Nebezpečné odpady doma: které to jsou a kam s nimi?

Rubrika: Hospodaření

Běžně je doma využíváte a možná ani nevíte, jak závažné škody na životním prostředí či zdraví zvířat a lidí mohou napáchat. Léky, ředidla, čisticí saponáty nebo staré baterie z vaší domácnosti patří mezi nebezpečné odpady a neměly by končit v popelnici spolu s běžnými odpadky.

 

 

Symbol přeškrtnuté popelnice je všeobecně srozumitelným znakem nebezpečných odpadů. Na jejich konkrétní nebezpečné vlastnosti pak obvykle upozorňují výstražné grafické symboly v oranžovém poli, například lebka, nebo symbol ohně. Ty prozradí, zda je konkrétní věc či látka toxická, žíravá, hořlavá, dráždivá, výbušná či jinak škodlivá. Kromě označení zde také musí být srozumitelně napsáno, co za nebezpečnou látku výrobek obsahuje.

 

Léky a zdravotnický materiál
K běžným nebezpečným odpadům v domácnosti patří nedobrané či prošlé léky všeho druhu. Pokud skončí v koši nebo záchodové míse, mohou kontaminovat vodu či půdu. Čistírny odpadních vod si s kontaminovanou vodou nemusejí stoprocentně poradit a voda plná farmaceutických zbytků pak může vážně ovlivňovat zdravotní stav nejen živočichů, ale i lidí. Léky je nejsnazší odnést zpátky do lékárny, v některých od vás převezmou i použitý zdravotnický materiál. S léky můžete rovněž zamířit do sběrných dvorů.

 

Barvy, ředidla a lepidla
Zbytky syntetických barev, ředidel, lepidel, laků, nátěrů a mořidel a jejich obaly jsou rovněž nebezpečným odpadem, který může způsobit škody na životním prostředí či ohrozit zdraví. Často mají hned několik nebezpečných vlastností. Například u lepidel bývá uváděna zároveň dráždivost, hořlavost i nebezpečnost pro životní prostředí. Jak naložit s obalem obsahujícím zbytky těchto látek se dozvíte na etiketě, která navádí k odevzdání obalu na místo sběru nebezpečného odpadu. Tím jsou především sběrné dvory, ale i mobilní sběry nebezpečného odpadu pořádané jednotlivými obcemi.

 

 

 

Elektrospotřebiče a baterie
Další kategorii nebezpečných odpadů tvoří elektrozařízení. Jedná se nejen o spotřebiče z domácnosti, ale také baterie a zářivky. Ty obsahují řadu nebezpečných látek, jako je třeba rtuť, těžké kovy či zpomalovače hoření. V chladničkách se navíc vyskytuje nebezpečný freon, který při úniku do ovzduší působí ztenčování ozonové vrstvy, čímž umožňuje dopad škodlivého UV záření na zemi. Elektroodpad patří do zpětného odběru.
„Staré elektrospotřebiče je možné odevzdat u prodejců elektra v režimu kus za kus nebo je v rámci zelených projektů odnést do speciálních boxů umístěných ve školách, firmách a institucích. V rámci projektu Buď líný je také možné objednat si jejich bezplatný odvoz přímo z domu,“ uvedl Petr Kubernát, jednatel společnosti REMA Systém, která se zpětným odběrem elektra zabývá. Na staré baterie jsou určeny také speciální boxy umístěné v supermarketech.

 

 

Úklidové a čisticí prostředky
Čisticí a úklidové prostředky často obsahují dráždivé či jedovaté látky. Obaly od nich tak patří do sběrných dvorů. Pokud se chcete chovat skutečně ekologicky, doporučují odborníci tyto přípravky vůbec nepoužívat nebo je nahradit ekologičtější variantou bez obsahu škodlivých látek. Běžné čisticí prostředky totiž mohou ohrožovat vaše zdraví, navíc ve velkém končí ve vodních tocích, kde mají negativní vliv na život tamních živočichů.

 

Tonery
Staré tonerové kazety do tiskárny nejsou samy o sobě považovány za nebezpečný odpad, teoreticky je tak můžeme beztrestně vyhodit do směsného odpadu. Výrobci tonerových barev obvykle uvádějí, že tonery lidskému zdraví neškodí. Objevily se ale i lékařské články, které upozornily na rizika rakovinných onemocnění nebo chronických bronchitid v souvislosti s inhalací uhlíkového prášku, který tonery obsahují. Bezpečnější je tedy použitý toner vytřídit. „Staré tonery do tiskáren odebíráme spolu s elektroodpadem. Lidé je tedy mohou odevzdat v našich místech zpětného odběru,“ sdělil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém.

 

Výrobky z PVC
Z PVC se vyrábí řada věcí běžně užívaných v domácnostech. Jedná se o nádoby na vodu, láhve na ocet či kečup, obaly léčiv, koupelnové závěsy, rukavice, ale také některé dětské hračky. Zda je konkrétní věc vyrobena z PVC poznáte podle symbolu číslice 3 v trojúhelníkové značce s šipkami. Karcinogenní monomer vinylchlorid v měkkém PVC obsahuje změkčovadla, která se mohou například z dětských hraček uvolňovat přímo do slin dětí. To představuje vážné riziko vyvolání rakoviny jater. Odpad z PVC patří do sběrných dvorů. Odborníci ale doporučují tyto výrobky nejlépe vůbec nepoužívat.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: THINKSTOCK

 

Nebezpečné odpady doma: které to jsou a kam s nimi?