Komín jako nový

Naši předkové při přikládání do kamen klapky neškrtili, a tak zplodiny rychle odcházely komínem. Současná úsporná topidla chladným kouřem komíny zanášejí a rozrušují jejich povrch.

Instalace keramické vložky Schiedel

Hlavním úkolem někdejších jednovrstvých zděných komínů byl odvod spalin, které v nich dosahovaly teploty 200 ˚C a více. Materiál kouřové cesty musel být tedy odolný vysokým teplotám. V minulých letech však došlo k výraznému zvýšení účinnosti tepelných spotřebičů. Úsporná topidla maximum tepla zužitkují, ale teplota spalin se tak snížila. Tím se změnily i nároky na vnitřní povrch komínů i na jejich průměr.

Jak renovovat komín?

Nejsnadnější je umístit do starého „průlezáku“ vložku. Práce se obejde bez bourání a je za jeden až dva dny hotova. Nejrozšířenějším materiálem, který se u nás ještě nedávno hodně používal při rekonstrukci komínů, byl hliník. Ten však špatně odolává agresivním kondenzátům, které povrch vymývají a rozrušují, a postupem času může dojít k proděravění vložky.

Vyplňování komína směsí Scancoat

Velmi bezpečné a vhodné pro všechny typy topidel jsou keramické vložky, jimž vlhkost ani agresivní kyseliny nemohou ublížit. Můžete volit mezi tradičním šamotem s tloušťkou stěn od 16 do 20 milimetrů a systémem Keranova od Schiedelu, kde se podařilo díky nové technologii, tzv. izostatickému lisování, tloušťku zredukovat na 7 – 11 mm. Výrobce na ně poskytuje až třicetiletou záruku.

Stejné služby, ovšem se zhruba desetiletou zárukou životnosti, nabízejí pevné vložky z nerezové oceli – AK, které jsou rovněž vhodné pro celé spektrum paliv.

Vložky do uhýbaných těles

Ani jedna z výše uvedených vložek se logicky nehodí do starých uhýbaných komínů. Proto výrobci přišli s flexibilní nerezovou vložkou, vhodnou stejně jako vložka pevná pro všechna topidla. V porovnání s hladkým kovem se však hůř čistí.

Vrchol vložky Furanflex po natlakování

Velmi kvalitní variantou pro uhýbané i jiné komíny je vložka Furanflex. Jde o měkkou hadici z umělé pryskyřice, zesílené skelnými vlákny. Po spuštění do komína se tvaruje pomocí kompresoru a následně vytvrdí párou. To umožňuje její použití i v jiných než kruhových komínech i tam, kde je třeba průduch převložkovat a kde stávající vložku nelze odstranit.

Komínová vložka Furanflex je stabilizována vnějším textilním pláštěm, který vymezuje její průřez i v případě, kdy je komínový průduch větší než požadovaný průřez komínové vložky, nebo pokud jsou v průduchu kapsy či narušené komínové mezipřepážky. Komínová vložka je po celé výšce souvislá. Vnitřní povrch této vložky je hladký a její tepelný odpor napomáhá úspornému provozu kotlů. Hlavní devizou vložky je naprostá chemická odolnost, a tedy prakticky neomezená životnost.

Vložka Furanflex před natlakováním

Pro úplnost zmiňme i speciální flexibilní vložku z umělé hmoty PVDF, které se však hodí jen pro odkouření plynových a olejových topidel.

Oprava porušených stěn

Renovace komína klasickou zedničinou je velmi pracná. V porovnání s instalací vložek je sice levnější, ale trvanlivost takového komína při použití moderního topidla není dlouhá. Loni se však v ČR objevila nová technologie renovace zděných komínů (pro kamna na pevná paliva) od dánské firmy Scancore.

„Do komína, očištěného pomocí ohebné hřídele s řetězovou hlavou, se spustí ucpávka spojená s kompresorem. Po jejím natlakování se do průduchu vlévá speciální směs se skelnými vlákny (Scancoat), která se pomocí ucpávky tahem tlakově zapravuje do vnitřních spár komína,“ vysvětluje ing. Zdeněk Hradecký, který má s touto alternativou vložkování zkušenosti. „Postup se minimálně dvakrát opakuje, aby se spáry uvnitř komína spolehlivě utěsnily.“ Tato metoda je čistší, šetrnější ke komínu a především úspornější než frézování a vložkování nerezovou vložkou.

www.schiedel.cz, www.kominy-scancore.cz, www.kominy1.cz, www.furanflex.com, www.eko-kominy.cz, www.kominy-prodej.cz

Text Marie Rubešová, foto archiv firem

Komín jako nový