Výměna kuchyňského dřezu

Nemáte-li s výměnou kuchyňského dřezu dosud žádné zkušenosti, může to vypadat složitě. Ve skutečnosti to zas tak těžké není, ale na některá úskalí se přece jen připravte.

Dřez je vlastně jednoduchá nebo několikanásobná vanička s přesahujícím okrajem, který tuto mycí nádobu drží zavěšenou či jinak upevněnou v pracovní desce kuchyňské linky. V principu je tedy vše snadné: do připraveného otvoru v desce se dřez zapustí tak, aby jeho horní okraj přečníval přes linku. Pomocí silikonu se styčné plochy dřezu a horní části pracovní desky utěsní proti pronikání vlhkosti a zespodu se dřez k desce upevní pomocí šroubovacích svorek. A je hotovo. Nebo vlastní není, celý proces je přece jen o něco složitější a zahrnuje i montáž vodovodní baterie a propojení odpadů. Připomeňme si tedy jednotlivé kroky, které vás při montáži čekají.

Velikost otvoru

Kuchyňské dřezy se dělí podle různých kritérií. Je to například počet mycích vaniček, velikost odkapávací plochy, tvar, materiálové provedení či způsob ukotvení v pracovní desce. Vzhledem k ceně a jednoduchosti montáže bývá nejčastější volbou výrobek z nerezového plechu, majitelé chalup však mívají v oblibě i nostalgický design dřezů z keramiky. Existují i dřezy granitové, plastové či skleněné a všechny se různými způsoby upevňují na pracovní plochu v kuchyni.

Hodláte-li umístit nový dřez do původní kuchyňské desky, je samozřejmě nejjednodušší koupit stejný typ a nahradit jím ten opotřebovaný. Chcete-li zvolit jiný dřez a zároveň se vyhnout řezání, hledejte na trhu rozměrově shodný výrobek. Pokud se to nepodaří, musíte vybrat větší a přizpůsobit mu stávající otvor v desce.

Do plechového dřezu nejsnáze vyříznete otvor pro baterii pomocí děrovače plechu (OBI)

Měníte-li spolu s dřezem i desku, můžete využít nabídky některých hobbymarketů, kde vám potřebný otvor do desky rovnou vyříznou. Budete-li řezat sami, je k tomu potřeba kmitací přímočará pila nebo multifunkční oscilační bruska, případně ruční pila děrovka či ocaska. Pro montáž baterie či odpadů se budou hodit i nastavitelné instalatérské kleště.
Je rovněž důležité zvážit, zda budete s novým dřezem používat klasickou stojánkovou baterii. Zatímco v keramických či granitových pro ni najdete připravený otvor, do nerezového dřezu jej budete muset prorazit. Slouží k tomu děrovač, který obvykle najdete v blízkosti regálů s dřezy. Stojánkovou baterii však lze upevnit i do pracovní desky nebo použít baterii nástěnnou.

Při nákupu stojánkové baterie je nutné vědět i to, v jaké vzdálenosti bude umístěna od přívodních kohoutů studené a teplé vody vyvedených obvykle ze stěny pod pracovní deskou. Podle toho zvolte i rozměr tlakových flexi hadic, jimiž se baterie s kohouty propojuje. Krátké bývají součástí balení baterie, delší nebo prodlužovací je nutné dokoupit. Na seznam si připište i sanitární silikon, a pokud není součástí vámi vybraného dřezu sada pro propojení odpadů a nelze využít tu původní, zahrňte ji mezi nutné položky rovněž.

Po zkompletování odpadů je potřeba zkontrolovat těsnost flexi hadic i sifonu

Pečlivé měření

Zakreslit správný rozměr otvoru na pracovní desku je nejjednodušší v případě, kdy slouží ochranný kartonový obal dřezu zároveň jako šablona. Nelze se však na to spolehnout u všech výrobků, takže pokud šablonu nemáte, označíte na desce nejprve vnější obrys dřezu a poté změříte vzdálenost mezi okraji dřezu a vaničkou. Tím získáte potřebnou velikost otvoru k zapuštění tak, aby se okraje dřezu opíraly o dostatečně velkou plochu desky a zároveň aby deska nijak nebránila v zasunutí vaničky. Deska je obvykle upevněna na spodní skříňky kuchyňské linky, takže někdy bývá nutné odříznout či rozměrově přizpůsobit dělicí příčku skříňky pod dřezem.

Řezání otvoru do desky začíná vyvrtáním otvoru ve velikosti, která umožňuje zasunutí pilového listu. Používáte-li kmitací pilu, dávejte pozor, aby měla pod deskou dost místa pro nejdelší polohu kmitu. Okraje vyříznutého otvoru začistěte brusným papírem.
Nový dřez osazujte do připraveného otvoru s již namontovanou baterií. Její upevnění je jednoduché, balení zpravidla obsahuje návod. Před demontáží té původní nezapomeňte nejprve zavřít přívodní kohouty teplé a studené vody a při odpojování stávajících odpadů mějte po ruce vědro k zachycení odtékajících zbytků vody.

Velikost otvoru v desce musí být taková, aby v ní mohl být dřez zavěšený za své přesahující okraje

Před osazením dřezu do dřevěné desky se na její okraje (pod okraje dřezu) nanese sanitární silikon a rozetře se pomocí špachtle. Nedejte na občasné rady, že stačí dřez upevnit pouze na silikon a použijte i přiložené fixační svorky, protože levnější výrobky z tenkého plechu se mohou při větším zatížení prohýbat.

Máte-li dřez usazený, propojte pomocí flexi hadic baterii s přívodními kohouty a připojte odpady. Až poté kohouty otevřete, zkontrolujte těsnost a případně ještě matice na hadicích utáhněte pomocí instalatérských kleští. Stejně tak ověřte, zda dokonale těsní sifon a hadice pro odvádění odpadní vody.

Popsaný postup v zásadě platí pro všechny typy dřezů, které se osazují na horní stranu desky. Speciální montáž včetně frézování nosných drážek do desky pak vyžadují dřezy určené k umístění pod desku nebo v rovině s pracovní deskou.

Podle materiálu

  • Nerezový dřez je snadno omyvatelný, odolává korozi i chemickým prostředkům. Volte výrobky z plechu o minimální tloušťce 0,6 mm.
  • Granitový dřez se vyznačuje nenáročností na údržbu, pevností, odolností a širokou barevnou škálou. Kvalitní granitové dřezy by měly obsahovat zhruba 80 % křemenných písků a 20 % pojiv a barviv.
  • Keramický dřez je odolný vůči chemikáliím, nenáročný na údržbu, ale může být náchylný k poškození nárazem.
  • Plastový dřez je vhodný pro všestranné použití, snadno omyvatelný a víceméně nezničitelný.

Podle umístění na desku

  • Horní na desku se vyznačuje snadnou montáží a v případě potřeby ho lze jednoduše vyměnit.
  • Spodní pod desku umožňuje snadný úklid drobků či zbytků po přípravě jídel: vše jednoduše smetete do dřezu.
  • V rovině s deskou se obvykle montují dřezy do pracovních ploch z přírodního nebo umělého kamene.
  • Přesahový je typ dřezu, který se osazuje shora na desku, ale zároveň ji přesahuje, takže jeho čelní část (keramika, granit, plech) je viditelná.
  • Celoplošný dřez zcela nebo zčásti nahrazuje pracovní desku.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Výměna kuchyňského dřezu