Na opravy s lanem

Při opravách fasády, střechy nebo okapu na chalupě postačí většinou žebřík. V některých situacích se však vyplatí pozvat si odborníky na výškové práce pomocí horolezecké techniky.

Natírání vnějšího krovu proti plísni by ze žebříku bylo skutečně obtížně proveditelné

Rizika, která mohou amatérsky prováděné výškové práce přinést, jsou značná, protože se jedná zejména o práce v místech nedostupných nebo velmi špatně přístupných. Přitom existuje jednoduché řešení – pozvat si horololezce.

Co horolezci zvládnou?

S pomocí lana a horolezecké techniky, což je mnohem méně nákladné než stavba lešení nebo použití montážní plošiny, jsou odborníci schopni udělat všechny stavební, montážní i lakýrnické činnosti na nedostupných místech. Nebudeme se rozepisovat o montáži reklam, demontáži průmyslových ocelových konstrukcí, opravách věží a výtahových šachet, i když to a mnohé další také horolezci dokážou. Zaměříme se na činnosti, které můžete potřebovat na chalupě či chatě.

Kladka, kterou lze zavěsit kdekoliv po celé délce druhého lana pomocí autoblokantu

Čistění okapů

Pokud chcete, aby okapy fungovaly tak, jak mají, je třeba je jednou až dvakrát do roka důkladně vyčistit. Frekvence čistění okapů závisí na prostředí, v němž se dům nachází, vegetaci v okolí, množství ptactva v dané lokalitě, druhu a stavu střešní krytiny apod. Použití horolezecké techniky je pro čistění žlabů a okapů ideálním řešením.

Nátěry klempířských prvků

Nátěry „plechařiny“ jsou mezi výškovými pracemi nejčastěji požadované. Horolezecká technika je přitom opět výhodná hlavně proto, že nezatěžuje obyvatele domu např. lešením. Většina firem, u nichž si výškové práce objednáte, nabízí i spočítání metrů a zjištění kolik barvy bude potřeba.

Opravy a bourání komínů

Komín bývá velmi často na nedostupných místech, kam se nelze dostat ze žebříku. Oprava či úplné rozebrání komínů není práce velká rozsahem. Je zbytečné stavět kvůli ní lešení. Výškové práce prováděné horolezeckou technikou vám ušetří peníze a třeba i nepříjemnosti se zabíráním chodníku.

Nátěry a opravy střech

Bezpečné ukotvení lana kolem komína horolezeckým uzlem tzv. dračí smyčkou

Nezapomínejte na to, co nevidíte – na povrch vaší střechy. Výškové práce na střeše jsou nezbytně nutné. Střecha je tepelně nejnamáhavější prostor celého domu. Teplota povrchu střechy může kolísat ve velkém rozmezí. V noci vítr a mráz, ve dne slunce, voda, teplo: není materiál, který by to neovlivnilo. I malá vada může vést k rozsáhlému poškození. Ve většině případů stačí horolezcům k opravě střechy pár jistících bodů jako je komín nebo stromy v blízkém okolí.

Odstranění sněhu a ledu

Sníh a led na střeše ohrožují chodce i vše ostatní, co se pod nimi nachází. Rampouchy jsou ale nebezpečné i pro dům. Led má váhu a okapy trpí. Zezdola vypadá rampouch jako nic, když se k němu výškový pracovník vyšplhá, zjistí zpravidla, že je vrostlý do okapu, do střechy a že váží i několik desítek kilogramů. Taková masa ledu, když se utrhne, může i zabít.

Další možnosti

Horolezeckou technikou je možné odstranit i nebezpečné suché větve stromů v blízkosti chalupy nebo na zahradě, ke kterým bychom se s pilou těžko jinak dostali.

I na chalupě se najdou místa špatně dostupná, kam by se ze žebříku nedalo dosáhnout

Mnozí trávíte Vánoce se svými nejbližšími na chalupě. Dnes je celkem běžné, že se nezdobí jenom vánoční stromek, ale i rodinný dům a stromy v jeho okolí. A vánoční výzdoba a dekorace jsou další příležitostí pro uplatnění horolezců na lanech, kteří rozzáří vaši chalupu a vytvoří kýženou atmosféru.

V poslední době si lidé objednávají i natáčení videa a fotodokumentaci pořizovanou z výšky. Na oslavy narozenin a nejrůznější párty v domě či na chalupě se pak mohou podívat pěkně z ptačí perspektivy.

Veškeré možné druhy výškových prací, kde není možné použít lešení či jiné klasické řešení, lze tedy realizovat pomocí horolezecké techniky. Hovoří pro ni kromě flexibility i její nízká cena (ve srovnání se stavěním lešení nebo použitím vysokozdvižné plošiny) a rychlost, s níž jsou práce udělány.

www.hardymt.cz, www.trango.cz, www.rivaservis.cz, www.redok.eu

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: IVAN POLTAVEC

Na opravy s lanem