Pokládka a úprava koberce

Koberce jsou v mnoha ohledech nenahraditelnou podlahovou krytinou. Aby dobře sloužily, je potřeba je správně položit a využít doplňky a příslušenství, které ke kobercům patří.

Zejména v případě celoplošného pokrytí podlahy kobercem je potřeba postupovat tak, aby byl kobercový pruh vyrovnaný, v případě potřeby zafixovaný lepidlem a zakončený lištami nebo lemovkami. Jen tak docílíte toho, aby dobře vypadal, nevytvářel nerovnosti a netřepil se na okrajích.

Jeden či dva pruhy

Před pokládkou koberce si pořiďte několik užitečných pomůcek, mezi něž patří ukončovací lišty, kobercové lepicí pásky, lať nebo ocelová lišta pro přesný řez a ostrý kobercový či zalamovací nůž. V místnostech do dvaceti metrů čtverečních postačí koberce položit volně. Při uvedeném rozměru místnosti si obvykle vystačíte s jedním kobercovým pruhem.
Koberec vždy pokládejte na vyrovnaný a čistý podklad. Jsou-li potřeba dva pruhy, seřízněte nejprve obě spojovací hrany. Položte druhý pruh koberce s přesahem přes spojovací šev a oba díly současně pak podle latě nebo ocelové lišty seřízněte. Hotové pruhy spojte na rubové straně jednostrannou kobercovou lepicí páskou tak, aby vznikla jednotná plocha.
Koberec by se měl před pokládkou v místnosti aklimatizovat asi dvanáct hodin. Po uplynutí této doby, kdy se koberec dokonale vyrovná, ho přitiskněte k hranám stěny a podle ní ho seřízněte. Teprve poté, kdy je koberec upravený na přesné rozměry, ho upevněte k podlaze pomocí oboustranné lepicí pásky. Přitlačte jeho hranu na plochu k podlaze nalepené pásky, z níž předtím sundáte ochranný papír. Takto zafixovaný koberec bude dobře držet a odolávat možným deformacím v důsledku kolísání teplot a vlhkosti v interiéru.

Lepidlo nebo mřížka

Do větších místností, kde pokládáte více kobercových pruhů, je už k fixaci vhodnější použít kobercové lepidlo. Postupujte tak, že pruhy nejprve položte bez lepení a pomocí nože seřízněte koberce na potřebný rozměr tak, aby „sedly“ ke stěnám a zároveň ve spojovacích švech. Poté jeden z pruhů odsuňte, naneste pomocí válečku lepidlo na podklad, nechte je částečně zaschnout po dobu předepsanou výrobcem a pak na natřenou plochu rozviňte koberec. S druhým pruhem postupujte stejně. Důležité je docílit zejména přesného spojení ve švu, u stěn můžete případný přesah koberce ještě seříznout.
Postupovat lze i tak, že nejprve upravíte oba pruhy koberce tak, aby přesně seděly ve spojovacím švu a alespoň zhruba u stěn. Poté upravené pruhy z podlahy sundáte, nanesete fixační lepidlo po celé ploše, do lepidlového lůžka položíte oba pruhy a ještě před úplným zaschnutím dokonale vyrovnáte a vypnete zejména středový šev. Případné přečnívající okraje u stěn lze opět seříznout až nakonec.
Práci si můžete usnadnit speciálním napínákem na koberce, což je poměrně jednoduchý nástroj, který bývá k dispozici v půjčovnách nářadí. S napínákem lze pruhy koberce snadno posouvat a vypnout případná nerovná místa.
Místo lepidla lze k fixaci koberce použít i protiskluzné přídržné mřížky, které se pokládají na podlahu pod koberec a rovněž zabrání vytváření nežádoucích nerovností.
Dokonalé položení koberce zahrnuje i správné zakončení okrajů u stěn. Slouží k tomu lepicí plastové profily. Na ně se nalepí proužky koberce a profily se pak upevní na stěny pomocí hmoždinek a šroubů.
Pokud je nutné vytvořit přechod mezi podlahovými krytinami (tzn. navázat koberec například na dlažbu nebo plovoucí podlahu), využijte profilové lišty, které zabrání „zakopávání“ o hranu koberce a chrání ji před roztřepením. Hrany koberce ochrání i látkové lepicí lemovky.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Pokládka a úprava koberce