Na sever od Turnova

Mezi Turnovem a Malou Skálou se schovává několik vesnic s krásnými roubenkami. Jsou rozesety v zákrutách řeky Jizery i vysoko nad ní mezi Maloskalskem, Klokočskými skálami a vzdálenějšími Suchými skálami.

Na Turnovsku není nějaké významnější sídlo lidové architektury, protože všechny zdejší vesnice byly jako celek poškozeny novodobými přestavbami. Přesto tahle oblast stojí za pozornost, protože se tu běžně vyskytují přízemní roubené domky se zajímavými lomenicemi a dekorativními řezbářskými prvky. K vidění je i skanzen Dlaskův statek, příklad velkého patrového roubeného domu s podstávkou a členitou lomenicí, jaké jsou v oblasti Pojizeří dodnes k vidění. Turisty potěší i výhledy, které se tu otevírají, zvláště při procházkách po Klokočských skalách anebo ve vesnici Besedice, která je výše položená.

Zděná chalupa čp. 1 ve vsi Loužek u Jizery má ručně zdobenou niku ve štítě a dvoubarevné šambrány kolem oken

Na pozadí skal

Na sever od Turnova se v kaňonu klikatí řeka Jizera a nad ní se tyčí skalní masivy se zříceninami pradávných hrádků – Rotštejn v Klokočských skálách a Zbiroh na Maloskalsku. Mezi skálami se po úbočích šplhají silničky, a když se dostanou o 150 metrů výš, otevírá se krajina s vesnicemi lemovanými lesy a zemědělskou krajinou s ovocnými sady, loukami a poli. U řeky i ve skalách nad ní mají obce nepravidelnou zástavbu roztroušenou podél cest. Zdejší vesnice obvykle vznikaly ve vrcholném středověku.
Roubené domy mají často stěny stažené kleštinami, několikaetážové lomenice dekorované řezbami a malými okénky a okna v půvabných vyřezávaných obálkách. Naprostá většina vesnic je však narušená nešetrnými stavebními zásahy a hmotově rušivými novostavbami. Nejcennější zůstává obec Besedice.

Chalupa čp. 5 v Rakousích upoutává dekorativní lomenicí, tvarem střechy s námětky, vyřezávanými okenními obálkami a dalšími ozdobnými řezbami

Skanzen u Jizery

Tradiční lidovou architekturu této oblasti zastupuje Dlaskův statek. Je obklopen hradbou z kamene a prken krytou šindelem. V areálu, kam vedou dvě brány, jsou kromě obytné budovy s chlévy, dvě zvonice a roubená stodola. Statek doplňuje bohatě skládaná lomenice a pavlač s vyřezávanými sloupky. Josef Dlask, který tu žil, byl velmi aktivní občan – byl to písmák, rychtář, vynikající hospodář, zkoušel novátorské postupy jak v zemědělství, tak ve způsobu života, přitom statek přestavoval, dokonce zkoušel létat!
Architektura Dlaskova statku měla velký význam v době národního obrození na konci 19. století. Na jejím příkladu byla předvedena krása lidových zvyků i výsledek vynalézavosti obyčejných venkovských lidí. Dnes je statek národní kulturní památkou, je veřejně přístupný a v expozici najdete tradiční nářadí a náčiní a malovaný nábytek, který pocházel z dílny v nedalekém Rovensku pod Troskami.

Když se řekne

Šindel

Dřevěná úzká destička opatřená na jedné straně drážkou, na druhé straně ostřím. Používá se jako krytina střech, v oblastech s drsným podnebím se šindelem pobíjely i stěny a štít domu. Trvanlivější je ručně štípaný šindel, výroba řezaného šindele je sice rychlejší, ale jeho životnost je mnohem kratší.

Dlaskův statek

Je jedním z nejkrásnějších statků pojizerského typu. Stojí v Dolánkách, místní části Turnova. Byl založen roku 1716 a nese jméno podle Josefa Dlaska (1782-1853), za něhož byl významně přestavován. Celonárodní známost mu přinesla Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1885, kde ho představil akademický malíř Jan Prousek ve svých malbách a v publikaci O dřevěných stavbách ze severních Čech. Dnes je statek součástí turnovského Muzea Českého ráje.

Text a foto: Martina Lžičařová

Na sever od Turnova