Máte vodu ze studny?

Výhody vody z vlastní studny jsou nesporné. Ne každá studniční voda se však dá pít a i spolehlivý zdroj pitné vody vyžaduje péči.

Vycházejme z předpokladu, že už na chatě či chalupě vlastní studnu máte. Zvlášť v případě starých, dostatečně vydatných a stabilních kopaných studní může jít o skutečný poklad. Prověřte však jeho hodnotu především pomocí rozboru vody a také zjistěte, zda studna nepotřebuje odborné vyčištění, případně rozsáhlejší rekonstrukci.

Rozbor vody provádí distributoři pitné vody (např. Pražské vodovody a kanalizace, Moravská vodárenská) i celá řada soukromých laboratoří. Ceny jsou různé a závisí na rozsahu rozboru. Můžete si nechat udělat rozbor, který prověří, zda je voda zdravotně nezávadná a zda ji lze pít. Nebo si lze objednat kompletní rozbor, díky kterému získáte velmi podrobný přehled o složení vaší vody.

Vložky filtrů je třeba čistit, aby neztrácely účinnost

 

Například společnost Centrum vody nabízí rozbory s působností po celé republice s možností zaslání vzorků a její ceny se pohybují od 650 korun za rozbor základního složení a fyzikálních parametrů vody (tvrdost, dusičnany, železo, mangan, chloridy atd.) přes chemické složení a fyzikální a mikrobiologické parametry za 850 korun až po obsáhlou analýzu 38 parametrů za 1 700 korun. Ceny se mohou i v různých laboratořích lišit, vybrat lze podle vzdálenosti i podle rychlosti provedení rozboru.

Můžete samozřejmě využít nabídky specializovaných firem, které provedou rozbor vody a zároveň vyřeší případné úpravy vody, ale pokud chcete mít situaci zcela pod kontrolou, zvolte raději nezávislý rozbor u akreditované laboratoře. Výsledky analýzy pak napoví, jak se studnou dále naložit a vy se můžete rozhodnout pro nejvýhodnější řešení úpravy vody. Problém je, že se z výsledků rozboru nemusíte dozvědět, které z naměřených hodnot jsou nebezpečné a které nevyžadují zásah. Zadejte tedy rozbor laboratoři, která vám bude předem garantovat zvýraznění škodlivých prvků, nebo se pak s výsledky rozboru obraťte na některou z firem zabývajících se úpravami vody.

Rozbor se vyplatí i v případě, že studniční vodu používáte jen jako užitkovou

 

Odstranění problémů

Odstranění mechanických nečistot řeší nejrůznější typy filtrů, které ostatně bývají součástí vodoinstalace. Vybírat můžete mezi filtry s různými typy vložek (písek, aktivní uhlí, polypropylen), případně s vložkami z kombinovaných materiálů. Převažující mechanické nečistoty pak mohou být i důvodem k odbornému vyčištění study, které zpravidla spočívá v sanaci stěn studny a podloží z písku a kameniva.

Jiné typy filtrů pak slouží k zachycení škodlivých látek, které jsou ve vodě rozpuštěné. Odfiltrovat lze například pesticidy, speciální filtry jsou pak nutné na odstranění škodlivých dusičnanů, ale i na snížení tvrdosti vody. Tvrdá voda není zdravotně závadná, ale dlouhodobě způsobuje v domácnosti řadu problémů. Investice do filtračního zařízení pro tzv. iontovou výměnu se proto v místech s tvrdou vodou určitě vyplatí.

Rozsah opatření včetně použití různých filtrů můžete přizpůsobit i předpokládanému využití studny jako zdroje užitkové vody. Nepodceňujte analýzu složení vody ani v tomto případě, řada látek škodí i při mytí nebo využití vody pro bazén nebo zavlažování.

Filtry pro domácnost řeší i problémy s dusičnany nebo tvrdou vodou

Kopaná, nebo vrtaná

Vrtaná studna oddělí mělkou podpovrchovou vodu od hlubší podzemní vody, která není přímo závislá na atmosférických srážkách. Mívá proto stálejší množství a vydatnost vody a také její lepší kvalitu. Kopaná studna je výhodná v místech s dostatkem mělké podzemní vody. Dokáže nashromáždit velké množství vody, takže zvládne i velké jednorázové odběry, například zalévání, zavlažování či napouštění bazénu. Kopaná studna je zpravidla dražší než vrtaná.

I stará studna na zalévání může být zdrojem kvalitní pitné vody

TIP

Nemáte-li u studny vybudované po 1. lednu 1955 stavební povolení, získejte povolení dodatečně včetně kolaudace, jinak se vystavujete nebezpečí, že stavební úřad zahájí řízení o odstranění takové studny.

 

Vložky filtrů z aktivního uhlí, písku či kameniva zadrží mechanické nečistoty

Text: Richard Guryča

Foto: Shutterstock

 

Máte vodu ze studny?