Nový zákon při nákupu potravin

Rubrika: Právo

V květnu poslanci schválili novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích navrženou Ministerstvem zemědělství.

Novela zvyšuje pokuty pro nepoctivé výrobce a obchodníky, zavádí lepší označování potravin a pomůže zvýšit informovanost zákazníků. Jedná se o největší úpravu potravinářské legislativy od vstupu České republiky do Evropské unie. Ukládá například obchodním řetězcům povinnost zveřejnit, ze kterých pěti zemí pochází největší podíl nabízeného sortimentu.

Podle schváleného zákona budou mít lidé více údajů o potravinách, a díky tomu se mohou lépe rozhodovat při nákupu. Například u nebalených potravin budou muset obchodníci viditelně uvést informaci o výrobci potraviny.

Za porušení kvalitativních požadavků nebo za špatně označené potraviny hrozí peněžitý trest až 10 milionů korun, doposud to byly jen 3 miliony. Za nebezpečné a zdravotně závadné potraviny mohou dostat výrobci sankci až do výše 50 milionů korun.

Novela také vymezuje kompetence dozorových orgánů při kontrolách veřejného stravování. Kvalitu jídla v restauracích a jídelnách budou nově prověřovat i inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy. Dosavadní dozor tak bude významně posílen zejména o kontrolu bezpečnosti, kvality a původu surovin a pokrmů včetně zvěřiny, které se podávají v jídelnách a restauracích. Inspektoři budou při kontrolách postupovat tak, aby zbytečně nezatěžovali obchodníky a prodejce.

text: Mgr. Barbora Peková

Nový zákon při nákupu potravin