Nebojte se svařování kovů

Myslete na nutnost chránit oči i ruce (Foto: Shutterstock)

Svařování kovů je v povědomí mnoha kutilů ještě stále v kategorii odborné a nákladné práce, která se doma v dílně nevyplatí. Dostupné a snadno ovladatelné svářečky však svědčí o opaku.

Kdo se zabývá svařováním kovů v domácí dílně či jako profesionál a využívá svařování jako nezbytnou součást různých prací, má obvykle v požadavcích na svařovací přístroje jasno a mívá i přehled o vývoji na trhu. Na současnou nabídku by však měli upřít pozornost i kutilové či chalupáři, pro něž bylo svépomocné svařování kovů dosud příliš složité a nákladné. Trh totiž ovládly lehké, relativně levné a snadno ovladatelné přístroje, jejichž použití zvládne každý. Proč tedy nezvolit rychlou metodu spojení kovů všude tam, kde jste dříve museli pracně vrtat a šroubovat?

Vhodný přístroj do dílny

Nízká hmotnost a dostatečný výkon patří mezi největší přednosti invertorových svářeček. Scheppach WSe900, 4 490 Kč (Foto: Bauhaus)

Existuje celá řada metod svařování a různé přístroje či systémy používané v průmyslové sériové výrobě, na stavbách, při spojování specifických druhů kovů nebo například při odborných instalatérských a topenářských úkonech. Zaměřme se však zejména na svářečky vhodné pro univerzální nenáročné použití pro co nejširší spektrum prací v domácí dílně. Tam obvykle připadají v úvahu opravy či vylepšení lehkých kovových konstrukcí z oceli včetně plotů a branek, opravy zahradního nářadí, stavby kotců pro psy či králíkáren, ale i kovové součásti konstrukcí různých zahradních posezení, nábytku, zábradlí nebo venkovních grilů. Tady všude lze svařování kovů využít a získat tak trvanlivější a odolnější výsledek než třeba při práci se dřevem nebo šroubovanými spoji. Na svařovaná spojení nebývají v těchto případech nijak extrémní zátěžové nebo estetické nároky a ideální je mít k dispozici přístroj, s nímž lze pracovat snadno, rychle a levně. Tím je v současné době svářecí invertor.

V posledních letech převažují invertory i v nabídce přístrojů pro hobby či méně náročné profesionální využití. Ale pozor, za relativně výhodnou cenu lze stále koupit i kdysi nejrozšířenější tradiční transformátorové svářečky neboli trafosvářečky.

Velké vs. malé

Velké trafosvářečky s pojezdem z trhu nářadí spíše mizí, ale pokud je seženete, výhodou bývá nízká cena (Foto: Einhell)

A jaký je rozdíl mezi zmíněnými trafosvářečkami a invertory? Především ve velikosti, ceně a podle zkušených svářečů také v komfortu práce. Poměrně monstrózní a levné stroje v řídnoucí nabídce hobbymarketů jsou zpravidla trafosvářečky. Spousta zkušených kutilů jiné svářečky ani nezná, protože jejich princip se po léta nemění a pro základní rozsah prací si s „trafem“ bohatě vystačí. Od invertorů se na první pohled liší velikostí – je to ta známá složitě vypadající věc vybavená pojezdovými kolečky. Připojuje se do elektrické zásuvky a podle výkonu vyžaduje jistič alespoň 16 ampér. K vytvoření dostatečné teploty pro sváření musí vzniknout elektrický oblouk, k čemuž jsou potřeba střídavý proud a pro tyto účely vyráběné elektrody. Velkou hmotnost i rozměry těchto přístrojů má „na svědomí“ transformátor.

Výrazně menší (zhruba jako brašna na nářadí) je už zmíněný invertorový přístroj, který pracuje na principu usměrnění běžného síťového napětí, jež se vzápětí promění na vysokofrekvenční střídavé napětí. To invertor umí následně transformovat na stejnosměrné napětí potřebné pro vytvoření účinného elektrického oblouku, opět za pomoci elektrody.

Ne příliš malou svářečku

Odborníci však upozorňují na to, že pro mnohé lákavá miniaturizace svářeček přináší v extrémních případech spíše problémy: svářečka o velikosti kabelky může mít z mnoha důvodů větší sklon k nespolehlivosti než výrobek, v němž nejsou všechny nutné součásti extrémně natěsnané a tím pádem přecitlivělé na prach, přehřívání a otřesy. Při výběru tedy volte něco jako zlatou střední cestu. Přednosti „kapesních“ svářeček stejně nijak zvlášť nevyužijete.

Určitým měřítkem může být pro výběr i hodnota maximálního svařovacího proudu, od níž si řada nezkušených uživatelů ne zcela přesně odvozuje výkonnost přístroje. Je však nutné zaměřit se zejména na hodnotu výkonové využitelnosti, což je parametr označovaný i jako zatěžovatel. Jde o to, že svařování probíhá nejčastěji v desetiminutových cyklech a zatěžovatel vám u konkrétního typu invertoru v procentech ukazuje, kolik minut můžete pracovat a jak dlouho pak musíte přístroj chladit. Nízká hodnota zatěžovatele by pak ve výsledku mohla vaši práci omezovat mnohem více než maximální výkon.

Nezapomeňte

Prvním vodítkem pro výběr přístroje je značení typů velkými písmeny. MMA (Manual Metal Arc) je nejrozšířenější metoda ručního svařování elektrickým obloukem s použitím obalených svařovacích elektrod. Označují se tak trafosvářečky (přidáno AC) i invertory (přidáno DC). Pro složitější speciální práce existují i svářečky se značením MIG/MAG (s použitím inertního plynu) nebo TIG (s wolframovou elektrodou) a pro další metody svařování s použitím střídavého i stejnosměrného zdroje.

Co je elektroda?

Foto: Shutterstock

Obalená elektroda se skládá z jádra a obalu. Jádrem elektrody je drát nebo tyčovina s průměrem nejčastěji od 1,6 do 7,0 mm. Obal (tavidlo) je nanesen na jádru. Během hoření oblouku se elektroda odtavuje, kov se ukládá do svarové lázně a tím dochází k vytvoření svarového spoje. Z obalu elektrody se během svařovacího procesu tvoří struska, která vyplave na povrch svarové lázně a na něm také ztuhne. Struska slouží jako ochrana při chladnutí svarového kovu. Strusku je nutné průběžně odstraňovat, jinak dojde k zalití strusky následujícími vrstvami svarového kovu a tím se sníží kvalita spoje. Pro trafosvářečky bez usměrňovače zvolte elektrodu s rutilovým obalem. Pokud máte stejnosměrný zdroj (trafo s usměrňovačem, invertor), můžete použít elektrodu s libovolným obalem. Pozor na doporučenou polaritu, tedy jestli elektroda bude připojené na (-) pólu nebo na (+) pólu. Na který pól elektroda patří, je napsáno na krabičce elektrod nebo v materiálovém listu.

Text: Richard Guryča
Foto: Se svolením Velding ostrava, Svářečky-elektrody, Extol a Shutterstock

 

Nebojte se svařování kovů