Hutný beton bez hutnění

Kvalita s pevnost betonu je z velké části závislá na jeho zpracování. Požadované vlastnosti dosáhne až správným zhutněním. Při stavbě proto přijdou vhod lehko- a samozhutnitelné betony.

 

Lehce zhutnitelný beton vyžaduje jen minimální vibrování, povrch je ale třeba urovnat

 

Tekutý, přitom hutný
Nároky kladené na beton jsou zdánlivě protichůdné. I laik ví, že beton nesmí být moc suchý, ani moc mokrý, aby výsledek betonování za něco stál. Také je potřeba z betonu vytlačit co nejvíce vzduchu, aby hmota před ztuhnutím byla co nejhutnější. Jak toho ale docílit? Řešením je buď náročné vibrační zhutňování nebo použití lehkozhutnitelných betonů. Přitom je žádoucí, aby byl beton co nejvíce tekutý, aby se dobře rozléval, vyplnil tvarově složité konstrukce, dovolil dokonalé vybetonování všech detailů, betonáž štíhlých a tenkých konstrukcí a také silně vyztužených konstrukcí.

 

Ukládka probíhá jednoduše přímo z autodomíchávače

 

Minimální hutnění šetří čas
K tomu se používají moderní přísady, tzv. superplastifikátory, díky nimž se beton lehce zpracovává, jednoduše ukládá do konstrukce a snadno se rozlévá. Zástupcem takových betonů je řada Compacton od firmy Cemex. Ta nedávno prošla inovací, jejímž výsledkem je ještě nižší viskozita při zachování snadné či samovolné zhutnitelnosti. Odpadá zhutňování obvyklé u běžných betonů, což přináší úsporu času až 70 %. Navíc se v tu chvíli obejdete bez dvou pomocníků a nákladné hutnicí techniky.

 

Pro realizaci základových pasů jsou často využívány lehce zhutnitelné betony

 

Dodávka až na stavbu
Lehce zhutnitelné betony s konzistencí F6 se vyrábějí v pevnostních třídách C16/20 až C25/30. Konzistence samozhutnitelných betonů je nově označována třídou SF2. V této třídě jsou betony Compacton vyráběny od pevnostní třídy C25/30 výše. Dodávka je možná až na stavbu v autodomíchávačích v předem domluveném čase. Jejich ukládání probíhá přímo z autodomíchávače, případně pomocí čerpadel s různými délkami výložníků.

 

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: CEMEX

 

Hutný beton bez hutnění