Rozkročená lavička

Rubrika: Dílna, Tvoříme

Pokud budete mít chuť vyzkoušet si výrobu lavičky stejným způsobem jako naši dědečkové, máme pro vás návod, jak na to. Nebudete k tomu potřebovat ani jediný hřebík nebo vrut.

Prostá lavička se šikmými nohami se k venkovské chalupě hodí

Nohy jsou do sedáku zapuštěny šikmo, jako by se rozkročily. Aby dřevo v místě začepování neprasklo, zpevňuje se svlaky. Staří truhláři svlaky zadlabávali částečně do fošny a pro větší pevnost ještě kónicky seřízli, takže část vyčnívající dolů se mírně zužovala. Vše ještě jistily klínky v čepech, vykukujících nahoře z lavičky. Takovýmto způsobem se dělaly delší lavice i malé stoličky. A stejně ji vyrobíme i my.

Připravíme si:

• fošnu o tloušťce aspoň 3 cm
• 2 svlaky (příčné latě na spodní straně) o průřezu 3 x 5 cm
• 4 nohy – kulatinu nebo hranoly o průměru 3 – 4,5 cm a délce asi 50 cm
• 4 ploché dubové klínky

Pomůcky:

• ruční pila
• mafl
• vrtačka
• dláto
• kladivo
• rašple
• hoblík
• metr
• tužka

Postup

 1. Uřízneme sedátko lavičky o délce 100 až 120 cm a šířce 25 až 40 cm, svlaky o stejné délce jako je šířka lavičky. Na nohy 50 cm dlouhé použijeme kulatinu o průměru alespoň 5 cm, násadu k lopatě, ale i zbytky střešních latí. Hodí se i pevné kmínky stromku, které odkorníme a povrch strhneme pořízem na 6 až 8 hran
 2. Na spodní straně lavičky si naměříme umístění svlaků. Svlaky zapustíme 0,5 cm do sedátka, dlab pro ně bude také o 0,5 cm užší
 3. Aby svlaky držely ve fošně, jsou kónické. V sedáku vytvoříme dlab pro je-jich zapuštění. Nejsnáze ho uděláme příčným proříznutím sedáku maflem, jehož pilový kotouč je vyklo-něn v úhlu 45° a hloubka řezu nastavena na 0,5 cm. Pokud mafl nemáme, nebo si chceme vyzkoušet technologii našich předků, můžeme řez vést i ruční pilou
 4. Dřevo mezi příčnými řezy vydlabeme dlátem a dno dlabu začistíme rašplí
 5. Připravíme si svlaky. Úkosy pod úhlem 45 stupňů vytvoříme hoblíkem. Postupným hoblováním přizpůsobíme šířku svlaku tak, aby šel do dlabu nasadit jen s mírným tlakem
 6. Svlak nasadíme z boku k sedáku a kladivem ho zaklepeme na své místo
 7. Skrz svlaky i sedák vyvrtáme otvory pro nasazení nožek. Použijeme plochý vrták o průměru 3 cm. Pro dodržení správného sklonu povedeme vrtačku podle šablony z přiloženého prkénka. Nožky můžeme vyklonit nejen do stran, ale i trochu dopředu a dozadu. Sedačka pak bude stabilnější
 8. Vyrobíme nohy. Hoblováním je k dolnímu konci mírně zúžíme. Na horním konci si nakreslíme zúžení nohy do čepu o průměru 3 cm
 9. Označíme si délku čepu. Tuto linii pilkou slabě nařízneme
 10. Pomocí dláta a kladiva dřevo kolem čepu odsekáme
 11. Správný sklon dosedací plochy si vyměříme po za-sunutí nožky do otvoru pomocí přiložené lištičky. Přebytečnou část odřízneme
 12. Horní konce noh (čepů) pilkou prořízneme asi 3 cm tak, aby řez byl napříč k délce sedátka a abychom do řezu později mohli vsadit klínky
 13. Hotové nohy zatlučeme do otvorů ve svlaku a v sedáku a srovnáme je do správného sklonu
 14. Do řezu v čepu zatlučeme klínek, a tím nožku zafixujeme. Stejně postupujeme u zbylých noh
 15. Části noh vyčnívající z lavičky odřízneme. A máme lavičku hotovou, drží i bez hřebíků. Můžeme ji opatřit bezbarvým lakem či voskem nebo vesele natřít. Nic nezkazíme, ani když dřevo necháme v surovém stavu.

 

Připravila: redakce
Foto: Martin Mašín a Richard Guryča

Rozkročená lavička