Nestárnoucí půvab francouzského okna

Francouzské okno výrazně mění výhled z domu a zajímavě propojí obytný prostor s exteriérem. Méně často je zdůrazňovaná i jeho užitečná schopnost velmi účinného větrání.

Francouzské okno lze celkem snadno definovat jako velké okno se spodní hranou v rovině podlahy. Dalo by se říci, že jsou to vlastně prosklené dveře, už proto, že francouzské okno je často průchozí a využívá se jako vstup na terasu, na balkon či rovnou na dvůr nebo zahradu. Ale v architektuře existují i okna, která sice končí až u země, ale nelze je otevírat. Navíc je francouzské okno obvykle dvoukřídlé a výrazně širší, než bývají dveře.

Rychlá výměna vzduchu

Okna tohoto typu představují velmi výrazný prvek, který viditelně mění vzhled fasády a rovněž ovlivňuje kvalitu života v domě. Ať už tím, že dává možnost propojení interiéru s navazující vnější částí obytného prostoru a za vhodných podmínek umožňuje mezi těmito prostředími plynule a nekomplikovaně procházet, nebo i tím, že zprostředkuje úplně jinou kvalitu výhledu, než je tomu v případě standardního okna. Naplno tak vpouští dovnitř obraz okolní krajiny (v případě, že průhledu z okna nic nebrání) a otevírá rovněž nezvyklý úhel pohledu na bezprostřední okolí domu díky tomu, že vidíte ven doslova od podlahy.
Zajímavá je i schopnost francouzského okna ovlivnit účinnost větrání. Oceníte to zejména v chladnějším počasí, kdy po otevření okna proudí spodní částí okenního otvoru čerstvý vzduch do místnosti, v horní části proudí vzduch z místnosti do exteriéru a uprostřed výšky okna nedochází k žádnému proudění. Rychlost výměny vzduchu je největší u otvorů sahající od podlahy až ke stropu. Rychlé a efektivní vyvětrání místnosti je právě v chladnějším období roku důležité i kvůli úsporám tepla, protože sice dojde k výměně vzduchu, ale už ne k ochlazení stěn. Díky této schopnosti se z francouzského okna stává prvek, využitelný celoročně, nejen v letních měsících, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Na seznamu předností francouzských oken se často objevuje i lepší prosvětlení interiéru. Se světelným přínosem to však není až tak úplně jednoznačné. Pro pohodu ve vnitřním obytném prostoru je totiž důležité především světlo pronikající horní částí okna co nejdále do místnosti. Navíc je potřeba vzít v potaz vysokou citlivost lidského oka na oslnění ze spodní části zorného pole. A je-li podlaha v místnosti lesklá a kvůli oknu až po zem příliš přesvětlená, může to působit velmi rušivě.

Odraz příliš velkého množství „nízkého“ světla od lesklého povrchu podlahy může být rušivý, proto je dobré myslet i na zastínění oken

Tepelné ztráty

Jednoduchá není ani odpověď na otázku, zda je velká prosklená plocha oken nadstandardních rozměrů nutně i místem zvýšených tepelných úniků. Často se můžete dočíst, že tomu tak je. Ale při použití kombinace kvalitních rámů a izolačních dvojskel či trojskel může být takové okno naopak zdrojem tepelného zisku zvláště za předpokladu, že je součástí fasády, orientované jižním směrem. Nejde se na to však zcela spolehnout v nejchladnějších měsících, kdy je obvykle příliš málo slunečných dnů na to, aby byl zisk nějak výrazný. Přinejmenším ke snížení tepelných ztrát však bytelná konstrukce okna jistě přispět může, jen je nutné počítat se značným navýšením hmotnosti a tomu přizpůsobit veškeré kotvicí prvky i způsob otevírání, který by měl maximálně snížit zatížení konstrukce domu.
Izolační parametry oken a rámu jsou však velmi důležité i v horkých dnech, kdy mohou ovlivnit příliš velké ohřívání vzduchu uvnitř budovy. Sluneční svit skrze velkou prosklenou plochu může zvednout teplotu v místnosti až o deset stupňů, takže třeba myslet i na vhodné zastínění, ať už jsou to lehké závěsy, látkové či bambusové rolety, nebo žaluzie. Zajímavým a pro tyto případy praktickým doplňujícím prvkem mohou být i žaluziové okenice, které můžete často spatřit v přímořských zemích na jihu Evropy.

Typy francouzských oken

Francouzská okna mohou být tvořena jednoduchou celoplošnou tabulí, ale existují i okna různě členěná. Podle způsobu otvírání lze instalovat okna jednoduchá či dvoukřídlá otvírací nebo i posuvná. Řada oken umožňuje i částečné ventilační vyklápění.

Jak řešit topení

S instalováním francouzského okna se často musíte vzdát obvyklého umístění topného tělesa v místnosti. Řešit to lze buď umístěním otopného konvektoru do podlahy pod okno a nechat teplý vzduch stoupat mřížkou v podlaze, nebo zvolit podlahové vytápění. V tom případě se doporučuje topné potrubí v místě pod oknem „zhustit“ a zároveň použít co nejkvalitnější izolační prosklení, aby se zmírnil studený tah od okna. Existují však i designové radiátory, které lze umístit mimo střed stěny a například i na výšku.

Dobré rady

  • K tradiční české venkovské architektuře francouzská okna nepatří, proto je třeba jeho případné umístění do chalupy zvažovat a vyprojektovat ho alespoň v souladu s členěním stávajících oken.
  • Izolační parametry velkého okna lze zkvalitnit použitím dvojskel či trojskel a kvalitních rámů.
  • Zátěž konstrukce kvůli vysoké hmotnosti dobře izolujícího okna můžete snížit volbou posuvného otevírání.
  • Příliš velké množství světla, odraženého od lesklé podlahy, lze snížit třeba položením koberce či rohože do míst, kam světlo nejvíce dopadá.

Text: Richard Guryča
Foto: Vladimír Hájek, František Vaňásek, Petr Zhoř a archiv firem

Nestárnoucí půvab francouzského okna