Jak na elektroinstalaci

Pro kabely uložené v trubkách pod omítkou je vhodné vyfrézovat drážky elektrickou drážkovačkou

Elektroinstalace v domě musí být především bezpečná. Zároveň však i nenápadná, aby nerušila celkový vzhled objektu. Jak to udělat v sádrokartonové vestavbě, dřevostavbě nebo v kameni?

Způsob rozvodu se v různých prostorech a prostředích může lišit; některé typy kabelů lze sice používat téměř kdekoli, ale jiný je způsob jejich pokládky i dimenzace jejich průřezů či velikosti předřazených jističů nebo pojistek. Připomínáme, že jakékoli zásahy do elektrické instalace jsou riskantní a laikům zakázány. Pokud však nový rozvod nebudete připojovat, ale počkáte s tím na odborníka, nic vám nebrání kabel a příslušenství zakoupit a nainstalovat.

Instalace pod omítkou

Kabely s měděnými jádry jsou samozhášivé, takže je můžeme upevňovat přímo na dřevo

Pro rozvod kabelů ke světlům (světelné okruhy) zpravidla použijeme kabel o průřezu 1,5 mm2 a předřadíme mu jistič 10 A. Zásuvkové okruhy by měly být ve všech případech napájeny kabely 3 x 2,5 mm2 a předřazený jistič by měl mít 16 A. U obvodů, z nichž budou napájeny spotřebiče s většími odběry (jako např. pračka), nebo které jsou umístěny ve větší vzdálenosti od rozvaděče, se doporučuje použít kabel o stupeň silnější, tedy 3 x 4 mm2, a proudový chránič s citlivostí 30 mA.

Ve všech těchto případech je výhodné instalovat ploché kabely CYKYLo, které se nemusí zasekávat tak hluboko. Kabely s kulatým profilem (CYKY, NYM) jsou z tohoto hlediska méně výhodné.

Instalace v sádrokartonu

Sádrokartonové příčky se obvykle skládají ze dvou sádrokartonových desek, mezi nimiž je tepelná izolace, tvořená nejčastěji minerální vlnou. Příčka má pak dobré tepelně izolační vlastnosti, ale pro uložení kabelů se příliš nehodí – tepelná izolace obklopující kabel „nepustí“ teplo z kabelu ven (obdoba termosky). Z toho důvodu by takovou elektroinstalací neměly být napájeny spotřebiče o větších výkonech.

Elektroinstalace v sádrokartonu vložená do svislého profilu Rigips CW

Pokud tomu tak musí být, je třeba kabel dimenzovat o jeden až dva stupně více (měl by mít větší průřez). Výhodnější bývá instalační lišta, kterou upevňujeme (lepíme) do míst, kde se sádrokartonová stěna stýká s podlahou a vkládáme do ní kabel CYKY. I lišta zhoršuje chlazení kabelu, proto tímto způsobem nenapájíme energeticky náročné spotřebiče. Další možností při elektroinstalaci v sádrokartonových příčkách je použití chrániče tzv. husího krku, což jsou dvouplášťové ohebné trubky.

Instalace na dřevě

Ve dřevostavbách i na stěnách zděných objektů obložených dřevěnými palubkami se velmi často vedou kabely po dřevě. Použít k tomu můžeme tzv. odstupné příchytky z tmavého bakelitu, polyamidové svorky nebo upevnění plechovými pásky.

Pod vypínače a zásuvky se dají na míru koupit destičky z nehořlavé hmoty CEMVIN

V současné době se kabely s měděnými jádry vyrábějí výhradně jako samozhášivé, takže je lze upevňovat přímo na dřevo. Můžeme je ukládat i do vyfrézovaných nebo vyvrtaných drážek ve dřevě. Musíme však pamatovat, že kabely se špatně chladí (obdoba rozvodu v sádrokartonových příčkách) a je vhodné jejich zatížení zkontrolovat výpočtem a případně je dimenzovat o stupeň výš.

Zatímco samo vedení se na dřevě nemusí nijak podkládat, u krabic se svorkami, s vypínači nebo se zásuvkami to neplatí. Krabice musíme opatřit podložkou z nehořlavého a tepelně izolujícího materiálu silného aspoň 5 mm. Destičky z nehořlavé hmoty CEMVIN se dají koupit na míru panelovým krabicím, nebo si je můžeme nařezat z desek.

Instalace v kameni

Někdy potřebujeme založit vedení, určené například pro vzdálenější svítidlo, do venkovní kamenné zídky. Když je tato zídka opatřena stříškou, můžeme kabel uložit těsně pod ni, protože přímé sluneční světlo kabely narušuje. Jiná možnost je kabel opatřit plastovou pancéřovou trubkou, a tu upevnit příchytkami. Pokud je kabel vystaven slunci, může se přehřívat (i když je v ochranné trubce); proto je vhodné ještě před nákupem vypočítat úbytky napětí ve vodičích při jmenovitém zatížení. Často pak bývá třeba zvolit kabel o větším průřezu.

www.jan.gomola.eu

Hledáte další informace? Najdete je na našem knižním webu www.nasobchod.cz

TEXT: KAREL ŠTECH
FOTO: AUTOR, JAN GOMOLA A ARCHIV FIREM

Jak na elektroinstalaci