Výměna překladu

Stavebním překladem se v konstrukci stěny myslí materiál s dostatečnou pevností a nosností, který vytvoří oporu pro zdivo nad stavebním otvorem pro okno nebo pro dveře.

V principu jsou překlady jednoduché a zároveň geniální konstrukční prvky, protože za předpokladu správného rozložení hmotnosti zdiva mohou unést opravdu nemalé břemeno. Jejich název rovněž vystihuje funkci tohoto prvku: v minulosti kámen či trám a dnes zpravidla prefabrikovaný železobetonový nebo z lehčeného betonu či pálených tvárnic a armovacích želez vyrobený dílec slouží k „přeložení“ stavebního otvoru tak, aby jeho okraje spočívaly dostatečně velkou plochou na obou stranách stěny, která tvoří hrany stavebního otvoru.

výměna překladu

Vybourávat tímto způsobem starý překlad by se nemuselo vyplatit. I když chcete otvor zvětšit, je nutné zabudovat nejdříve překlad nový. Foto: Shutterstock

Při vztyčování obvodových stěn či příček zděné novostavby je to vcelku jednoduché a stavebník řeší hlavně volbu typu překladu podle materiálu, hmotnosti a také podle toho, zda jde o překlad nosný, či nenosný (ten se vyzdívá s oporou a zpravidla se po usazení nad stavební otvor zalévá betonem).

Oprava a výměna

Při rekonstrukci se oprava nebo nahrazení starého překladu dělají velmi často a náročné je to zejména kvůli nutnosti zachovat stabilitu a soudržnost zdiva. Existuje několik způsobů, jak zvládnout tuto poměrně náročnou opravu bez větších škod. A je třeba nebrat to na lehkou váhu, protože stěna se po ztrátě letité opory může zhroutit a kromě jiného vás může zranit.

Manipulace s překladem obvykle přichází na řadu, pokud chcete například změnit velikost oken nebo si přejete vyšší dveře. Překlady se mění, jestliže byly původně dřevěné a poškodila je vlhkost. A někdy může být na pořadu dne i výměna kdysi zazděných železných traverz, které jsou sice pevné a hodně unesou, ale mohou ve zdivu tvořit kritický bod tepelného mostu a domu prospěje jejich nahrazení materiálem, který bude s cihlovým nebo tvárnicovým zdivem dělat dobrotu.

Opravdu měnit?

Vždy zvažte, zda je výměna nutná. Dřevěný překlad poškozený vlhkostí a hnilobou musí pryč. Drží-li desítky, nebo dokonce stovky let stabilní, suchou a nepopraskanou stěnu pořádný dubový trám bez známek poškození, může sloužit dál, pokud ovšem nechcete z nějakých důvodů zvýšit jeho dosavadní zatížení. To by se nemuselo vyplatit. Ale měnit například původní překlad nad vraty, na nějž byl kdysi pečlivě vybrán do mírného oblouku zakřivený kmen, by byla škoda. Raději zvažte, zda takový krásný kus minulosti ve fasádě nepřiznat, i když byl léta schovaný za vrstvou vápna či omítky. Může to vypadat skvěle, jen je nutné ošetřit dřevo, které bude nově vystaveno působení povětrnostních podmínek.

Podobně lze naložit s kamenem, pokud ovšem není popraskaný, poškozený vlhkostí a mrazem nebo narušený nějakou necitlivou stavební úpravou z minulosti. Odhalit a přiznat ve zdivu kamenný blok může být rovněž cestou k získání zajímavého dekorativního prvku ve fasádě stavení.

Staré kamenné či dřevěné překlady lze mnohdy zachovat, ale i zbavit nánosu omítky a očistit, aby zdobily fasádu

Dobré rady

  • Bezpečný způsob výměny překladu spočívá v odstranění toho starého zhruba do poloviny šířky stěny a vyplnění takto vzniklé spáry novým překladem. Teprve poté se stejným způsobem vymění překlad v druhé polovině zdi.
  • Nic nezkazíte ani pojistkou v podobě dočasných opor umístěných do stavebního otvoru. Stabilitu zdiva někdy může narušit i jen částečné odstranění stávajícího překladu.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Výměna překladu