Kdy pomáhá tejpování

Tejpovaní neboli kinesiotaping přináší úlevu při mnoha diagnózách, zejména při bolestech pohybového aparátu. Chceme-li si být jisti správným účinkem pásek přilepených na těle, raději bychom se měli obrátit na odborníka.

Japonský chiropraktik Dr. Kenzo Kase se začal zabývat vývojem elastické pásky, která by měla široké spektrum léčebného použití a neomezovala by tkáně a rozsah pohybu – jako je tomu u klasického neelastického tejpu –, už v 70. letech minulého století. Kromě samotné elastické pásky Kenzo současně vyvíjel i metodu aplikace. První představení proběhlo v roce 1980 na klinice, kde Dr. Kase působil. O dva roky později vyšla první publikace a v roce 1988 se kineziologický tejp objevil na letní olympiádě v Soulu. Tehdy šlo o metodu, která byla určena jen pro vrcholové sportovce, veřejnost si jí povšimla až na letní olympiádě v Aténách v roce 2004. Od této akce šla popularita zmíněné metody strmě nahoru.

Páska připomíná kůži

Za uplynulých třináct let se kineziologické tejpování rozšířilo bez nadsázky po celém světě. Ukázalo se totiž, že je lze využívat u širokého spektra diagnóz, například při poranění i bolestech kloubů, vazů, šlach, svalů, páteře, při korekci postavení kloubů a jejich stabilizaci, také při redukci otoku, zlepšení prokrvení a zmírnění napětí tkáně. Jeho použití je také možné v těhotenství, při menstruačních bolestech nebo hojení jizev. A čím to, že je tak účinné? Jaký je mechanismus léčebného účinku?
Tejpovací páska byla vyvinuta tak, aby co nejvíce připomínala kůži, a právě přes kůži i podkoží aktivovala reflexní odpověď organismu. Páska vede z bodu A do bodu B přes základ tejpu, který se označuje jako kotva, dále přes střední část, tedy bázi, až na její konec. Díky vlastnostem pásky lze ovlivňovat svalové napětí, takže sval mohu aktivovat nebo zklidnit, mohu zlepšit postavení v kloubu, případně jej upravit. Podle anatomických znalostí mohu vyslat impulz do místa, kam potřebuji, tím, že upravuji přenos informací z tkáně do centrální nervové soustavy, která následně pošle zpět reakci, kterou přesně cílenou aplikací požadujeme.

Široké spektrum využití zahrnuje hlavně svalové uvolnění přetížených svalů, podporu kloubní stability a léčbu bolesti

Nezapomínejte cvičit

Přestože je správně umístěný tejp velmi účinnou metodou, jak při potížích pomoci, nemělo by se při rehabilitaci zapomínat ani na cvičení. Ideální je kombinace obou přístupů. Pokud před samotnou aplikací absolvuje ošetřovaný fyzioterapii, efekt aplikace tejpu se rozhodně podpoří. Vždy ale záleží na aktuálním stavu. I velmi oblíbený kineziologický tejp je třeba brát s rezervou, tedy jako jednu z možností léčby, která by se měla kombinovat s fyzioterapií. Aktivní přístup je vždy základ. Samotné aplikaci tejpu také musí předcházet diagnostika, aby se vyzkoušelo, zda bude mít aplikovaný tejp ten správný efekt.

Placebo efekt funguje

Právě extrémní obliba této metody, která navíc není časově náročná a jejíž efekt je okamžitý, ale může být někdy kontraproduktivní. Při opakované aplikaci tejpovacích pásek bez přestávek může například dojít ke kožním problémům. Pásky jsou sice vyrobeny z materiálů, které by neměly alergické reakce vyvolávat, ale pokožka musí také po aplikaci regenerovat. Pokud je tejp při aplikaci příliš natažen nebo pokud pokožce neposkytneme dostatečný čas pro regeneraci, může dojít k jejímu podráždění a vzniku vyrážky.
Při aplikaci pásek u relativně velkého množství ošetřovaných míst hraje roli i placebo efekt. Dotyčný má pocit, že sportovní výkon prostě nezvládne bez této pomoci. A tak řada sportovců vyžaduje tejpování i přes to, že ze zdravotního hlediska by použití pásek nebylo nutné.

