Nebojte se hypnózy

Hypnóza je opředená řadou mýtů, ale i v současné době má své nezastupitelné místo při zvládání řady zdravotních obtíží, zejména pak nežádoucího chování, překonávání úzkosti, strachu či bolesti.

Ačkoliv je hypnóza doložena už u nejstarších kultur, moderní hypnoterapie se začala intenzivně rozvíjet v 60. letech minulého století poté, co se stala oficiální léčebnou metodou v Británii (1955) a v USA (1958). Používá se i v Česku, školí se v ní odborníci – psychiatři i psychologové –, a přestože některé z níže popsaných účinků nejsou dokonale podložené vědeckými studiemi, praxe ukazuje, že u řady pacientů je hypnóza opravdu účinná.

Kdy hypnóza pomáhá

Hypnóza se používá pro práci se stresem, fobií, úzkostí či posttraumatickými poruchami. Kromě výše zmíněných potíží může hypnóza pomoci překonat i další nepříjemné pocity. Můžete si díky ní posílit sebevědomí nebo se zbavit trémy či koktavosti.
Hypnóze se připisují také účinky třeba v oblasti hubnutí nebo odvykání kouření. Vždy ale platí, že člověk musí o změnu stát sám (tedy ne že ho na protikuřáckou hypnózu donutí jít manžel či manželka) a musí se o ni také přičinit: cvičit a změnit jídelníček, vyhodit krabičky cigaret atd. Hypnóza pak pomůže rozhodnutí udržet a změnu uskutečnit. Stejně tak hypnóza působí podpůrně při odvykání dalších zlozvyků, například okusování nehtů.
Hypnózou lze s úspěchem léčit některé obtíže spojené s bolestí. Kromě fantomových bolestí v částech těla, které člověk nemá, může učinit snesitelnějšími i další typy bolestivých podnětů. Ulevit může například od bolestí hlavy (včetně migrény), od bolení ran vzniklých při operacích či porodu, od bolestí provázejících popáleniny nebo revmatoidní artritidu. Často se hypnóza aplikuje pro zmírnění bolestí při rakovině nebo dráždivém tračníku (pokud se střevo uvolní, mohou podle některých studií ustoupit i příznaky). Hypnóza může být využita i při zubních zákrocích jako svého druhu anestetikum.
Ženám, které procházejí přechodem, hypnóza dokáže potlačit nepříjemné nárazové pocity tepla. Pomáhá také řešit nepříjemnosti, jako je třeba noční pomočování nebo poruchy spánku. Může být i součástí komplexní léčby poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie). Hypnóza ulevuje při únavě pacientům, kteří podstupují léčbu rakoviny – například během ozařování – a pomáhá i při chronickém únavovém syndromu.
U stále více onemocnění odborníci konstatují, že mohou souviset s psychickým rozpoložením člověka – zhoršují se, když se necítí dobře. V takových případech se využívá terapeutické působení hypnózy. Zajímavé je také její uplatnění například při léčbě bradavic nebo některých kožních onemocnění (ekzémů apod.) či šumu v uších.

Hypnoterapie může mít dobré výsledky i při léčbě bolestí hlavy a migrény

Je vhodná pro každého?

Není nicméně na místě se domnívat, že hypnóza pomůže každému a se vším. Není účinná v případech, kdy má člověk poškozené tělo: hypnózou si tedy například nevyléčíte nádor. Pečlivě zvažovat by se měla hypnóza u osob s vážným neurologickým nebo psychickým onemocněním, jimž by mohla v některých případech uškodit. Týká se to i osob, které delší dobu užívají antidepresiva.
Pokud trpíte bolestmi a chtěli byste hledat úlevu v hypnoterapii, vždy nejdříve absolvujte pečlivě doporučená vyšetření, aby se odstranily tělesné příčiny bolesti. Až poté by vám měl hypnoterapeut pomoci zvládat problémy, s nimiž doktoři přes tělo nic nezmohli.

Rizika jsou minimální

Obecně je hypnóza velmi bezpečná léčebná metoda, jejímž největším rizikem je, že vám nepomůže tak, jak byste chtěli. Ve výjimečných případech ale mohou pacienti po léčbě pociťovat i nežádoucí účinky: například bolesti hlavy, ospalost nebo závratě, úzkost nebo vznik falešných vzpomínek (v tomto kontextu jsou rizikové zejména regrese, tedy návraty do mladšího věku, jež pomáhají vyrovnat se s událostmi z dřívějšího života – třeba jestliže máte trauma z nějaké události z dětství).

Jak na to

Pokud máte pocit, že by hypnóza mohla pomoci právě vám, měli byste si především vybrat správného hypnoterapeuta. Vzdělání v oboru mohou v Česku získat psychiatři a psychologové v rámci kurzů zaštítěných Českou psychiatrickou společností (která má svou sekci pro hypnózu) nebo Českou psychoterapeutickou společností. Někteří hypnoterapeuti mají uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a proto léčba u nich může být hrazena i z pojištění. Nicméně pokud hypnoterapeuta se smlouvou a volnými kapacitami neseženete, můžete si zvolit některého z těch, které platí pacient sám.

Co je to hypnóza

Hypnóza, jinak také hypnoterapie nebo hypnotická sugesce, je stav podobný transu, v němž má člověk výrazně zvýšenou schopnost soustředění. Obvykle se provádí s pomocí terapeuta a využitím verbálního opakování a mentálních obrazů. Ve stavu hypnózy se člověk obvykle cítí klidný a uvolněný a je otevřenější sugesci. Je důležité vědět, že i když je člověk při hypnóze otevřenější sugesci, neztrácí kontrolu nad svým chováním.

Text: Gabriela Zelinková
Foto: Shutterstock

Nebojte se hypnózy