Odhalte tajemství recyklačních značek, díky kterým je třídění odpadů snadné

Odpady produkuje každý z nás, a to ne zrovna v malém množství. Na druhou stranu ale patříme také k těm, kteří odpad poctivě třídí. Do přibližně 840 000 kontejnerů a sběrných nádob, které se nachází na území České republiky, vhazuje tříděný odpad 75 % z nás. V mezinárodní měřítku patříme v třídění odpadů na špici – pravděpodobně tomu napomáhá nejen osvěta, ale i dostupná síť barevných kontejnerů, sběrných dvorů, výkupen či míst zpětného odběru odpadů. Ke sběrným nádobám je průměrná vzdálenost pouhých 87 metrů!

Podmínky pro třídění odpadu u nás máme vynikající, problém může někdy nastat ve chvíli, kdy nevíme, kam konkrétní druh odpadu vyhodit.

Na obalových odpadech nám mohou pomoci tzv. recyklační značky, které jsou na obalech uvedeny. Znáte je?

foto Pixabay

Recyklační značka na obalu udává jasné a srozumitelné informace

Právě recyklační značka je zkrácenou informací, která nám sděluje, jak s odpadem naložit. Najdeme ji v podobě trojúhelníkové grafické značky, která ale může být doplněna ještě o textové nebo číselné označení materiálu, případně kombinaci obojího.

Písmenné zkratky uvádí, z jakého materiálu je obal vyroben:

  • PAP: označuje papír,
  • GL (z anglického názvu Glass): zkratka pro sklo,
  • ALU (z anglického názvu Aluminum) indikuje hliníkové obaly.

Co se týká plastů, tak ty mají zkratek více, jelikož jsou závislé na použitém materiálu, můžeme se tedy setkat například se zkratkami PET, PES, HDPL, PVC a další).

Kombinované odpady (jako např. nápojové kartony, blistry od léků, sáčky od koření a polévek atd.) pak mají zkratku začínající písmenem C (z anglického slova Composite), podrobněji v článku Jak je to s tříděním kombinovaných obalů?

Šipky a trojúhelník mají také svůj význam

Kromě samotného materiálového označení se na obalu můžete setkat i s dalšími symboly, jako je například trojúhelník s plnými šipkami indikující, že je obal vhodný k recyklaci, či trojúhelník s obrysovými šipkami, který značí nejen recyklovatelnost obalu, ale i to, že samotný obal je již vyroben s podílem recyklovaného materiálu.

Setkat se však můžete i se symbolem přeškrtnuté popelnice – v takovém případě je jasné, že obal nepatří do nádob na směsný odpad, ale musíte jej odevzdat prodejci, do sběrného dvora nebo na jiném sběrném místě k ekologické likvidaci.

Znalost těchto recyklačních značek vám tak ušetří spoustu nejistot při třídění odpadu. Jen díky tomu, že vyprodukované odpady vytřídíte, umožníte jeho efektivní využití, přeměnu na druhotné suroviny, nebo na energie. Má to smysl, třiďte odpad!

 

 

Komerční prezentace

Odhalte tajemství recyklačních značek, díky kterým je třídění odpadů snadné