Oprava kamenných zdí

Kámen se často používal i ke stavbě zdí, ohraničujících pozemky. Kamenné zídky sice vydrží hodně, ale čas od času je rovněž nutné přistoupit k jejich opravě. Možnou variantou je rovněž využití kamene ke stavbě ohrady zcela nové.

Pro opracování kamene se používají kladiva, sekáče, případně vrtací kladiva. Kameny se před zděním musí pečlivě očistit a namočit.

Zeď z kamenů se zakládá tak, že nejdříve usadíme do rohu rohový kámen. Ten by měl mít až trojnásobnou výšku než ostatní kameny ve vrstvě. Pomocí olovnice nebo laserové vodováhy vyrovnáme kámen do svislé polohy. Rovinu zdi vymezíme šňůrami po obou stranách. Kameny klademe co nejblíže k sobě.

Zdicí malta by neměla obsahovat vápno. Déšť ho totiž ze spár vyluhuje a kamenné zdi pak pokrývají bílé skvrny, které se velmi obtížně čistí. Jedním z možných řešení je spolehnout se na malty, určené přímo ke zdění z kamene.

Lomový kámen je pro zdění obvykle nejdostupnější, ale vyžaduje poměrně pracné spárování

Z lomového kamene

Používá se lámaný neopracovaný kámen o velikosti nejméně patnácti centimetrů, v ideálním případě se dvěma rovnoběžnými protilehlými stranami. Pro zdění pohledových zdí, které budeme spárovat, se kameny částečně opracují sekáčem. Na styčných spárách zpravidla do hloubky tří centimetrů, na ložných spárách alespoň do hloubky deseti centimetrů. Opracovat alespoň do částečné roviny je nutné rovněž lícové plochy kamenů.
Zdíme tak, že klademe vždy dva běhouny na jeden vazák. V další vrstvě se vazáky posouvají tak, aby střídavě lícovaly s oběma povrchy zdi (přední a zadní stranou zdi). Šíře spár by měla být od 15 do 40 milimetrů, do rohů se osazují opracované kameny s převazbou alespoň 80 milimetrů. Spárujeme cementovou maltou a kameny čistíme hned po zavadnutí spárovací.

 

Řádkové zdivo

Vyzdívá se z takzvaných kopáků, proto se mu někdy rovněž říká kopákové zdivo. Tento typ zdění umožňuje dosáhnout poměrně pravidelných spár. I hrubě opracované kopáky však umožňují vytvoření zdi se stejnou výškou kamenů v jednotlivých vodorovných vrstvách.
V případě zdění z hrubě opracovaných kopáků je doporučená šířka ložné i styčné spáry 15 až 40 milimetrů, u čistě opracovaných kopáků postačí spáry o velikosti maximálně 20 milimetrů u ložné spáry a 10 až 15 milimetrů u styčné spáry. Kameny se kladou na sebe tak, aby navzájem přesahovaly nejméně o 150 milimetrů.

 

Haklíkové zdivo

Jde o svisle provazované zdivo. Od řádkového zdiva se liší tím, že se v jednotlivých vrstvách střídají navzájem provázané kopáky různé výšky s kameny (haklíky), které zdivo provazují svisle přes dvě až tři vrstvy.

 

Oprava kamenných zdí