Nopové fólie proti vlhku

nopová fólie

Dolní hrana fólie u základů se obvykle zasypává štěrkem či kamenivem a může na ní být uložena perforovaná drenážní trubka. Foto: Shutterstock

Nopové fólie patří mezi široce využitelné materiály sloužící především jako jedna z vrstev hydroizolace. S nopovými fóliemi je nutné zacházet správně, aby plnily svůj účel.

Nopové fólie jsou poměrně tuhé a pevné plastové (polyetylenové) pásy s výstupky (nopy), které je při montáži nutné směrovat k izolované části stavby (základům, stěně). Díky výstupkům ve fólii se tak vytvoří vzduchová vrstva.

Je nutné upozornit, že na nopovou fólii nelze spoléhat jako na samotnou izolační vrstvu, protože mezi pásy není možné vytvořit podobně těsné napojení jako například u asfaltových pásů. Rovněž jde o poměrně křehký materiál, který se snadno mechanicky poškodí. Proto musí pásy s nopy sloužit vždy jako součást hydroizolačních vrstev, které obvykle tvoří kombinace asfaltových pásů či stěrkových hydroizolací a polystyrenu.

Nopy ke zdi

Je velmi důležité dodržet směr nopů (ke zdi), protože jinak pásy sice mohou doplnit ochrannou bariéru proti vodě, ale nemohly by vytvořit zmíněnou vzduchovou vrstvu mezi izolovaným zdivem a ochranným pásem. Zároveň je potřeba počítat s tím, že dolní část fólie je při standardním použití zahrnuta zeminou, takže mezi nopy nedochází k proudění vzduchu, a pokud byste ho chtěli docílit, je nutné zvolit některou z dalších metod provětrávání zdiva (nucené větrání, uložení perforovaných hadic a jejich vyvedení nad úroveň terénu).

Fólie je nutné upevnit nopy směrem ke zdi, aby mohla vzniknout funkční vzduchová vrstva

Druhy nopových fólií

Fólii je potřeba vybrat podle zamýšleného účelu použití, buď podle doporučení v projektu, nebo po konzultaci s prodejci. Nopové fólie se prodávají nejen v různých výškách, s různými tvary nopů a s odlišnou pevností v tlaku, ale i perforované (do zatravněných střech) nebo opatřené vrstvou ochranné textilie.

Volbou výšky nopu ovlivníte velikost vzduchové vrstvy a případné proudění vzduchu v ní, tvar nopu má vliv na pevnost v tlaku. Za pevnější se považuje hvězdicový tvar nopu.

nopová fólie

O výstupky (nopy) se fólie po upevnění na podklad opírá a vzduch mezi nimi vytváří izolační odvětrávací vrstvu. Foto: Shutterstock

Důkladné kotvení

Poměrně nepoddajná fólie musí na podkladu dobře držet a k jejímu upevnění lze použít hřebíky s plastovými terči nebo kotvicími přípravky, které se fóliím často nabízejí jako příslušenství. Důležité je při montáži na stěny či k základům opatřit horní hranu fólie ukončovací lištou, která zamezí tomu, aby za ni zatékala voda. Lišta zároveň umožní odvětrávání vzduchu.

Použití nopových fólií

  • Izolace stavby od vlhkého prostředí
  • Sanace vlhkého zdiva a podlah
  • Vrstva zatravněných střech
  • Separační vrstva plochých střech, balkonů a teras
  • Doplňková izolace proti radonu
  • Ztracené bednění

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Nopové fólie proti vlhku