Nové izolační materiály

Desky z konopí, ovčí vlny či slámy nabízí pod různými názvy řada výrobců

Vedle prověřených izolačních materiálů se na trhu stále objevují novinky, které stojí za pozornost. Správná izolace totiž šetří peníze a prodlužuje životnost staveb.

K novinkám, které mohou oslovit i příznivce ekologického přístupu ke stavění a bydlení, patří například pěnové sklo Refaglass. Je to tepelná izolace vyrobená ze stoprocentně recyklovatelného skla. Má výborné technické vlastnosti, které ho předurčují k využití v mnoha oblastech stavebnictví. Díky své vnitřní struktuře je pěnové sklo vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, nehořlavé a odolné vůči vnějším materiálům. Použití této tepelné izolace je vhodné téměř do všech druhů staveb, kde snadno nahradí typy izolačních materiálů, vyrobené z ropných látek. Oproti nim je ekologické a znovu recyklovatelné.

Uzavřené skleněné buňky

Pěnové sklo se skládá z malých uzavřených skleněných buněk, které drží pevně u sebe. Díky tomu sklo dokonale zabraňuje prostupnosti chladného či teplého vzduchu dovnitř do budovy. Tyto buňky také zajišťují, že zrno absolutně nepropustí vodu. Tím je vyloučen vznik kapilár a následné promrzání materiálu. Je rovněž nehořlavé.
Desky z pěnového skla lze použít na zateplení fasád, štěrk z tohoto materiálu se uplatní například jako izolace do základů, případně i jako obsyp okolo bazénu či jímky. Cena za jeden kubický metr se pohybuje kolem jednoho tisíce korun.

Štíhlá izolace od Baumitu

S novinkou v podobě takzvaného kontaktního zateplovacího systému přichází i výrobce stavebních materiálů Baumit. Systém s názvem Baumit XS 022 má téměř dvakrát vyšší izolační schopnosti než běžné zateplovací systémy z polystyrenu nebo minerální vlny.
Díky použití speciálních izolačních desek zmodifikované fenolické pěny tento systém vykazuje o 40 procent vyšší izolační schopnost než běžné systémy s izolací z EPS nebo minerální vlny. Při stejné tloušťce tedy zateplení dosahuje výrazně vyšších izolačních účinků a vyšších energetických úspor u zateplené stavby.
Další rozsáhlé použití nabízí systém v případech, kdy je nutné dosáhnout předepsaných izolačních schopností s minimální tloušťkou zateplení. Jedná se zejména o rekonstrukce staveb a jejich částí, u nichž je přílišné zvyšování tloušťky stěny nemožné nebo nežádoucí z architektonických či dispozičních důvodů.
Zateplení XS 022 spojuje některé výhody minerálních i polystyrenových izolací. Velkou předností systému je jeho vysoká odolnost vůči ohni. Fenolické pěny jsou nehořlavé, nestékají, nesublimují a neuvolňují při požáru kouř a jedovaté plyny. Pevnost a mechanická odolnost je přitom srovnatelná se zateplením z EPS.
Sílu zateplení je možné volit po dvou centimetrech od 2 do 20 cm podobně jako u běžných izolací. Systém patří podle mezi prémiové stavební technologie, čemuž odpovídá i jeho vyšší pořizovací cena. Ceník jednotlivých komponentů systému najdete na www.baumit.cz .

Cihly plněné vatou

Porotherm T Profi jsou cihly plněné minerální vatou, které uvedla na trh společnost Wienerberger. Cihly jsou určeny pro jednovrstvé obvodové zdivo s vysokou tepelnou izolací bez potřeby dalšího zateplení fasády.
Zdivo z těchto cihel v sobě spojuje výhody keramické cihly a minerální anorganické izolace (tepelná ochrana, difuze vodních par, stálost parametrů). Oba materiály jsou přírodního původu, ekologicky nezávadné, snadno recyklovatelné. Tvarovka při tloušťce 36,5 cm obsahuje ve svých dutinách izolaci o souhrnné tloušťce 24 cm. Zdivo už není nutné dále dodatečně zateplovat. Díky tomu se sníží náklady za stavbu, vytápění a údržbu domu.
Stěna z cihel plněných vatou o tloušťce 36,5 centimetru má srovnatelné tepelně izolační vlastnosti jako stěna z cihelných bloků o tloušťce 24 centimetrů, zateplená izolantem o tloušťce 18 centimetrů. Plně tak nahrazuje sendvičové zdivo.
Ceníková cena metru čtverečného zdiva z cihel Porotherm 36,5 T Profi je 1280 Kč bez DPH (cena včetně malty).

Polystyren v dutinách

Cihelné bloky, plněné izolačním materiálem, právě uvádí na trh i výrobce Heluz. Cihla s názvem Heluz Family 50 2in1 vychází z cihelného bloku Heluz Family, uvedeného na trh v roce 2009. Inovaci však představuje expandovaný polystyren vložený do dutin cihly, které jsou běžně vyplněné pouze vzduchem. Tento kvalitní izolant brání přenosu tepla sáláním dvou navzájem protilehlých stěn dutiny ve výrobku. V cihle je pevně fixovaný pomocí speciální technologie a i při vyřezávání otvorů pro elektroinstalace či úpravách velikosti bloku zůstává uvnitř cihel.
Cihly lze použít k vyzdívání jednovrstvého zdiva, čímž odpadají možné potíže při kombinaci různých materiálů. Odpadá tak riziko nesprávného sestavení výsledné konstrukce, vedoucí ke špatné funkci stavby. Tento problém u jednovrstvého cihelného zdiva odpadá. Další výhodou cihelných bloků Heluz Family 50 2in1 je jejich paropropustnost, která zamezuje hromadění zkondenzované vodní páry.

TEXT: RICHARD GURYČA, FOTO: PETR ŽIVNÝ A ARCHIV FIREM

Nové izolační materiály