka by mohla být upravena ve stejném duchu jako plot.

Obliny rozšiřují

Dojem z domu je celkem dobrý, nevadí ani jemně meruňková barevnost fasády. Upoutají však okna, která jsou jistě proti původním typům širší. Díky šestitabulkovému členění se zdají být téměř čtvercová. Ten pocit umocňuje úprava ostění, která se dělávala ve 30.–50. letech minulého století. Oblé rohy okno opticky rozšiřují a o dost širší je najednou i vystínování nadpraží a oplechování parapetu. Z rámu je zvenku vidět jen část, zřejmě je vsazen do zdi a působí tedy dost subtilně. Tenké jsou i příčle, které mohou být nalepené. Lepší by tady asi byly masivnější rámy a členění do T nebo do kříže.
Nahoře působí tloušťka profilů okének přiměřeněji. Těžko ovšem říct, proč jsou sjednocena barevně odlišeným valem, který se kdysi vyskytoval v zednických učebnicích v kapitole: „Jak horizontalizovat dům“. Vzhledu štítu by neuškodilo, kdyby lizénový pás lemující okřídlí střechy byl širší a obíhal celý štít, se spodní hranou v úrovni okapové linie (tedy o něco výš než pozůstatek římsy, který je přisazen příliš na okna).
Chalupa má dost tenké komíny, slušely by jí robustnější. Krytina s celkovou úpravou ladí. Pozemek je ohraničen pěknou ohradní zdí s příjemnou korunou, vrata jsou zřejmě původní. Předpolí je upraveno jednoduše, vkusně.

Text: Ing. arch. Jan Hubáček a Ing. arch. Tomáš Koreček
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou LXXX.