Netradiční zateplení

Jde o zateplení hrázděného domu ze strany interiéru. Logičtější venkovní varianta nepřichází v úvahu vzhledem ke kráse konstrukce, typické pro sever republiky. Před několika lety byla stavba rekonstruována.

Hrázděný dům po rekonstrukci s výtvarně zajímavou fasádou

Majitelé prostorné hrázděné usedlosti, kterou zatím užívají rekreačně, měli problém s jejím vytápěním. I když je v domě instalován výkonný plynový kotel a po celém interiéru nenápadné radiátory, z málo izolovaných stěn pořád táhl chlad. Proto se majitel obrátil na architekta Jiřího Vorla, který již před několika lety celou usedlost rekonstruoval, se žádostí o zateplení místností v přízemí. Výsledek odborník takto okomentoval.

Hrázdění i v pokoji

„Hrázděná architektura je v této oblasti rozšířena na české i německé straně. Němci obvykle řeší zateplení přistavěním další stěny třeba z ytongu. I u nás je možné uplatnit tento koncept vnitřního zateplení. My jsme se však smajitelem rozhodli nabídnout i tady možnost pohledu na grafiku hrázdění.

Venkovní hrázděnou fasádu zdobí tradiční obálky, připomínající sgrafita

U stěny už byla za hrázděnou konstrukcí tenká přizdívka z cihel. Tu jsme zachovali. Na ni přišlo 15 cm skelné vaty, jejímž úkolem je zateplení prostoru, ale také propojení ne zcela rovné původní stěny a přizdívky. Vatu jsme připevňovali asi po metru latěmi a pak zakryli paropropustnou fólií Aquatec 95. Žádnou paronepropustnou fólii jsme do skladby nepřidávali, aby stěna dobře dýchala. Pak jsme prostor rozdělili do klasických hrázděných polí smrkovými fošnami tloušťky kolem 5 cm. Jen ve spojích je vloženo modřínové dřevo, které je výraznější a pro výtvarné zpracování zajímavější. Výplně mezi fošnami obstarávají pět centimetrů tlusté tvárnice Ytongu, které jsou i nosičem omítky a vymazávky.

Pokoje v přízemí nebylo možné o chladných víkendech vytopit

Povrchová úprava

Omítka je klasická jádrová, nahazovaná na perlinku. Ještě na ni chci udělat hliněný pačok, aby se zlepšila plasticita stěny. A nakonec bych rád jednotlivá pole trochu zkrášlil. Zvenku na fasádě jsou pole zdobena obálkami se stylizovanými květy, ale tady zřejmě jen hlinkou barevně orámuji hrázdění. S ohledem na budoucí zařízení se nesmějí stěny přezdobit. Ostatně výrazná jsou už sama hrázděná pole.

Povrchy fošen jsem opatřil tak zvaným šrupováním. Dřív se to dělalo hoblíkem šrupákem se lžicovitým želízkem. Já jsem použil elektrický hoblík s odstraněným spodním krytem. Želízko hoblíku se jen zasunuje do dřeva, a dá se tak vytvářet podobná struktura mnohem rychleji. Povrch fošen jsem nakonec ošetřil nábytkovým voskem Osmo.“

POSTUP ZATEPLENÍ „HRÁZDĚNÍM“ V INTERIÉRU

TEXT: ING. ARCH. JIŘÍ VOREL A MARIE RUBEŠOVÁ
FOTO: MARTIN MAŠÍN A AUTOR

Netradiční zateplení