U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Lepení magnetofonové skříňky

Kategorie: Dílna | Autor:

Většina levnějších výrobků spotřební elektroniky je vylisována z pigmentovaného polystyrenu, který však mnoho nevydrží. Protože se rozpouští téměř ve všem, není vhodné jej lepit roztokovými lepidly (Kanagom, Chemoprén), protože vinou ředidla, které lepidlo obsahuje, se spoj časem rozruší. Výhodnější je na obě strany spoje nanést vhodné ředidlo (nitroředidlo, aceton), tím styčné plochy naleptat a ředidlo nechat prakticky vytěkat. Po nějaké době (záleží to na druhu ředidla, teplotě a asi i na složení polystyrenu) se díly k sobě přitisknou a pevně drží, popřípadě zafixují (samolepicí páskou, ovinutím provázkem). Spoj je pevný, a jestliže ředidlo neproniklo na vnější povrch výrobku, ani jej nenajdeme.

***

NĚKOLIK ZÁSAD PRO LEPENÍ PLASTŮ

* Před lepením bychom měli provést zkoušku, která ověří vhodnost lepidla pro daný účel.

* Lepené plochy musí být čisté a suché a dle možnosti odmaštěné technickým benzinem, acetonem, etylalkoholem, metanolem, isopropylalkoholem či některým z ředidel.

* Hladké plochy je vhodné zdrsnit přebroušením brusným papírem (zrnění 80 – 150).

Chemické naleptání značně zlepšuje afinitu lepených povrchů k lepidlu.

* Plné pevnosti se dosáhne až po vytvrzení – ani tzv. vteřinová lepidla nelepí okamžitě; lepené předměty mohou být zatěžovány až po několika hodinách.

* Chemikálie používané pro odmaštění jsou většinou hořlaviny (zákaz otevřeného ohně a kouření!) a jsou dráždivé, některé i toxické, takže je nutné vyloučit vdechování, spolknutí nebo dotyk s kůží či očima.

* Po nanesení lepidla se musí lepené plochy stáhnout (svěrák, svěrky) nebo zatížit.

* Aby se epoxidová lepidla po smíchání vytvrdila rychleji, lze reakci uspíšit zahřátím – nejvýš však na asi 60 °C.

* Před aplikací lepidel je nutné respektovat návod výrobce.

Jinou možností opravy je nalepit přes prasklinu výztužné čtverečky

na zpevnění

Popisy k obrázkům

1 Při demontáži krytu kazetového magnetofonu se podařilo ulomit část zadní stěny

2 Na místo lomu bylo naneseno malé množství ředidla – v tomto případě běžného C 6000

3 Protože na několika místech byla skříňka vyštípnutá, z lepidla Unilex (lze rovněž použít Lepox) a malířské hlinky byla namíchána zalévací hmota

4 Zalévací hmota, do níž se vmíchá několik kapek ředidla, aby se s polystyrenem lépe spojila, byla nanesena na poškozená místa

5 Z desky podobné hmoty (vyzkoušíme, zda se dá ředidlem naleptat) ustřihneme kousky

6 Tyto čtverečky i odpovídající místo skříňky bylo nutné naleptat ředidlem

7 Po přiložení výztužných čtverečků (a jejich několikaminutovém přidržení) je skříňka opět pevná

Lepení magnetofonové skříňky