Při závažnějších obtížích bychom tejpování měli nechat na odborníkovi

Vypadá to snadně

Když vás otejpuje (byť zbytečně) odborník, pochopitelně vám neuškodí, horší je to v případě, že čekáte pomoc od někoho, kdo tejpovat neumí, protože si metodu nastudoval na nekvalitním kurzu nebo jen podle videa. Z videí na internetu se sice dozvíte o umístění tejpovací pásky, ale v mnoha případech není možné odhadnout správný tah a chybí zde také diagnostika, která k tejpování neodmyslitelně patří. Část videí sice vytvářejí profesionálové, takže v krajním případě je lze využít k získání potřebných informací, které mohou být pro samotnou aplikaci dostačující. Otazník je však v získání chtěného účinku.
Také kurzů tejpování se dá najít na internetu velké množství. Důležité ale je, kdo tuto akci pořádá a zaštiťuje. Kurz tejpování se zakládá na anatomických a pohybových znalostech načerpaných během studia fyzioterapie nebo medicíny. Víkendové kurzy pro veřejnost sice stěží mohou nahradit čas, který studiu věnují budoucí lékaři a fyzioterapeuti, pro základní orientaci v problematice se ale jistě hodí. Spoustu cenných rad lze také čerpat z publikace Terapeutické využití kinesiotapu.

Vyhledejte odborníka

Jsou ale případy, kdy by se amatér, byť se základními znalostmi tejpování, do aplikace sám pouštět neměl. Platí to například tehdy, kdy jde o korekce postavení, nejrůznější nestability, akutní úrazy, například na palci u nohy, klenbě nožní, hleznech nebo kolenním kloubu. Při těchto problémech je rozhodně nutná osobní instruktáž vystudovaného odborníka, který rozhodne, jaký postup je v dané chvíli nejvhodnější. Laik může chybovat jak při diagnostice a přípravě, tak i při samotné aplikaci tejpovací pásky. Ideální je proto vyhledat odborníka, který absolvoval kurz v rámci celoživotního vzdělávání. Ten musejí absolvovat všichni lidé, kteří chtějí vykonávat zdravotnickou profesi.

Přestože je správně umístěný tejp velmi účinnou metodou, jak při potížích pomoci, nemělo by se při rehabilitaci zapomínat ani na cvičení

Všechny pásky nejsou stejné

Rozdíly v tejpovacích páskách jsou velké. Nejde jen o použitý materiál, ale také o kvalitu lepidla. Zde se opravdu nevyplatí šetřit za každou cenu. Tejp by měl být v označené krabičce opatřen příbalovým letákem, kde bude uveden výrobce a bude zde také uvedeno, že je tejp vyrobený z nealergických materiálů. Na spodní vrstvě, která kryje lepidlo, by měl být materiál, který je více papírový a méně plastový, a i zde bude logo, popřípadě i název výrobce.
Existují také tejpy, které jsou předpřipravené a přestřihané, při jejich použití se ale můžeme ochudit o možnost individuálního řešení pro konkrétního pacienta přesně na míru. Na trhu jsou také tejpy s příměsí složek, které vyvolávají teplo nebo naopak chladí, případně odpuzují vodu. Setkáváme se také s velkým množstvím grafických vzorů a už ne pouze s jednobarevnými tejpy.

Víte, že…

  • Kineziologický tejp koriguje funkci svalů. Působí při stimulaci a tlumení svalového napětí, je výborný pro regulaci svalové únavy a předcházení křečím.
  • Zlepšuje lymfatický a krevní průtok. Redukuje tlak vzniklý v postižené oblasti.
  • Snižuje vnímání bolesti a zvyšuje kloubní stabilitu.

Text: Gabriela Zelinková
Foto: Shutterstock

Kdy pomáhá tejpování