Krytiny s pořádnou výdrží

Každý majitel domu si přeje, aby krytina na střeše vydržela co nejdéle. Pokrývky střech však mají různou délku životnosti, která se navíc často liší od oficiálních údajů výrobce.

Na úvod si připomeňme, že udávaná životnost je spíše orientační údaj, reálnou výdrž krytiny ovlivňuje celá řada faktorů, které působí pouze na místě, kde je položená, a nelze je nijak zprůměrovat. Přesto je možné rozdělit střešní krytiny na ty, které vydrží opravdu dlouho, a na takové, u nichž jsou obvykle nižší cena a snadnost pokládky vykoupeny nutností měnit ji a opravovat dříve a častěji. Ale i takové řešení je v mnoha případech vyhovující. Trvanlivost krytiny je jedno z podstatných kritérií její kvality, ale není nutné upřednostnit ho za každou cenu.

Foto: Shutterstock

Daň za výdrž

Skládané střešní tašky

Skládané střešní tašky v životnosti nic nepředčí a dnes už není rozdíl mezi výdrží tradičních pálených a modernějších a levnějších tašek betonových. Foto: Shutterstock

Pokud jde o životnost krytin, ve většině případů se už po staletí nic nemění, bohužel ani negativní faktory, které jsou s těmi nejtrvanlivějšími materiály spojeny. Pořád platí, že nejdéle vydrží pálená taška (ale třeba i pravá břidlice), a stále je potřeba počítat i s tím, že jde o krytiny nejtěžší, a proto i nejnáročnější na únosnost krovů. To stavbu prodražuje a spolu s vyššími cenami tradičních skládaných krytin a rostoucí cenou stavebního dřeva vás vždy postaví před nutnost počítat s vysokými náklady. Rovněž drahá, ale oproti páleným či betonovým taškám výrazně lehčí, je hliníková střecha, která je také mimořádně odolná a trvanlivá.

skládání střešních tašek

Životnost pálených tašek ovlivňují povrchové úpravy (glazury, engoby), nástřik zkvalitní i betonové nebo plechové krytiny. Foto: Shutterstock

Levnější, ale odolná

Z tabulky u tohoto článku vyplývá, že nejdelší životnost, kterou si výrobci „troufnou“ udávat, je uvedených 50 let. K tomuto číslu se vždy udává poznámka „minimálně“, protože hodnotu životnosti samozřejmě nelze stanovit na den přesně, ovlivňují ji vždy další faktory (povětrnostní podmínky, orientace střechy, okolní zeleň, péče o střechu, kvalita pokládky a údržby atd.) a navíc existují druhy krytin, které se pro stanovení maximální délky životnosti ještě nevyrábějí dost dlouho. Údaje o životnosti lze brát s ohledem na výskyt „starých“ krytin s určitou rezervou.

hliníková krytina

S hliníkovými krytinami do budoucna počítejte, patří k nejtrvanlivějším! Jsou lehké i poměrně snadné na pokládku. Foto: Shutterstock

Pokud chcete zachovat střechu v dobrém stavu i pro další generace obyvatel vašeho domu, je nutné její výdrž podpořit nejen pořízením co nejtrvanlivější krytiny, ale i odpovídající péčí o ni. Obecně lze mezi „držáky“ zařadit současné betonové tašky s kvalitní úpravou povrchu už z výroby, ale i s barevným nástřikem opatřené plechové krytiny, ať už jde o šablony v podobě skládaných tašek, nebo moderní varianty falcovaných plechů.

plechová krytina

Různě povrchově upravené i tvarově variabilní krytiny z plechu je předurčují k dlouhodobé životnosti, pokud ji provází péče o stav střechy. Foto: Shutterstock

Betonové tašky

Betonové tašky mají celou řadu výhod spočívajících ve variabilitě tvarů, v možnostech přesné výroby, o něco nižší hmotnosti oproti páleným a také ve výhodnější ceně. Zatímco v minulosti se extrémní trvanlivostí nevyznačovaly a mnozí majitelé domů mají se starými erodujícími betonkami spojený trvalý nevítaný „příděl“ prachu a písku zanášejícího okapy a znečišťujícího dvory, je dnes standard odolnosti těchto krytin díky technologii výroby i úpravě povrchu v té nejvyšší kategorii. Jako krytinu pro budoucí generace lze betonové tašky určitě doporučit.

Plechové krytiny

U plechových krytin, u nichž se udává o něco nižší životnost ve srovnání s pálenými taškami, můžete délku jejich služby na střeše ovlivnit pokládkou a následnou péčí. To znamená, použijte při montáži kvalitní šrouby a doporučený spojovací materiál, neřežte krytiny tak, aby se narušil tovární ochranný nástřik, pokládejte je na dostatečně dimenzované laťování či záklop a včas řešte případná poškození větrem.

Udávaná životnost krytin je spíše orientační, některé střechy prokazatelně slouží i několikanásobně déle

Šance pro méně trvanlivé

Patří mezi ně zejména asfaltové šindele a vlnovky, ale i některé vláknocementové nebo plastové šablony, samozřejmě i krásné, ale nutně méně odolné přírodniny typu štípaných šindelů či rákosu. U posledních dvou je nutné počítat s pravidelnou obměnou.

plastový šindel

Vynikající trvanlivost a kvalitu mají i plastové imitace dřevěných šindelů. Foto: Shutterstock

Asfaltové (bitumenové) krytiny

Asafltové krytiny mají řadu výhod zejména z hlediska nákladů a snadnosti pokládky. Abyste maximálně podpořili či prodloužili předpokládanou dobu jejich životnosti, vyžadují správné položení jednak z hlediska doporučeného úhlu sklonu střechy (tzn. nepřekračovat maximum, umožnit stékání vody a odtávání sněhu), ale i dodržení postupu přibíjení a lepení a použití kvalitních krytin. Nekvalitní, příliš tenké a málo odolné neznačkové výrobky vás mohou zlákat cenou, ale patří spíše na střechu kurníku nebo zahradního domku, kde je v případě potřeby snadno vyměníte nebo opravíte z přistaveného žebříku.

Životnost krytin

 • Pálená taška: min. 50 let
 • Betonová taška: min. 50 let
 • Krytina hliníkový plech: min. 50 let
 • Krytina ocelový plech: min. 35 let
 • Bitumenová krytina (vlnovky): min. 20 let
 • Vláknocementová krytina: min. 15 let
 • Asfaltový šindel: min. 15 let
 • Dřevěný šindel: i 50 let (za předpokladu obnovování nátěru a stálé výměny vadných kusů)
 • Plastový šindel: min. 50 let
 • Břidlice: min. 80 let

Dobré rady

 • Pokládku svépomocí lze u mnoha druhů krytin zvládnout, ale vždy se pečlivě připravte, postupujte přesně v souladu s požadavky výrobce, mějte k dispozici tzv. kladečský plán a dodržujte doporučený postup. Vše má na životnost krytiny vliv.
 • Aby krytina dlouho vydržela v extrémních podmínkách hor, kde často prší, fouká a sněží, potřebuje často některé doplňky ze sortimentu příslušenství. Ověřte, jak snadno budou pro vaši střechu dostupné sněhové zábrany či klempířské prvky, a použijte je.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Krytiny s pořádnou výdrží